Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 977 00271 377684 977758 73741 8885 778 38228 2131 801 841452 7646 761 428181 756437 1992 507 516555 62020 4701 549 335262 28432 80517 635-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 898 3525 931249 190288 04215 2122 279 0737 396478 080191 6593 510 30731 897249 288700 284375 4376 657430 89451 8929 2515 329-
1.1.2. Verejná správa992 6011 39526 50135 427318285 78466075 47117 737216 5941 8322 536259 1022 82116056 7327 4651 554177-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 086 04964 050409 286435 26826 3583 213 52520 1571 248 290243 3683 034 527148 027185 3751 548 130177 36213 6541 061 709202 92722 00012 129-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 741 07721 193198 813151 59412 3391 154 1457 765494 99997 9221 246 45768 85758 303692 37875 3634 914359 48373 5209 5605 728-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 118 53841 722180 212220 76812 4061 834 5599 740697 178138 3031 443 35372 83987 230642 37954 3946 821527 772121 73211 0335 042-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 702 4156 11117 30111 4191 524198 64080692 65816 747178 61214 76812 102110 2744 61041613 34019 1642 738456-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 712 85333 519124 409195 8068 6261 378 4648 616507 083103 2521 182 16248 88273 379391 62338 4575 798496 77795 8806 8634 184-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 703 2702 09238 50213 5432 256257 45531897 43718 30482 5799 1891 749140 48211 32760717 6556 6881 431402-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 066 6731 12830 17557 6621 608214 7772 65344 5866 141247 4496 28337 768209 04145 1651 917148 7957 6521 4071 359-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)159 7607875 243510 044011 5281 00297 268472 0724 3322 441125 6592300-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 968 90010 78973 422150 1178 239815 555784446 14628 835897 02376 692230 937734 065186 6574 867200 90392 7297 2112 183-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 057 78497525 50915 2761 212377 1226416 15515 827312 766943115 35472 72786 44559813 0182 2831 195235-
1.2.1.1. do 1 roka 268 998072518002 3590358111126 247089 3463649 35910261160-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 32 17525161186293 636092710221 29201 198823 901475461393-
1.2.1.3. nad 2 roky 756 61195024 62314 9101 183371 1276414 87015 614165 22794324 81072 60933 18554212 2112 2811 150232-
1.2.2. Verejná správa 1 785 8859 34940 27967 3036 358293 706693260 0489 908275 11635 17676 136503 09167 5333 80867 87060 6625 5461 717-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 125 2314667 63467 538669144 72727169 9433 100309 14140 57339 447158 24732 679461120 01529 784471231-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)42 05005165014002033 26905 704312 768119000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 189 58160640 50122 901239288 5521 472111 93411 492468 4046 9695 435157 5926 80557149 17115 404815369-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 378 786269 1666 8441927 7121 19624 7212 045216 9763914 71165 8281 34322616 4431 11881-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny798 71358031 28316 013220260 64627687 1209 447239 9226 57872491 7645 46234432 72814 286614368-
1.5. Zahraničné aktíva 5 201 1386 438117 826161 5349 2831 048 2122 759240 587153 7021 679 93119 213570 934159 618484 54012 135511 22814 7353 5012 829-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)229 1519537 5605 2802 59130 37415140 1111 38439 9655 8305 25276 7684 6026683 7622 833469303-
1.7. Ostatné aktíva3 322 0663 15852 33658 2202 7641 134 739374261 88074 508953 50450 187110 409259 45025 2911 996306 40724 695930476-
1.8. Celkom35 929 88493 322976 6751 156 85465 0039 095 95433 7532 902 498722 68210 833 522340 6481 365 8713 895 0401 266 28640 7172 620 815412 68045 73223 795-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 518 87369 616644 160820 35744 6485 559 26425 1632 089 072286 9646 087 673251 883398 0062 850 013541 96425 1011 422 386316 28336 40118 121-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 143 3926 192202 578191 3242 7671 515 3692 782495 10990 4703 043 76845 891113 804857 779190 7301 944308 33668 2823 1471 748-
2.2.2. Ústredná štátna správa 154 1159067 0411 80358348 5371 76917 7073 13917 3486 2931 64930 8675 8085325 8891 947577148-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 221 36662 518434 541627 23041 2983 995 35820 6121 576 256193 3553 026 557199 699282 5531 961 367345 42622 6251 108 161246 05432 67716 225-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 575 14247 141296 256248 65723 9642 577 67217 3031 219 765168 4131 362 211116 926225 6201 329 664300 19816 752431 741129 19825 16113 865-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 936 64612 775133 52141 01414 835846 5212 397329 15010 758803 94980 36640 347214 62033 1065 361240 796114 3966 9841 705-
2.2.3.2.1. do 1 roka 821 9576 68478 68912 55212 607215 0011 540102 4084 047150 06340 17327 46929 85317 4882 37734 30979 8013 290847-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov197 1251 41912 9316191 06144 61639441 35053242 4013 7253 36024 1292 5061 3844 9168 6351 888442-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 917 5654 67341 90127 8431 167586 904463185 3926 179611 48536 4689 518160 63813 1121 600201 57125 9601 806416-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 464 0672 6024 742337 5592 469562 1099123949 271766 0222 23710 660316 28911 857242433 1922 148532655-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 421 7482 4964 418336 1931 776534 281912719 205766 0222 23710 473312 2779 237124428 5222 148529651-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace42 3191063241 36669327 828032366001874 0122 6201184 670024-
2.2.3.4. REPO operácie245 5110220309 056026 9474 91394 3751705 926100 7942652702 43231100-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)663 517003 72202 53304 331237384 224346126 1012 083128 5286910 887384720-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 553 3996 995139 73976 6423851 069 8491 445246 575157 1581 082 3216 64445 274269 73945 837283389 68113 6711 05188-
2.4.1. do 1 roka 5)265 27215 42522 768012 160116 72025 675155 35604 5003 17111 56307 932000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)52 31703291 554010 849112 3816 05823 94102271 3372 77702 852100-
2.4.3. nad 2 roky3 235 8106 994133 98552 3203851 046 8401 433227 474125 425903 0246 64440 547265 23131 497283378 89713 6701 05188-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 556 71911 29883 18877 0729 770613 5634 980259 07654 807659 97056 13785 967360 69663 2104 598151 55949 2174 8673 305-
2.6. Zahraničné pasíva4 419 5362 44249 057124 7708 639796 4751 63598 070140 8301 671 64111 045588 54085 395448 1308 994359 71019 2831 2651 775-
2.7. Ostatné pasíva 3 217 8402 97160 53154 2911 5611 054 270530205 37482 686947 69314 593121 983327 11438 6171 672286 59213 8422 075506-
2.8. Celkom35 929 88493 322976 6751 156 85465 0039 095 95433 7532 902 498722 68210 833 522340 6481 365 8713 895 0401 266 28640 7172 620 815412 68045 73223 795-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt