Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 553 14360 951582 417674 18846 0085 213 36425 4381 626 410399 2295 712 851172 313367 9932 411 662504 82819 2941 425 674238 52028 57317 313-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 091 7201 465179 418224 79713 8391 946 7845 699345 936156 0942 729 3918 751191 185579 604333 2405 979318 41934 9045 6744 603-
1.1.2. Verejná správa989 70198324 41436 12179290 39357270 92915 235212 0751 0161 098266 4672 45514557 3858 1811 68388-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 471 72258 503378 585413 27032 0902 976 18719 1671 209 545227 9002 771 385162 546175 7101 565 591169 13313 1701 049 870195 43621 21512 622-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 447 07519 919183 471146 34616 9261 070 2647 536462 68490 4381 096 75370 20060 810678 77173 1334 971370 14370 3919 4906 107-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 790 22037 391166 869191 89913 4401 702 8438 917699 462131 3591 319 63186 01690 205628 55949 6996 098516 098116 27110 5935 015-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 693 8606 64118 46310 9801 789197 36284589 87515 840173 80918 24513 736106 0603 70139016 36815 7552 800517-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 401 75229 025113 210165 6388 6571 250 4427 770519 76698 1481 064 38855 58874 276380 91033 6405 127482 97093 7146 3504 158-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 694 6081 72435 19615 2812 994255 03930289 82117 37181 43412 1832 193141 58912 35858116 7606 8021 442340-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 106 2541 18026 85468 8911 706196 2082 71537 1805 101271 3336 28224 303253 93544 0302 100151 8298 7561 1321 500-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)128 156131 3926 134196 872010 2101 00283 668473904 3252 265211 8001700-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 677 9259 79074 398144 7127 270764 754371425 35623 277839 08526 512215 170660 843166 2343 863215 04691 4977 1361 303-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 991 70188824 09310 563532365 2135912 0558 556285 434620110 62172 58981 58858215 7021 522895153-
1.2.1.1. do 1 roka 287 96409601 21201 89402 587197141 603084 8195053 854117651100-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 36 993023032693 360018016727 99601 1494752 86723202009-
1.2.1.3. nad 2 roky 666 74488822 9039 025523359 959599 2888 192115 83562024 65372 06424 86754814 7351 520885144-
1.2.2. Verejná správa 1 512 0228 50339 52052 3586 456253 988307243 28710 138188 43422 01859 987449 43346 4872 95064 48455 8975 660918-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 174 20239910 78581 791282145 5535170 0144 583365 2173 87444 562138 82138 159331134 86034 078580232-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)36 2140011015101031 561112 9391141 28512129000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 201 06544841 87623 511482304 3931 590111 19312 021455 8435 7889 582153 1977 96772351 83418 946827493-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 385 6492710 2807 178742 2261 30320 1222 277204 4134157 23368 1311 24322718 8011 75500-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny803 98242131 54316 292475261 92228790 9829 744240 6545 3732 34985 0666 72449533 03317 191598493-
1.5. Zahraničné aktíva 5 005 2017 639118 330164 9159 9371 099 736705211 113164 6111 603 19523 606486 101146 521427 47117 001503 01614 5833 4912 202-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)222 3258946 9545 1022 53428 12913444 4031 56538 7114 2675 31873 0013 4216093 6802 558476342-
1.7. Ostatné aktíva2 740 9883 38343 57658 8052 665744 027290247 37967 619912 84254 29245 569290 79517 3802 796219 54227 825833607-
1.8. Celkom32 436 86683 104867 5521 071 24468 8978 154 55428 5282 665 854668 3229 594 088286 7881 132 6753 736 1351 128 58444 2972 418 921393 92941 33622 260-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 813 47161 999559 550719 68142 4535 000 08718 4401 858 949237 3985 066 074173 014326 9172 670 796480 68023 4141 215 166286 42532 47615 393-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 891 8453 785152 422135 6631 5921 298 261628414 00767 0832 410 66819 182105 754847 129168 1012 355205 78853 3983 3601 156-
2.2.2. Ústredná štátna správa 143 1741 1907 0731 74728913 74580517 1723 49229 4129 5937 68334 5025 0184195 9402 793796514-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 778 45257 023400 055582 27140 5723 688 08117 0071 427 770166 8232 625 994144 239213 4801 789 165307 56120 6401 003 438230 23528 32013 723-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 060 38138 719260 403218 17018 4502 164 52413 7911 015 621138 7421 039 73889 242161 5761 135 957250 98915 068346 420103 93220 24011 200-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 053 90314 460135 38844 33419 364926 0292 068390 65412 531786 23553 02537 053209 09644 1315 110236 460124 6567 3981 571-
2.2.3.2.1. do 1 roka 880 3117 88477 58813 35116 551229 5481 368129 5046 214142 01146 14724 23038 32029 3663 04432 48375 6193 225812-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov236 2951 74814 9151 1681 52362 15837763 19070141 3893 3124 55619 6082 0504593 50811 7402 615425-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 937 2964 82842 88529 8151 290634 323323197 9605 616602 8353 5668 267151 16812 7151 606200 46937 2981 559334-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 369 6533 8444 232319 7642 728585 0101 1485419 328693 6321 79110 692304 81510 726267417 7381 647682952-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 313 7462 8843 944318 0862 306547 2241 1482029 246693 6321 79110 652300 0987 59574411 4741 647682945-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace55 9079602881 67842237 78603398200404 7173 1311926 264017-
2.2.3.4. REPO operácie294 51503233012 518020 9546 222106 3891814 159139 2971 7151952 820000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)568 492005 61502 02205 681267356 39546085 1392 042103 527696 891325590-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 580 7025 730127 64871 3933861 059 952377229 875152 1791 083 0725 62946 834300 63450 324391431 20514 767147136-
2.4.1. do 1 roka 5)304 97782 20318 146220 537120 88425 519180 27504 7583 25814 164015 218500-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)58 661397662 041011 58545 8321 61626 11302 4771 7052 450403 993000-
2.4.3. nad 2 roky3 217 0645 684124 67951 2063841 027 830372203 159125 044876 6845 62939 599295 67133 710351411 99414 762147136-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 540 75210 35380 06571 86014 385594 7524 707268 19551 674636 21860 88392 013374 78961 7864 159148 76654 7334 9903 402-
2.6. Zahraničné pasíva4 327 3242 59947 027145 17910 236799 9034 487104 833147 0271 560 28226 153528 82190 401403 27014 205412 73324 6351 3392 674-
2.7. Ostatné pasíva 2 606 1252 42353 26257 5161 437697 838517198 32179 777892 04720 64952 951297 47328 9972 058204 16013 0442 324655-
2.8. Celkom32 436 86683 104867 5521 071 24468 8978 154 55428 5282 665 854668 3229 594 088286 7881 132 6753 736 1351 128 58444 2972 418 921393 92941 33622 260-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt