Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 737 24165 239600 595681 61043 3725 239 35825 5401 631 013413 5775 799 386172 824386 6712 370 746529 86919 9831 435 819245 23830 16317 994-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 077 5173 291184 297210 80715 3531 879 6545 605352 959162 6172 711 33117 073204 841601 046349 1066 548312 95640 8516 4465 530-
1.1.2. Verejná správa992 3021 02424 23435 413325288 39148874 44416 830217 0961 4581 682259 3492 42113858 8157 8171 660192-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 667 42160 924392 064435 39027 6943 071 31319 4471 203 610234 1302 870 959154 293180 1481 510 351178 34213 2971 064 048196 57022 05712 272-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 479 61720 230191 742151 80413 0391 106 8287 505456 90492 7651 121 75568 43158 450649 51275 4004 769367 89868 2739 6755 823-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 953 77439 721173 653210 41112 8701 761 3349 352695 930134 7151 382 70979 39692 545631 51751 7206 543524 678120 09211 0085 037-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 722 0296 59318 11311 3501 722201 61785594 87816 738184 78216 10614 051111 3834 18341115 66019 4032 914504-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 546 65931 253120 139185 1808 6031 304 0208 180512 386100 2691 118 33552 31276 479383 23435 7535 502491 76493 8796 6324 225-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 685 0871 87635 40113 8812 545255 69731788 66617 70879 59210 9782 015136 90011 78463117 2546 8101 462308-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 082 11396026 64867 2881 777193 3072 59439 0155 650268 7236 41828 279225 29648 3821 983153 6548 1961 3741 413-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)151 90711235 88359 844011 7591 00397 771478744 0212 837217 818900-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 744 94310 17473 396138 1286 719777 803407397 12420 668857 66355 291232 678684 531184 0824 012208 23384 6496 8411 277-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 077 4731 02825 13313 268833371 7167615 1278 648309 398716134 59077 18898 34946818 0381 733972155-
1.2.1.1. do 1 roka 326 433092225041 7670720132146 8400107 1155067 368271 2100280-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 33 567099319103 481069418623 09301 2784533 56873681010-
1.2.1.3. nad 2 roky 717 4741 02824 11212 699819366 4687613 7138 330139 46571626 19776 68527 41343416 4601 732944145-
1.2.2. Verejná správa 1 494 1308 69838 13151 4765 479255 695305214 3328 021209 16123 61556 665449 79147 9643 10360 72753 6575 281869-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 173 34044810 13273 384407150 39226167 6653 999339 10430 96041 423157 55237 769440129 46829 258588253-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)32 76000006203027 41903 98601 2243729000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 199 17654441 82122 924255309 7661 575115 78511 414451 0345 7787 798153 6297 36966750 86215 9261 256420-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 376 373269 7116 8592041 7031 29824 6182 049199 9934144 78864 1941 18922717 8619564550-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny811 04051832 05816 024235267 81027791 0779 365239 9065 3643 01089 4356 18044033 00114 970608420-
1.5. Zahraničné aktíva 5 236 6245 820122 793170 5609 9841 078 857617234 662164 6661 682 33922 942552 097167 531457 60813 393531 41214 9633 5091 755-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 5319277 2485 2202 57328 99514541 3301 29038 9035 6365 27277 6944 7456753 9522 828483340-
1.7. Ostatné aktíva3 212 2183 57650 77964 5672 4191 047 330321262 70171 896939 12650 64579 670297 28320 8542 182290 21326 434913501-
1.8. Celkom33 391 48986 279896 6341 083 00865 3198 482 17128 6052 682 617683 5119 795 870313 1201 268 1743 751 4161 205 74940 9482 520 519390 03843 16522 283-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny19 121 89563 561568 865723 05542 5775 071 36820 0421 839 341249 7775 167 284211 294339 0442 689 826513 68223 8091 233 388288 83733 57116 158-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 867 2842 914151 611131 0247331 293 190785384 66471 7662 455 77920 22596 823811 123184 2611 740199 58956 0782 940838-
2.2.2. Ústredná štátna správa 147 1058627 6551 33853012 2531 02716 9183 41231 77010 9712 26740 5676 7984575 4282 544698552-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 107 50759 785409 599590 69341 3143 765 92518 2301 437 759174 5992 679 735180 098239 9541 838 136322 62321 6121 028 371230 21529 93314 768-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 459 75442 722269 870220 42521 2272 283 80214 5641 064 512147 8501 110 12296 720184 4731 181 231267 62915 718372 550113 07621 77411 833-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 010 34814 374135 12640 03117 380906 2362 417352 03711 984772 58381 24540 976225 81942 7225 371233 699114 5057 5241 958-
2.2.3.2.1. do 1 roka 826 7367 63675 18510 64114 675226 6741 571110 7505 167134 66440 76425 20133 71926 2042 18828 66875 6773 312931-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov233 3641 88316 8556731 50557 62642853 05368443 0627 4214 81120 9653 1721 5404 93111 0012 359615-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 950 2484 85543 08628 7171 200621 936418188 2346 133594 85733 06010 964171 13513 3461 643200 10027 8271 853412-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 394 2312 6894 513330 2342 677573 3461 2499169 249712 2631 82210 404309 30411 270297420 4621 782635977-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 345 4382 5614 173328 8121 977539 8981 2495679 168712 2631 82210 290304 3959 154121415 4601 782634970-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace48 7931283401 42270033 448034981001144 9092 1161765 002017-
2.2.3.4. REPO operácie243 1740903302 541020 2945 51684 7673114 101121 7821 0022251 66085200-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)587 958001 09501 84203 733242343 673337117 7241 978109 396697 588226550-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 674 9456 798136 46373 0093891 077 956698255 309159 7041 104 8726 39952 773298 33952 780339434 44313 919597136-
2.4.1. do 1 roka 5)326 05263 64719 239425 709120 53732 246185 16705 5463 96114 445115 543000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)55 83424301 667010 266155 6482 25023 93501 4402 8533 143404 145000-
2.4.3. nad 2 roky3 293 0596 789132 38652 1033851 041 981682229 124125 208895 7706 39945 787291 52535 192299414 75513 919597136-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 543 65610 73381 95671 06311 568609 6434 639269 32953 003649 65558 35786 628358 03062 6944 542149 93750 3625 0683 187-
2.6. Zahraničné pasíva4 387 8552 83348 331147 1569 382725 3722 753104 269143 1781 619 68523 243584 45481 444433 99110 644423 47822 8821 2941 871-
2.7. Ostatné pasíva 3 075 1802 35461 01967 6301 403995 990473210 63677 607910 70113 49087 551321 79933 2061 544271 68513 8122 581931-
2.8. Celkom33 391 48986 279896 6341 083 00865 3198 482 17128 6052 682 617683 5119 795 870313 1201 268 1743 751 4161 205 74940 9482 520 519390 03843 16522 283-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt