Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 777 11065 445603 001666 79243 3455 273 18425 2141 633 725422 2325 822 735172 296392 6072 372 198518 92319 9801 427 331241 56529 98017 733-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 100 0593 085185 376204 31515 3241 894 3535 227364 159170 2532 728 59517 020208 379602 262338 2946 474300 24737 4236 1645 452-
1.1.2. Verejná správa981 1751 02524 54334 997323286 39448369 77516 696212 8496431 788259 7122 44313659 1817 8291 651190-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 695 87661 335393 082427 48027 6983 092 43719 5041 199 791235 2832 881 291154 633182 4401 510 224178 18613 3701 067 903196 31322 16512 091-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 483 99420 462192 182151 94413 0191 114 5427 537452 83693 6171 122 88368 89258 829645 92775 8314 797368 44667 9039 7645 690-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 966 46439 902173 850209 90012 8801 768 6239 385695 784135 0191 387 92079 18991 741631 81452 1946 581524 665120 33411 0315 029-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 721 4416 58218 03011 4391 722201 70885094 95316 725184 06416 06214 020111 7234 13541815 46219 3702 909491-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 561 58631 448120 440184 8378 6141 310 7038 218512 366100 5411 124 34552 15375 720385 18335 9635 536491 89694 1486 6484 222-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 683 4371 87335 38013 6242 544256 21231788 46517 75379 51110 9742 001134 90812 09662617 3076 8161 473316-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 095 22595927 02559 5551 796199 7782 58439 6235 645274 5436 50530 737228 63647 5901 990156 3128 0721 3701 372-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)150 18811266 08049 494011 5461 00295 945471 1343 8442 569218 480400-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 784 20210 28973 166146 0776 632785 980278398 38220 797870 87055 897235 325688 199184 8604 127208 12386 0646 8261 229-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 086 2211 02925 50514 634832376 1877015 6088 588310 479800135 92277 77896 99245018 1082 067984152-
1.2.1.1. do 1 roka 325 663090424542 001069887148 4280107 9145064 533277540180-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 33 463094274104 061071318522 09101 3854643 79073781010-
1.2.1.3. nad 2 roky 727 0951 02924 50714 115818370 1257014 1978 316139 96080026 62377 26428 66941616 9762 066966142-
1.2.2. Verejná správa 1 511 3738 82937 38558 4275 280255 787182217 2838 185208 10324 07957 771453 89350 5553 17060 54554 8235 274828-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 186 60843110 27673 016520154 00626165 4914 024352 28831 01841 632156 52837 313506129 47029 175568249-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)35 065066006702029 51203 78701 5653729000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 185 95954741 47722 922253304 1271 575112 62811 375447 9935 5827 399153 2917 43164850 85515 9011 254346-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 371 001269 5536 8571937 4451 29824 2952 047199 3954104 75664 0691 30622717 8779554540-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny803 17952131 87116 024234266 42827788 2439 328237 4505 1722 64389 2226 12542232 97814 946608346-
1.5. Zahraničné aktíva 5 327 9435 703126 223173 76710 0951 088 868907237 925161 3191 747 13723 080550 851169 056457 01313 638541 04814 9683 5331 727-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)229 4249187 2355 2282 49028 95414741 3201 28739 8835 6555 21377 9214 6266753 9492 847480322-
1.7. Ostatné aktíva3 517 2743 64154 01071 4682 5141 185 563316278 23581 2761 009 75152 06794 716309 08923 1322 241320 51326 715859454-
1.8. Celkom33 856 99186 543905 1781 086 25565 3348 666 74328 4372 702 219698 2909 967 881314 5781 289 9003 769 7551 197 54941 3442 551 849388 06042 93221 811-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny19 273 69263 555573 321718 26342 5305 109 99420 1431 855 854246 9455 236 542211 567348 3362 710 766510 53824 1511 237 850286 67033 63516 244-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 933 7702 890155 200126 0797691 313 543824396 02070 0552 489 49920 067107 261810 777179 0312 028199 46255 4052 955720-
2.2.2. Ústredná štátna správa 141 1476097 5241 42853212 8521 01614 8203 25028 6649 8792 20041 4496 5784655 5481 954702564-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 198 77560 056410 597590 75641 2293 783 59918 3031 445 014173 6402 718 379181 621238 8751 858 540324 92921 6571 032 840229 31129 97814 960-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 535 27843 275271 414221 07021 5862 304 26414 5481 076 892147 4951 122 43397 659184 2931 200 585272 77615 625374 800112 96821 81811 896-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 007 34614 106134 76238 72117 033906 2702 467347 46412 078777 99081 64140 006224 59740 3215 512236 561113 7127 5942 082-
2.2.3.2.1. do 1 roka 828 0907 40074 8589 62914 321227 9991 605109 2365 182138 07840 78825 91733 45223 5812 31030 63875 4953 3751 034-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov231 3871 84516 8555901 51257 56243351 39871242 9717 7654 79920 7033 0811 5234 98210 9172 348624-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 947 8694 86143 04928 5021 200620 709429186 8306 184596 94133 0889 290170 44213 6591 679200 94127 3001 871424-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 393 3602 6754 367330 9622 580571 0881 2887589 263714 8041 82810 478309 43411 094300418 8771 835566982-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 345 2772 5514 018329 5251 907538 2101 2884239 182714 8041 82810 351304 6258 963128413 9161 835566978-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace48 0821243491 43767332 878033581001274 8092 1311734 961014-
2.2.3.4. REPO operácie262 7920543301 977019 9004 804103 1524934 098123 9247382202 60279700-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)585 523001 43101 91603 606257349 637342109 7972 081108 514697 588225600-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 692 0396 782136 81577 0843901 087 374699259 340157 8441 108 9987 39953 429297 47552 656339430 32914 25071698-
2.4.1. do 1 roka 5)329 25363 98822 474423 700120 97432 107185 43507 1753 86114 445015 083000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)57 07426591 764010 934155 8772 36324 70204842 9313 593403 710000-
2.4.3. nad 2 roky3 305 7126 774132 16852 8463861 052 740683232 489123 374898 8617 39945 770290 68334 618299411 53614 25071698-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 545 13410 91982 19574 46811 544608 1294 650269 22153 330650 93357 82986 266356 72562 8634 415150 14549 9225 0973 195-
2.6. Zahraničné pasíva4 443 0582 88949 491144 9569 430744 6932 475107 995151 2351 635 91922 801588 43387 978429 70510 641427 23222 6541 2971 737-
2.7. Ostatné pasíva 3 317 5442 39863 35670 0531 4401 114 637470206 20388 679985 85214 640103 639314 73033 2731 729298 70514 3392 127537-
2.8. Celkom33 856 99186 543905 1781 086 25565 3348 666 74328 4372 702 219698 2909 967 881314 5781 289 9003 769 7551 197 54941 3442 551 849388 06042 93221 811-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt