Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 732 55870 805680 747741 26242 0125 765 67027 9141 775 614450 0136 660 309179 338427 6942 449 442554 06420 2211 546 176259 34032 37217 286-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 687 7705 651246 606268 74415 1512 277 9267 272461 727189 1253 416 49229 438243 681644 943368 4666 467430 57149 6688 8574 992-
1.1.2. Verejná správa993 4561 42426 53737 903317287 53465973 84917 522216 5461 8371 429257 8032 85515957 5687 4571 545179-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 051 33263 730407 604434 61526 5443 200 21019 9831 240 038243 3663 027 271148 063182 5841 546 696182 74313 5951 058 037202 21521 97012 115-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 731 83121 064197 901151 55812 4471 153 1427 647494 68398 1081 241 26468 65359 075687 80277 0924 880359 99973 4039 5455 730-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 095 72241 494179 532220 02012 3891 827 2499 670689 155138 0711 440 58073 20188 458639 71054 2016 757526 788121 34811 0515 041-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 705 3186 15717 41811 5041 522199 75681091 26616 701181 67514 93212 141109 6584 58641313 42519 3832 771461-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 694 35833 272123 793195 0528 5851 370 3498 546507 322102 9691 175 57749 10474 562390 13538 2035 752495 76795 3586 8304 173-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 696 0462 06538 32113 4642 282257 14431490 56718 40183 3289 1651 755139 91711 41259117 5966 6071 450407-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 062 1091 16530 10057 6671 705206 9722 66443 6886 186247 9726 15333 855214 91048 4261 957147 4077 4501 3731 347-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)161 6737705 367412 847012 5111 00397 457551 1964 2723 024223 8431500-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 023 68410 85973 885151 7188 081814 305924444 23930 729925 13776 679230 524752 356193 0224 916203 07292 0857 2802 193-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 058 5821 01725 70115 5801 250379 7376616 02116 038306 7601 016113 92072 36991 43164013 2432 2671 217238-
1.2.1.1. do 1 roka 270 330076916402 4430337127124 832088 1403553 083253501250-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 33 4650161275303 852083614121 48901 277934 659475601395-
1.2.1.3. nad 2 roky 754 7871 01724 77115 1411 220373 4426614 84815 770160 4391 01624 50372 24133 68956812 3332 2661 153233-
1.2.2. Verejná správa 1 806 2409 37740 48368 0386 238292 337831259 01111 585274 20034 95177 257519 76968 8303 82469 71660 9355 6001 725-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 158 8614657 70168 100593142 23127169 2073 106344 17740 71239 347160 21832 761452120 11328 883462230-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)38 4600261507202029 45805 656383 173119000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 140 51060439 78322 796244288 3891 471107 12411 509427 9445 8065 958155 4726 76556449 10315 451812368-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 367 482268 8096 7711928 9321 19624 1172 047205 2943814 73265 7941 34222616 6601 11761-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny761 27357830 92115 987225259 26227582 9189 462211 4635 4251 22689 6785 42333832 44314 333614367-
1.5. Zahraničné aktíva 5 170 3096 700119 700165 8669 8791 050 1492 544239 669149 2521 639 14018 773571 057159 125482 37512 301519 97515 3163 4622 898-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 6589497 3725 2802 59030 19715140 1481 39339 9045 8375 28376 5574 6156673 7972 838470312-
1.7. Ostatné aktíva3 382 7393 12152 47059 4912 8721 175 476326264 56476 382980 75950 81093 278257 43722 0892 073314 55624 843975446-
1.8. Celkom35 716 92493 039973 9841 146 42565 6779 124 25833 3282 871 357719 28210 702 653337 2471 339 4483 850 4301 266 10340 7542 636 689409 87445 37123 502-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 364 55669 521641 908809 54044 6055 552 86624 6182 063 304287 9216 009 975249 184387 7872 851 986535 83124 9571 411 324313 78436 06217 945-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 065 6516 221200 067184 6682 8781 536 2762 686497 26990 4382 959 98145 550113 218849 174196 3071 955304 20768 2903 1921 858-
2.2.2. Ústredná štátna správa 156 2479117 4341 85742547 3191 75817 1403 29520 2406 6212 31430 0735 9775016 3341 749568158-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 142 65862 389434 407623 01541 3023 969 27120 1741 548 895194 1883 029 754197 013272 2551 972 739333 54722 5011 100 783243 74532 30215 929-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 464 44746 965297 814244 33423 5942 542 76916 7671 190 835168 5001 352 714112 975216 3241 334 470286 91116 542421 960128 51724 69213 558-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 979 23412 840131 61442 36115 185862 8082 419332 60210 870812 58381 66241 035225 74533 7015 466242 703112 8037 0371 721-
2.2.3.2.1. do 1 roka 850 8096 72176 66713 69112 790227 0401 563108 7834 127157 43840 79827 80531 18417 7442 46136 11878 9203 320847-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov202 6141 44012 9906341 19547 08739542 31854242 4844 1923 64624 6222 6141 3955 0288 8331 921461-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 925 8124 68041 95728 0361 200588 681461181 5016 201612 66136 6729 584169 93913 3431 610201 55725 0511 796413-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 456 7592 5834 951336 3202 493562 2719883949 266760 3842 20610 821314 54012 286223433 4882 156573650-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 413 9342 4764 626334 9951 794534 013988719 202760 3842 20610 639310 4529 63899428 8122 156570646-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace42 8261073251 32569928 258032364001824 0882 6481244 676024-
2.2.3.4. REPO operácie242 2190280301 423025 0645 552104 0731704 07597 9846492702 63226900-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)660 626004 10702 73804 266237376 320341125 6872 220133 3196910 887358760-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 578 3457 187137 85877 2163851 075 0601 446251 123157 4881 088 8977 14444 544271 83346 479229396 61313 6831 05287-
2.4.1. do 1 roka 5)269 08414 90823 223013 584117 47426 985154 48404 7042 58412 41808 718000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)52 34103311 588011 002112 4144 92424 07202731 3542 89603 475100-
2.4.3. nad 2 roky3 256 9217 186132 61952 4053851 050 4741 434231 235125 579910 3417 14439 567267 89531 165229384 42013 6821 05287-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 558 03711 23083 55976 26710 430612 1864 944259 44854 885660 50554 96386 473362 88163 6784 398151 60549 0424 8443 288-
2.6. Zahraničné pasíva4 365 9722 60649 613125 1418 762788 0591 83594 328136 3111 615 20711 281588 72785 712454 5259 374370 47819 3571 2531 707-
2.7. Ostatné pasíva 3 189 3872 49561 04654 1541 4951 093 349485198 88882 440951 74914 334106 230275 79832 2711 727295 78213 6502 084475-
2.8. Celkom35 716 92493 039973 9841 146 42565 6779 124 25833 3282 871 357719 28210 702 653337 2471 339 4483 850 4301 266 10340 7542 636 689409 87445 37123 502-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt