Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 613 90361 495583 329665 09346 4235 250 54825 6941 622 661401 3385 735 429172 297367 0702 416 410500 51119 3501 437 302237 20328 75317 116-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 131 4881 712177 549213 16214 2931 966 4515 845337 643156 8982 759 2339 283188 047589 268329 2146 027328 44332 9365 7604 272-
1.1.2. Verejná správa988 98898224 81435 80178288 61657472 50015 354211 4157811 453266 4562 46214757 1348 2101 74388-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 493 42658 801380 966416 13032 0522 995 48119 2751 212 518229 0862 764 781162 233177 5701 560 686168 83513 1761 051 725196 05621 25012 756-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 471 55819 929185 560148 05516 8751 081 4847 597463 55391 0831 101 85370 02262 214677 01275 4654 918370 47470 9439 4216 215-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 798 11537 690167 817193 07613 4291 710 3018 970700 954131 8951 314 67885 84790 323630 13248 6266 148516 254116 36410 6525 022-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 699 3406 64118 44311 0491 804198 06585491 13515 981176 57818 21913 752106 8953 70439015 95515 8172 829523-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 405 51829 281114 045166 9248 6461 256 7587 811520 06198 4891 057 17155 43074 373381 77033 7895 170483 46893 7426 3864 165-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 693 2571 76835 32915 1032 979255 47830589 75817 42580 92912 1982 198141 46711 13358816 8316 8051 436334-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 096 9041 16826 49168 9151 738196 4472 70837 3285 107267 2426 31524 594249 38642 7872 108151 9078 7381 1771 519-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)126 840131 0976 084107 249010 6821 00281 006474394 1561 952213 0901100-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 708 5299 32773 728146 8647 526767 028381424 00423 701863 31026 376213 304660 669171 4313 864214 17392 9547 2331 337-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 993 87291024 11110 765685367 9686410 2998 518283 253624109 35972 70585 11156116 3431 485892183-
1.2.1.1. do 1 roka 289 54909421 10502 03501 537185142 014083 4525057 2861288921030-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 34 955017933193 088433819526 44901 1664822 47023212009-
1.2.1.3. nad 2 roky 669 36891022 9909 329676362 845608 4248 138114 79062424 74172 17325 35552615 2421 483882144-
1.2.2. Verejná správa 1 520 5088 01938 90754 1916 566252 543312245 55510 535195 20421 88157 972450 29946 7592 97363 59357 3225 744933-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 194 15039810 71081 908275146 5175168 1504 648384 8533 87145 973137 66539 561331134 23734 146596221-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)38 047001702101032 195113 8711041 68612129000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 180 91346041 73823 520482303 7261 590106 55711 989442 7565 5598 620152 8277 63872651 98819 072821492-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 380 4732710 1777 178742 3561 30319 0852 273200 4704146 78668 1941 24622718 8381 88000-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny788 73243431 50716 301475261 12828787 3839 716231 2335 1451 83484 6336 39249833 15017 192592492-
1.5. Zahraničné aktíva 5 074 8687 689121 042161 63710 1391 101 259819211 513164 5881 666 69624 216490 760149 023426 15515 763502 16814 5223 5402 258-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)224 4288877 0035 1152 56328 24813844 3671 55338 8715 1785 28773 8153 4606143 6742 606482340-
1.7. Ostatné aktíva2 917 7123 43245 04465 4392 690830 078278261 19671 473946 96954 99448 991294 94819 3332 654241 01026 922884582-
1.8. Celkom32 758 39183 291871 8871 067 68369 8248 280 90828 9022 670 303674 6399 726 224288 6291 137 8933 747 7971 130 21242 9832 450 444393 28041 71322 124-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 940 77062 517558 893722 25643 2245 024 34018 6911 869 397243 6015 107 571172 911333 1462 685 107483 14323 5121 232 862286 96332 68715 584-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 938 8683 492151 141131 5161 6361 291 245619417 79471 4692 447 71518 184110 485857 637168 0532 263205 92153 5733 3481 317-
2.2.2. Ústredná štátna správa 143 7061 1856 7211 46437514 43793015 2095 56427 5599 6937 53435 7605 2094076 5482 741825555-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 858 19657 840401 031589 27641 2133 718 65817 1421 436 394166 5682 632 297145 034215 1271 791 710309 88120 8411 020 393230 64928 51313 712-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 148 10239 473261 301222 75819 1812 197 45713 7851 029 496139 4021 047 06189 519163 6701 143 496253 59015 224359 283104 44720 44011 150-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 039 41614 495135 51543 59519 289924 7052 194383 66612 965783 03253 57536 449209 82043 5645 173233 366124 5707 4091 604-
2.2.3.2.1. do 1 roka 871 0067 91977 57712 90916 463231 1831 448126 2596 632134 27446 24324 11839 80828 5933 04731 16176 1953 242816-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov234 7361 77415 0791 1351 51860 96541561 96369741 7173 7934 49319 9542 0074853 28911 5352 627437-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 933 6734 80242 85929 5511 308632 557331195 4445 636607 0413 5397 838150 05812 9641 641198 91636 8401 539351-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 383 7513 8724 170322 9202 713585 2791 1637379 369697 1291 77010 778304 93710 796264424 4821 632664958-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 327 2632 9113 882321 2772 296546 8921 1634079 289697 1291 77010 738300 2117 62170418 2421 632664951-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace56 4899612881 64341738 38703308000404 7263 1751946 240007-
2.2.3.4. REPO operácie286 92704533011 217022 4954 832105 0751704 230133 4571 9311803 262000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)560 598006 69702 02305 509270344 07142687 9971 936104 338696 891310600-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 601 6335 707128 46472 2563891 071 845377226 855151 5971 092 3025 62946 984298 45050 589351435 22614 262192136-
2.4.1. do 1 roka 5)312 98063 15819 268420 900119 07627 158185 60204 7183 29814 508015 278500-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)57 32696561 866011 46045 8071 66425 03202 4271 7082 516404 138000-
2.4.3. nad 2 roky3 231 3265 692124 65051 1223851 039 485372201 972122 775881 6685 62939 839293 44433 565311415 81014 257192136-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 538 46410 37379 34672 47314 520596 9274 513268 46451 532636 35561 90793 078373 48461 3764 210144 73753 8065 0163 286-
2.6. Zahraničné pasíva4 351 5122 61350 411133 14610 257795 1244 65299 057142 7861 626 17325 888520 63190 474401 76212 868406 24024 0171 4112 483-
2.7. Ostatné pasíva 2 765 4142 08154 77360 8551 434790 649669201 02184 853919 75221 86856 057298 34629 0041 974224 48813 9212 347635-
2.8. Celkom32 758 39183 291871 8871 067 68369 8248 280 90828 9022 670 303674 6399 726 224288 6291 137 8933 747 7971 130 21242 9832 450 444393 28041 71322 124-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt