Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 284 52060 985573 291640 62746 7435 120 82524 0071 604 848412 6505 669 549181 381344 4812 374 342483 75419 2861 417 645237 66628 85817 613-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 927 4332 186171 548198 54414 3741 896 2304 644332 454171 3952 716 98210 206167 290554 307315 2046 099315 79933 4926 0194 901-
1.1.2. Verejná správa989 94299624 61335 89087292 11658569 64715 086213 5156691 467265 1202 46714257 0608 2551 74790-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 367 14557 802377 130406 19332 2822 932 47918 7781 202 747226 1692 739 052170 506175 7241 554 915166 08313 0451 044 786195 91921 09212 622-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 418 54919 797181 548142 62816 7591 057 8877 523459 81788 9531 077 89477 25161 837687 82172 6344 978366 21270 6959 5136 023-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 756 15436 874166 249189 68013 5271 689 0678 795698 577131 0181 304 98386 76790 494627 77149 4246 008515 459116 27910 4495 019-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 683 6716 61918 62010 7761 807195 90980587 05515 728170 55018 39113 691103 7713 59637416 48615 5972 729510-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 373 27128 596112 668164 1608 6961 236 3177 687520 19397 8601 053 56256 13274 645380 27333 1505 054482 24093 7236 2994 146-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 699 2121 65934 96114 7443 024256 84130391 32917 43080 87112 2442 158143 72712 67857916 7336 9591 421363-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 066 0951 11828 19467 7351 976178 8212 46135 7326 195273 0336 44123 017234 96741 6032 057149 7778 9331 1301 579-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)126 330131 1366 148196 70408 617283 143463744 3572 419213 3381200-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 654 7449 47776 213149 4637 085773 822366431 30324 262815 44723 566204 391657 710162 1903 755216 35190 0286 8251 193-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 945 91087124 1569 859388365 7617712 2469 183255 376592100 33070 00978 29257215 8421 366822129-
1.2.1.1. do 1 roka 259 41309491 00201 69302 395204127 532074 1835050 78211610100-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 36 562021024593 270024911927 68001 1894532 901291940014-
1.2.1.3. nad 2 roky 649 93687122 9978 612379360 798779 6028 860100 16459224 95869 50624 60953315 0381 364822115-
1.2.2. Verejná správa 1 535 7768 18641 23556 6776 387261 765284247 13510 626199 72819 33960 861446 57647 4792 84064 83854 3515 433863-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 173 05742110 82282 927310146 2965171 9224 453360 3433 63543 200141 12536 419342135 67134 311570201-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)39 3550090128056134 763112 5861001 55912130000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 162 73443341 32821 114482303 1231 590108 59812 001426 4855 73510 370151 2447 06971851 69519 082832489-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 384 9942710 1097 086742 7031 30320 4212 277203 7184097 33967 4171 24522718 9401 75400-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny765 83940631 16713 990475260 16828788 0899 724211 5255 3263 03183 8275 82449132 75517 328603489-
1.5. Zahraničné aktíva 4 821 9297 675120 675166 4209 7931 038 041732200 161165 6121 502 45818 530487 736154 760424 66116 539485 42415 4583 4602 428-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)220 4968906 8695 0252 45027 94612645 2031 48938 3514 1514 84672 4293 0755893 6062 418474334-
1.7. Ostatné aktíva2 583 0513 18242 21854 4362 270671 850269242 66065 539876 90353 96342 092282 63118 4232 589195 06226 920766547-
1.8. Celkom31 766 83282 643860 5951 037 09368 8257 935 73527 0932 632 830681 5559 363 956287 3351 096 5013 693 2171 100 73143 4872 369 913391 57341 21522 602-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 473 43162 167549 885687 31742 7804 919 29817 9871 838 924235 4864 965 964173 004306 4282 633 365466 71023 6281 194 177284 63132 35515 183-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 747 8114 182150 683115 2641 9321 258 395665410 20370 6492 377 99419 11490 596830 767159 8222 385196 10753 0893 415987-
2.2.2. Ústredná štátna správa 143 4221 3997 2421 60331311 65167817 2583 64129 21112 3556 61935 5115 2314325 1852 746809613-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 582 19856 586391 960570 45040 5353 649 25216 6441 411 463161 1962 558 759141 535209 2131 767 087301 65720 811992 885228 79628 13113 583-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 899 69038 241252 163209 36318 1402 128 16013 583997 649137 168999 86687 238157 2981 108 524247 70015 070340 594100 45520 16711 020-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 063 07714 552135 66944 73319 846936 8002 018396 28412 131777 87452 35336 703212 20341 5505 326235 100126 7577 3241 601-
2.2.3.2.1. do 1 roka 887 9018 05679 52612 72216 863234 2141 347129 4425 854143 71046 70623 13638 95126 9483 32633 75576 4053 078902-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov231 0001 59813 3551 1351 54562 43435865 31266337 5812 1334 21319 2291 9664293 38011 7712 658367-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 944 1754 89742 78830 8761 438640 152313201 5305 614596 5833 5149 354154 02312 6361 571197 96538 5811 588332-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 349 4803 7934 105316 3512 519582 2961 0433538 967684 4991 76310 694305 05410 629270413 8471 585640962-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 293 7722 8334 047314 5842 099544 9161 04358 890684 4991 76310 654299 8427 71180407 5181 585639954-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace55 708961581 76742037 38003487700405 2122 9181906 329018-
2.2.3.4. REPO operácie269 9510233301 996017 1772 93096 5201814 518141 3061 7781453 344000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)555 650007 15102 32407 688269343 26048785 1222 354100 773695 749328770-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 564 4365 279126 30872 4333841 067 862381228 010144 4061 073 2935 63347 886296 81049 635408431 26514 138148135-
2.4.1. do 1 roka 5)292 62861 55818 667020 746418 95220 638174 72605 0583 21713 013016 038500-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)62 753397402 263011 43246 5211 60928 10802 9161 7682 570404 743000-
2.4.3. nad 2 roky3 209 0565 235124 01051 5033841 035 684373202 537122 159870 4595 63339 912291 82534 052368410 48414 134148135-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 531 09710 58879 99770 86414 085592 8464 919269 67953 310623 59061 60590 188378 69261 2274 139149 40454 4764 8963 445-
2.6. Zahraničné pasíva4 197 1142 59650 019145 38310 244713 9543 390101 175171 1451 500 23025 559512 919105 676397 27813 370412 06125 4831 3743 275-
2.7. Ostatné pasíva 2 445 1032 01254 38653 9451 332639 451416187 35476 939857 61921 04753 958276 32025 1081 873177 25712 5162 365564-
2.8. Celkom31 766 83282 643860 5951 037 09368 8257 935 73527 0932 632 830681 5559 363 956287 3351 096 5013 693 2171 100 73143 4872 369 913391 57341 21522 602-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt