Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 979 14171 377684 977758 33241 8885 778 43328 2031 803 274452 7646 761 443181 745437 2032 508 247555 67420 4701 549 335262 33732 80517 635-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 898 7585 931249 190287 72815 2122 279 1247 386478 111191 6783 510 32331 886249 292700 929375 2726 657430 89451 9459 2515 329-
1.1.2. Verejná správa992 5641 39526 50135 427318285 78466075 42817 737216 5931 8322 536259 1072 82116056 7327 4651 554177-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 087 81964 050409 286435 17726 3583 213 52520 1571 249 735243 3493 034 527148 027185 3751 548 211177 58113 6541 061 709202 92622 00012 129-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 742 34621 193198 813151 75812 3391 154 1787 765495 39997 9031 246 87968 85758 303692 37575 5274 914359 48373 5129 5605 728-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 118 52241 722180 212220 70612 4061 834 5269 740697 664138 3031 442 93372 83987 230642 37454 3946 821527 772121 73211 0335 042-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 702 2366 11117 26911 4181 524198 64180692 83716 747178 28614 76812 102110 2744 61041613 34019 1642 738456-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 713 02133 519124 439195 8128 6261 378 4638 616507 190103 2521 182 16248 88273 379391 62238 4575 798496 77795 8806 8634 184-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 703 2642 09238 50413 4762 256257 42231897 63718 30482 4859 1891 749140 47811 32760717 6556 6881 431402-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 067 3421 12830 17557 6061 608214 7772 65345 1466 141247 4496 28337 768209 14545 2191 917148 7957 6591 4071 359-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)159 6017875 105510 044011 5231 00297 268472 0724 3162 441125 6592300-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 003 72310 78973 424150 0688 239815 584784445 17728 832923 37276 692229 660743 517186 3714 867202 46292 7297 2112 183-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 048 59997525 49915 3401 212377 1516415 94415 824305 038943114 35672 72786 11659813 0182 2831 195235-
1.2.1.1. do 1 roka 266 106072528402 3590358111124 607088 3353649 01410261160-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 31 99225161176293 63609269821 10901 213823 901475461393-
1.2.1.3. nad 2 roky 750 50195024 61314 8801 183371 1566414 66015 615159 32294324 80872 60933 20154212 2112 2811 150232-
1.2.2. Verejná správa 1 777 0389 34940 27967 2166 358293 706693259 3049 908267 36335 17675 896503 07167 5153 80867 87060 6625 5461 717-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 178 0864667 64667 512669144 72727169 9293 100350 97140 57339 408167 71932 740461121 57429 784471231-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)42 04905165014002033 26805 704312 768119000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 163 84560640 50722 901239288 5491 472111 97611 492442 6156 9695 435157 6006 80557149 17115 404815369-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 368 670269 1666 8441927 7091 19624 7212 045206 8633914 71165 8281 34322616 4431 11881-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny783 09358031 28916 013220260 64627687 1629 447224 2466 57872491 7725 46234432 72814 286614368-
1.5. Zahraničné aktíva 5 203 8916 438117 826161 3259 2831 048 2192 759240 377153 7061 681 52819 213572 208159 631484 91312 135511 22814 7353 5012 829-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)229 1699537 5605 2832 59130 37415140 1281 38439 9655 8305 25376 7644 6026683 7622 833469303-
1.7. Ostatné aktíva3 319 7263 15852 33658 3722 7641 134 704374259 79174 508953 50550 200110 369259 24025 1521 996306 40724 686930476-
1.8. Celkom35 941 54393 322976 6831 156 34765 0039 096 00333 7422 900 724722 68210 835 695340 6501 365 8313 905 0321 266 28740 7172 622 374412 72445 73223 795-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 531 92069 616644 161819 72744 6485 559 37825 1522 088 926286 9646 087 673251 883398 0062 862 008541 96425 1011 423 944316 33736 40118 121-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 143 2816 192202 752191 2652 7671 515 3692 771494 84890 4703 043 76845 891113 796857 726190 7301 944308 33668 3363 1471 748-
2.2.2. Ústredná štátna správa 154 1429067 0411 82058348 5371 76917 7183 13917 3486 2931 64930 8675 8085325 8891 947577148-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 234 49862 518434 368626 64241 2983 995 47220 6121 576 360193 3553 026 557199 699282 5611 973 415345 42622 6251 109 719246 05432 67716 225-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 575 09347 141296 083248 32023 9642 577 64917 3031 220 237168 4131 362 211116 926225 6281 329 628300 19816 752431 741129 19825 16113 865-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 949 75412 775133 52140 74514 835846 6332 397328 75310 758803 94980 36640 347226 70433 1065 361242 354114 3966 9841 705-
2.2.3.2.1. do 1 roka 820 5176 68478 68912 27912 607214 9701 540101 2604 047150 06340 17327 46929 86017 4882 37734 30979 8013 290847-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov197 4441 41912 9316221 06144 64739441 62753242 4013 7253 36024 1302 5061 3844 9168 6361 888442-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 931 7944 67341 90127 8441 167587 016463185 8666 179611 48536 4689 518172 71413 1121 600203 12925 9601 806416-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 464 1402 6024 742337 5772 469562 1349124249 271766 0222 23710 660316 28911 857242433 1922 148532655-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 421 7942 4964 418336 2141 776534 306912719 205766 0222 23710 473312 2779 237124428 5222 148529651-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace42 3461063241 36369327 828035366001874 0122 6201184 670024-
2.2.3.4. REPO operácie245 5100220309 056026 9464 91394 3751705 926100 7942652702 43231100-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)664 732003 71402 53304 331237383 676346125 9772 083130 4236910 887384720-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 553 3286 995139 13376 6423851 070 0111 445246 683157 1581 082 3216 64445 264269 74145 862283389 92913 6711 05188-
2.4.1. do 1 roka 5)265 37714 81822 768012 369116 71725 675155 35604 4903 17111 83108 180000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)52 12703301 554010 902112 3806 05823 94102271 3372 53402 852100-
2.4.3. nad 2 roky3 235 8246 994133 98552 3203851 046 7401 433227 586125 425903 0246 64440 547265 23331 497283378 89713 6701 05188-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 558 02311 29883 15176 9659 770613 5714 980259 31954 807659 98656 13985 967361 85063 2104 598151 55949 2174 8673 305-
2.6. Zahraničné pasíva4 417 8212 44249 713124 9248 639796 2121 63597 276140 8301 672 18911 045588 67485 394446 2108 994359 46219 2831 2651 775-
2.7. Ostatné pasíva 3 215 7182 97160 52554 3751 5611 054 298530204 18982 686949 85014 593121 943323 95638 6181 672286 59313 8322 075506-
2.8. Celkom35 941 54393 322976 6831 156 34765 0039 096 00333 7422 900 724722 68210 835 695340 6501 365 8313 905 0321 266 28740 7172 622 374412 72445 73223 795-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt