Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 638 84570 913678 647719 44043 1695 717 86128 6381 797 245441 1306 614 490180 133435 5892 476 144551 96820 9671 514 182264 68132 78317 938-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 621 7885 712246 567249 75616 0572 220 5837 761475 217180 2913 370 30835 583249 283687 456374 5627 214412 88954 3539 4025 937-
1.1.2. Verejná správa979 4781 30124 85733 487315281 97270177 50517 921215 0092 1392 665257 0152 38716352 3427 6151 557176-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 037 57963 900407 223436 19726 7973 215 30620 1761 244 523242 9183 029 173142 411183 6411 531 673175 01913 5901 048 951202 71321 82411 825-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 710 09120 795197 799151 76612 5331 150 7287 708493 28597 7911 250 44367 27057 644678 54773 7864 873347 29875 4369 4025 466-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 126 24741 912180 807222 47512 5141 841 9869 801688 998138 5691 454 39968 51287 201641 22555 0706 861526 677122 07811 0245 037-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 701 8966 02616 93811 3781 522198 33280191 96016 778181 03714 18311 671110 0694 71342112 93219 2712 710444-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 731 82333 787125 520197 6218 7221 386 6588 693506 892103 6151 191 19845 90673 823391 93038 9585 840496 23796 1776 8854 199-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 692 5292 09938 34913 4762 270256 99630790 14618 17682 1648 4231 707139 22611 39960017 5086 6301 429394-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 049 1581 18328 51556 9491 750213 4582 66551 2355 905232 5716 38036 397207 50344 6411 854149 1585 1801 3991 320-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)152 07910995 00759 134011 00365291 7612502 3954 4011 522225 8181901-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 924 74010 78173 308148 8667 469792 374785450 58127 405884 21475 195236 066720 346189 6214 843200 21591 6267 1172 155-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 041 25898525 52015 4541 201374 6446316 30315 802300 916888115 24270 05887 32758712 5472 2181 198231-
1.2.1.1. do 1 roka 257 665072228601 957020783115 494088 2162450 31810342160-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 35 0000153183293 41309148124 17301 541823 896454471393-
1.2.1.3. nad 2 roky 748 59398524 64514 9851 172369 2746315 18215 638161 24988825 48569 95233 11353311 7582 2171 153228-
1.2.2. Verejná správa 1 716 6619 33040 10165 9985 589273 007695253 6198 762246 55735 44180 731487 32570 7693 78966 62659 5655 4471 692-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 166 8214657 68767 414679144 72327180 6592 841336 74138 86640 093162 96331 525467121 04229 843472232-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)29 83304711407303025 85801 379162 16131151000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 200 77761240 41922 539232292 0101 471117 86611 535468 4616 6266 189159 0317 32057349 37614 979825369-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 369 237269 0576 8251927 3711 19624 1972 053208 2581574 81665 9971 43122716 4691 11881-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny819 61158631 31015 666213264 45027593 5749 482248 8516 4691 37393 0345 88934732 90713 861625368-
1.5. Zahraničné aktíva 4 934 2266 624111 268160 2879 1051 003 4542 917232 457141 2531 513 41819 058594 200160 496471 47311 378471 86414 6223 9432 858-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)229 5459887 5395 2932 64030 85515040 1361 39340 1605 8135 26776 6054 7026773 3382 930471305-
1.7. Ostatné aktíva3 259 1413 61052 52557 3252 3191 106 709409253 47076 083943 22549 294107 626254 72521 7731 963301 27224 6201 021443-
1.8. Celkom35 217 11593 529963 7491 113 86764 9328 943 33634 3712 891 760698 79710 489 826336 1211 386 3163 847 3661 249 01940 4322 540 399413 45846 16124 070-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 368 26670 782643 501795 85344 9635 524 23725 9262 095 854289 1845 982 415254 511396 8302 855 981527 67825 3081 427 455318 63336 97818 565-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 942 0696 017194 876166 1682 6961 493 2392 550479 69591 4812 928 70747 660106 675843 027186 6921 832315 68668 7443 1601 822-
2.2.2. Ústredná štátna správa 146 8438537 6771 21363549 8111 67517 3023 30611 9786 3442 27728 8515 6065184 4881 892597157-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 279 35363 912440 948628 47241 6323 981 18721 7011 598 857194 3973 041 730200 507287 8781 984 103335 38022 9581 107 281247 99633 22216 586-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 655 86948 467304 618250 39124 3522 565 33818 3581 236 047172 0451 379 776122 073232 8041 361 876290 67617 096434 507131 08525 78314 271-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 941 11312 839131 97040 08114 761843 3622 461336 68810 612806 07776 09239 692219 48233 6285 354240 847114 4966 9121 652-
2.2.3.2.1. do 1 roka 825 8066 77977 96712 03212 643213 1481 599100 5273 939160 06440 59227 30129 98917 3902 39531 77680 7043 308859-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov194 1231 36912 44062098044 56838940 67050342 5693 1752 91723 4723 0401 3754 7658 2511 811375-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 921 1844 69241 56327 4291 138585 646473195 4916 170603 44432 3259 474166 02113 1981 584204 30625 5401 794418-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 464 8302 6064 337338 0002 489563 1228824379 235772 1811 95210 634314 70010 918238429 5512 166527663-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 423 0282 5024 012336 7561 790535 568882709 173772 1811 95210 447310 8208 278122424 9342 166524659-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace41 8021053251 24469927 554036762001873 8802 6401164 617024-
2.2.3.4. REPO operácie217 5410230309 365025 6852 50583 6963904 74888 0451582702 37625000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)668 103003 05902 52404 541216379 364352139 5081 874130 002696 120404700-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 523 8397 001138 05076 4283851 056 9241 492247 643154 8651 074 0954 40447 192267 79948 081283384 32713 7091 05187-
2.4.1. do 1 roka 5)258 03604 55922 487010 968116 94024 164148 81806 8503 21513 73106 303000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)53 07303341 522010 249112 2166 04725 18802461 3343 00602 920000-
2.4.3. nad 2 roky3 212 7307 001133 15752 4193851 035 7071 480228 487124 654900 0894 40440 096263 25031 344283375 10413 7091 05187-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 564 84211 31983 67476 6219 710613 7074 709261 63655 360681 40652 27986 532347 89563 6924 737151 22648 7104 8753 275-
2.6. Zahraničné pasíva3 995 2322 40538 849108 6968 372714 6871 78493 565116 6941 440 61110 994599 70584 136447 4658 469295 21318 9511 1071 683-
2.7. Ostatné pasíva 3 096 8342 02159 67553 2101 5021 031 257460188 52182 478931 93513 581116 549289 68132 1011 566276 05813 0522 078460-
2.8. Celkom35 217 11593 529963 7491 113 86764 9328 943 33634 3712 891 760698 79710 489 826336 1211 386 3163 847 3661 249 01940 4322 540 399413 45846 16124 070-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt