Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 21 733 24170 805680 747741 26242 0125 765 67027 9141 776 211450 0136 660 309179 338427 7202 449 442554 06420 2211 546 176259 34032 37217 286-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 8 687 6235 651246 606268 74415 1512 277 9267 272461 507189 1293 416 49229 438243 707644 943368 4666 467430 57149 6688 8574 992-
1.1.2. Verejná správa993 4341 42426 53737 903317287 53465973 82717 522216 5461 8371 429257 8032 85515957 5687 4571 545179-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 052 18463 730407 604434 61526 5443 200 21019 9831 240 877243 3623 027 271148 063182 5841 546 696182 74313 5951 058 037202 21521 97012 115-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 732 16721 064197 899151 62912 4471 153 1427 647494 94698 1041 241 26468 65359 075687 80277 0924 880359 99973 3969 5455 730-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 095 81741 494179 532219 94912 3891 827 2499 670689 323138 0711 440 58073 20188 458639 71054 2016 757526 788121 34811 0515 041-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 705 0746 15717 38511 5021 522199 75681091 30216 701181 67514 93212 141109 6584 54441313 42519 1812 771461-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 694 55433 272123 788194 9888 5851 370 3498 546507 381102 9691 175 57749 10474 562390 13538 2035 752495 76795 5596 8304 173-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 696 1892 06538 35913 4592 282257 14431490 64018 40183 3289 1651 755139 91711 45459117 5966 6081 450407-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 062 5191 16530 10057 6671 705206 9722 66444 0916 186247 9726 15333 855214 91048 4261 957147 4077 4571 3731 347-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)161 6747705 367412 847012 5121 00397 457551 1964 2723 024223 8431500-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 025 10510 85973 885151 7188 081814 305924444 03230 729925 13776 679230 499752 356193 1074 916204 63192 0857 2802 193-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 058 5821 01725 70115 5801 250379 7376616 02016 038306 7601 016113 92072 36991 43164013 2432 2671 217238-
1.2.1.1. do 1 roka 270 330076916402 4430337127124 832088 1403553 083253501250-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 33 4660161275303 852083714121 48901 277934 659475601395-
1.2.1.3. nad 2 roky 754 7861 01724 77115 1411 220373 4426614 84615 770160 4391 01624 50372 24133 68956812 3332 2661 153233-
1.2.2. Verejná správa 1 806 0029 37740 48368 0386 238292 337831258 79011 585274 20034 95177 232519 76968 8303 82469 71660 9355 6001 725-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 160 5204657 70168 100593142 23127169 2223 106344 17740 71239 347160 21832 846452121 67228 883462230-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)38 4600261507202029 45805 656383 173119000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 140 53060439 78322 796244288 3891 471107 14411 509427 9445 8065 958155 4726 76556449 10315 451812368-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 367 482268 8096 7711928 9321 19624 1172 047205 2943814 73265 7941 34222616 6601 11761-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny761 29357830 92115 987225259 26227582 9389 462211 4635 4251 22689 6785 42333832 44314 333614367-
1.5. Zahraničné aktíva 5 170 0356 700119 699165 8669 8791 050 1492 544239 476149 2521 639 14018 773571 057159 125482 28912 301519 97515 3163 4622 898-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 6679497 3725 2802 59030 19715140 1571 39339 9045 8375 28376 5574 6156673 7972 838470312-
1.7. Ostatné aktíva3 382 7853 12152 48759 4912 8721 175 476326264 59076 382980 75950 81093 278257 43722 0842 073314 55624 843975446-
1.8. Celkom35 718 82593 039974 0001 146 42565 6779 124 25833 3282 871 605719 28210 702 653337 2471 339 4483 850 4301 266 09840 7542 638 248409 87445 37123 502-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny21 366 24569 521641 908809 54044 6055 552 86624 6182 063 376287 9216 009 975249 184387 7872 851 986535 83124 9571 412 883313 78436 06217 945-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 065 6896 221200 067184 6682 8781 536 2762 686497 28190 4382 959 98145 550113 218849 174196 3071 955304 20768 2903 1921 858-
2.2.2. Ústredná štátna správa 156 2489117 4341 85742547 3191 75817 1413 29520 2406 6212 31430 0735 9775016 3341 749568158-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 144 30862 389434 407623 01541 3023 969 27120 1741 548 954194 1883 029 754197 013272 2551 972 739333 54722 5011 102 342243 74532 30215 929-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie8 464 72246 965297 814244 33423 5942 542 76916 7671 191 089168 5001 352 714112 975216 3241 334 470286 91116 542421 960128 51724 69213 558-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 980 59512 840131 61442 36115 185862 8082 419332 39310 870812 58381 66241 035225 74533 7015 466244 262112 8037 0371 721-
2.2.3.2.1. do 1 roka 850 4706 72176 66713 69112 790227 0401 563108 4404 127157 43840 79827 80531 18417 7442 46136 11878 9203 320847-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov202 7491 44012 9906341 19547 08739542 45054242 4844 1923 64624 6222 6141 3955 0288 8331 921461-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 927 3774 68041 95728 0361 200588 681461181 5036 201612 66136 6729 584169 93913 3431 610203 11625 0511 796413-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 456 7732 5834 951336 3202 493562 2719884089 266760 3842 20610 821314 54012 286223433 4882 156573650-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 413 9342 4764 626334 9951 794534 013988719 202760 3842 20610 639310 4529 63899428 8122 156570646-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace42 8401073251 32569928 258033764001824 0882 6481244 676024-
2.2.3.4. REPO operácie242 2190280301 423025 0645 552104 0731704 07597 9846492702 63226900-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)660 802004 10702 73804 266237376 320341125 6872 220133 4956910 887358760-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 583 1767 187137 14577 2163851 075 0601 446251 174157 4881 088 8977 14444 544271 83351 972229396 61313 6831 05287-
2.4.1. do 1 roka 5)273 21014 19423 223013 584117 47426 985154 48404 7042 58417 25808 718000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)52 55003321 588011 002112 4144 92424 07202731 3543 10403 475100-
2.4.3. nad 2 roky3 257 4177 186132 61952 4053851 050 4741 434231 286125 579910 3417 14439 567267 89531 610229384 42013 6821 05287-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 557 60011 23083 55976 26710 430612 1864 944259 44754 885660 50554 96386 473362 88163 2294 398151 60549 0424 8443 288-
2.6. Zahraničné pasíva4 361 5122 60650 326125 1418 762788 0591 83594 370136 3111 615 20711 281588 72785 712449 3019 374370 47819 3571 2531 707-
2.7. Ostatné pasíva 3 189 4892 49561 06254 1541 4951 093 349485198 97282 440951 74914 334106 230275 79832 2701 727295 78213 6502 084475-
2.8. Celkom35 718 82593 039974 0001 146 42565 6779 124 25833 3282 871 605719 28210 702 653337 2471 339 4483 850 4301 266 09840 7542 638 248409 87445 37123 502-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt