Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 386 18965 646588 035631 55544 0185 169 02526 0041 617 161407 2305 696 791170 873374 5762 363 556497 03320 2481 392 417245 29329 92118 145-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 801 7613 634172 301169 24915 9021 821 1066 050339 136155 4722 656 84313 642194 118583 510318 7656 909284 99940 3396 4425 690-
1.1.2. Verejná správa969 9231 03023 79634 660320284 04548467 11216 737213 8392 1802 153254 9962 40313555 8067 9531 64990-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 614 50560 981391 938427 64627 7963 063 87419 4701 210 913235 0212 826 109155 051178 3051 525 050175 86513 2041 051 612197 00021 83012 365-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 463 24920 226191 119150 92613 1241 105 5497 378458 21893 8861 121 67068 22359 517642 47275 4614 778358 00568 5579 4665 879-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 937 64639 484173 517203 83012 8851 758 3979 329697 054134 4281 376 17680 10092 715631 10851 3006 483524 282120 04811 0075 038-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 722 2216 62318 25611 2691 729201 92286094 51916 509185 50716 14214 096111 0533 84640815 91219 3562 925529-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 530 02331 001119 775178 4868 6541 301 1858 151513 575100 3531 111 50452 50376 554382 95035 6335 477491 12793 8476 6094 198-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 685 4031 86035 48614 0752 502255 29031888 96017 56679 16511 4552 065137 10511 82159917 2436 8461 472311-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 075 7881 25927 28367 5631 783192 9482 76540 0485 704241 9186 67625 323247 39646 5651 940154 2288 3711 3571 447-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)137 82612225 32756 980015 5951 00286 347497554 0732 536215 0972400-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 689 19810 08872 047144 1626 598773 954376408 53520 393802 68654 914230 400682 375177 9873 935207 13783 8817 0791 349-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 044 9201 06524 16812 912841367 3797214 4598 564291 333673131 97178 26992 93744117 0171 650980152-
1.2.1.1. do 1 roka 305 340091937841 2780726129131 4620107 3405062 713262870280-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 34 581016227793 801069020023 56801 3584323 690113721010-
1.2.1.3. nad 2 roky 705 0001 06523 08712 257828362 3007213 0438 235136 30367323 27377 78726 53440416 3581 649952142-
1.2.2. Verejná správa 1 465 9488 57637 30051 1685 426254 463282223 9547 835183 30322 69756 121444 09147 1563 05760 22852 6025 545952-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 178 33044710 57980 082331152 11222170 1223 994328 05031 54442 308160 01537 894437129 89229 629554245-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)24 92500006103021 968081802 0093729000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 195 87154441 88622 912254307 2491 575115 95111 379450 1125 8258 956153 6467 60466349 67016 013798479-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 376 737269 8756 8572041 5981 29824 8442 050200 3714164 94064 3971 29922717 4981 00800-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny807 36851831 95916 014234265 37827791 0179 329238 6235 4094 01689 2496 30543632 17215 005607479-
1.5. Zahraničné aktíva 4 878 7445 780114 834165 5529 7411 036 016373235 596145 6111 424 08822 717557 028163 251455 20213 629508 79214 5123 4601 759-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)229 6359397 2915 1822 57929 37114541 0541 29140 2155 5515 27777 5094 6666673 9722 822486345-
1.7. Ostatné aktíva3 031 1093 51348 06760 4542 487995 314309258 59366 352885 40449 79074 987283 77718 6062 240252 90825 943922645-
1.8. Celkom32 435 67686 510872 1621 029 81965 6788 310 99028 7852 676 897652 2589 321 264309 6681 252 0413 724 1141 163 10741 4182 414 926388 46542 66622 719-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 931 68863 895558 715696 75142 8415 022 35320 1471 863 044243 7525 060 763211 522339 0422 698 095490 81323 7371 231 861287 70433 60916 453-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 662 4312 848143 040108 8127371 242 825739388 04869 5682 340 67018 046100 769815 742167 6991 800199 94755 8673 0261 076-
2.2.2. Ústredná štátna správa 135 0081 0476 8411 06055411 9871 21915 4063 16829 85110 6832 09933 0917 0184695 4312 732693565-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 134 24960 000408 834586 87941 5503 767 54118 1891 459 590171 0162 690 242182 793236 1741 849 262316 09621 4681 026 483229 10529 89014 812-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 490 38442 947268 532218 30921 1032 285 57514 5301 079 227146 8661 118 24398 442184 4511 196 389261 59715 654373 185111 79121 81311 970-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 008 40014 370136 11939 51517 707902 6662 421358 02811 884771 98182 37137 078226 67742 8225 311230 529115 0847 5331 866-
2.2.3.2.1. do 1 roka 823 0217 63875 86410 28514 984220 1531 609112 3505 404136 57141 79324 93633 24026 4612 80225 61475 9613 275921-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov233 8041 88616 8256941 52058 00540654 91577943 6466 8774 82120 4642 9337294 60410 9302 435544-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 951 5764 84643 43028 5361 203624 508406190 7635 701591 76433 7017 321172 97313 4281 780200 31128 1941 823401-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 387 4282 6834 097329 0522 710577 8301 2381 0859 277705 5681 81010 409306 45410 774283420 7541 757544976-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 337 6532 5533 803327 6151 992542 8961 2387209 193705 5681 81010 307302 1388 61791415 7151 757544969-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace49 7751302941 43771834 934036584001024 3162 1571925 039007-
2.2.3.4. REPO operácie248 0370863301 470021 2502 98994 4501704 236119 7429032202 01547300-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)545 207002 18601 89203 760243307 980411107 8211 576111 380697 588246560-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 604 7347 033133 67070 5623891 063 172676245 589157 9581 075 7006 39950 540300 88351 856339424 26314 950597136-
2.4.1. do 1 roka 5)294 08762 73117 705422 322117 24332 737166 11905 5594 21915 291010 150000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)54 09125171 45409 94345 8221 51023 75801 6302 4652 944404 002000-
2.4.3. nad 2 roky3 256 5567 025130 42251 4033851 030 907671222 524123 711885 8236 39943 351294 19933 621299410 11114 950597136-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 555 60710 71581 41174 03211 636619 3254 630268 26452 931647 31957 54689 778363 53962 7914 429145 77449 9915 0413 222-
2.6. Zahraničné pasíva3 962 1992 96540 703126 3209 425668 6742 831102 785124 3481 371 62621 523579 71981 772419 13311 213371 78722 5751 3391 851-
2.7. Ostatné pasíva 2 836 2401 90257 66359 9681 387935 574501193 45573 026857 87612 26785 141278 24927 1341 630233 65313 0002 0241 057-
2.8. Celkom32 435 67686 510872 1621 029 81965 6788 310 99028 7852 676 897652 2589 321 264309 6681 252 0413 724 1141 163 10741 4182 414 926388 46542 66622 719-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt