Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 639 00570 912678 624719 44043 1625 717 86128 6381 797 252441 1306 614 579180 133435 5892 476 144551 96820 9651 514 174264 68132 78317 938-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 621 8305 712246 567249 75616 0462 220 5837 761475 241180 2763 370 36435 583249 283687 456374 5627 212412 88154 3519 4025 937-
1.1.2. Verejná správa979 4801 30124 85733 487315281 97270177 50517 921215 0092 1392 665257 0152 38716352 3427 6151 557176-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 037 69563 898407 200436 19726 8013 215 30620 1761 244 506242 9333 029 206142 411183 6411 531 673175 01913 5891 048 951202 71521 82411 825-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 710 13620 794197 769151 76612 5351 150 7287 708493 28597 8101 250 40667 27057 644678 54773 7864 873347 29875 4389 4025 466-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 126 29741 912180 814222 47512 5131 841 9869 801688 973138 5651 454 45768 51287 201641 22555 0706 861526 677122 07811 0245 037-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 701 9376 02616 93811 3781 519198 33280191 98516 778181 05814 18311 671110 0694 71342012 93219 2712 710444-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 731 86733 787125 528197 6218 7211 386 6588 693506 905103 6111 191 21245 90673 823391 93038 9585 840496 23796 1776 8854 199-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 692 4922 09938 34813 4762 273256 99630790 08318 17682 1878 4231 707139 22611 39960117 5086 6301 429394-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 049 1761 18328 51556 9491 750213 4582 66551 2435 905232 5816 38036 397207 50344 6411 854149 1585 1801 3991 320-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)152 07910995 00759 134011 00365291 7612502 3954 4011 522225 8181901-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 926 28310 78173 308148 8667 483792 374785451 72027 401884 61475 195236 066720 346189 6244 843200 21691 6167 1172 155-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 041 24598525 51015 4541 201374 6446316 30315 799300 916888115 24270 05887 32758812 5472 2181 198231-
1.2.1.1. do 1 roka 257 666072228601 957020883115 494088 2162450 31810342160-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 34 9960153183293 41309147724 17301 541823 896454471393-
1.2.1.3. nad 2 roky 748 58398524 63514 9851 172369 2746315 18115 639161 24988825 48569 95233 11353311 7582 2171 153228-
1.2.2. Verejná správa 1 717 0669 33040 10165 9985 589273 007695253 6238 762246 95735 44180 731487 32570 7693 78966 62759 5655 4471 692-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 167 9724657 69767 414693144 72327181 7942 840336 74138 86640 093162 96331 528467121 04229 833472232-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)29 83304711407303025 85801 379162 16131151000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 202 38261240 41922 539232292 0101 471118 87511 535469 2466 6266 189159 0317 32057349 25614 911825369-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 370 024269 0576 8251927 3711 19624 1972 053209 0451574 81665 9971 43122716 4691 11881-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny820 42958631 31015 666213264 45027594 5839 482248 8496 4691 37393 0345 88934732 78713 792625368-
1.5. Zahraničné aktíva 4 933 4746 623111 253160 2879 0921 003 4542 917231 463141 2571 513 64519 058594 200160 496471 47311 384472 00214 6233 9432 858-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)229 4979917 5395 2932 58830 85515040 1371 39340 1635 8135 26776 6054 7026743 3382 930471305-
1.7. Ostatné aktíva3 258 7333 61152 52557 3252 3401 106 709409253 48676 083942 61149 294107 626254 72521 6521 972301 25224 9211 021443-
1.8. Celkom35 219 21593 530963 7101 113 86764 8978 943 33634 3712 892 938698 79710 490 715336 1211 386 3163 847 3661 248 90140 4422 540 390413 68146 16124 070-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 354 69870 735643 501795 85344 9595 524 23725 9262 097 002289 1845 967 587254 511396 8302 855 981527 67825 3131 427 455318 79136 97818 565-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 926 8545 970194 876166 1682 6911 493 2392 550479 72391 4812 913 51847 660106 675843 027186 6921 831315 68668 7423 1601 822-
2.2.2. Ústredná štátna správa 146 7248537 6771 21349749 8111 67517 3023 30611 9786 3442 27728 8515 6065184 4881 911597157-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 281 12063 912440 948628 47241 7713 981 18721 7011 599 977194 3973 042 091200 507287 8781 984 103335 38022 9631 107 281248 13733 22216 586-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 656 31148 467304 618250 39124 3802 565 33818 3581 236 047172 0451 380 025122 073232 8041 361 876290 67617 101434 507131 24525 78314 271-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 942 25812 839131 97040 08114 761843 3622 461337 80810 612806 12176 09239 692219 48233 6285 354240 847114 4776 9121 652-
2.2.3.2.1. do 1 roka 825 7916 77977 96712 03212 643213 1481 599100 5273 939160 06840 59227 30129 98917 3902 39531 77680 6853 308859-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov194 0971 36912 44062098044 56838940 67050342 5723 1752 91723 4723 0401 3464 7658 2511 811375-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 922 3704 69241 56327 4291 138585 646473196 6116 170603 48132 3259 474166 02113 1981 613204 30625 5401 794418-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 465 0092 6064 337338 0002 600563 1228824379 235772 2491 95210 634314 70010 918238429 5512 166527663-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 423 2072 5024 012336 7561 901535 568882709 173772 2491 95210 447310 8208 278122424 9342 166524659-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace41 8021053251 24469927 554036762001873 8802 6401164 617024-
2.2.3.4. REPO operácie217 5410230309 365025 6852 50583 6963904 74888 0451582702 37625000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)668 185003 05902 52404 541216379 364352139 5081 874130 084696 120404700-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 519 1457 001137 31076 4283851 056 9241 492247 607154 8651 074 0954 40447 192267 79944 163283384 32713 7091 05187-
2.4.1. do 1 roka 5)254 04003 82522 487010 968116 90924 164148 81806 8503 21510 50006 303000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)52 37603281 522010 249112 2126 04725 18802461 3342 31902 920000-
2.4.3. nad 2 roky3 212 7297 001133 15752 4193851 035 7071 480228 486124 654900 0894 40440 096263 25031 344283375 10413 7091 05187-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 565 85711 37183 67376 6219 632613 7074 709261 68355 361682 19852 27986 532347 89563 6964 754151 20748 9114 8753 275-
2.6. Zahraničné pasíva4 015 0372 40539 589108 6968 372714 6871 78493 600116 6941 455 80710 994599 70584 136451 3018 467295 21318 9511 1071 683-
2.7. Ostatné pasíva 3 096 2932 01859 63753 2101 5491 031 257460188 50582 477931 66413 581116 549289 68131 9791 556276 06812 9162 078460-
2.8. Celkom35 219 21593 530963 7101 113 86764 8978 943 33634 3712 892 938698 79710 490 715336 1211 386 3163 847 3661 248 90140 4422 540 390413 68146 16124 070-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt