Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 877 60465 044599 578651 06542 9175 301 13426 0061 639 953410 6645 857 648170 968386 8402 431 166527 43520 3111 427 082244 91529 63717 757-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 207 2742 983182 684195 67414 7491 948 3176 112345 860159 3872 800 33213 075201 548622 032349 6906 953301 75238 5816 0395 041-
1.1.2. Verejná správa987 38197425 32934 657326288 18044869 54416 371212 8371 3222 095265 1872 49413357 2517 9611 65491-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 682 94961 088391 565420 73427 8423 064 63719 4461 224 549234 9062 844 479156 571183 1971 543 947175 25113 2251 068 079198 37321 94412 625-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 501 19920 602191 796149 31713 2051 110 4237 440460 80893 8791 123 84269 05361 111654 37875 6444 769370 22969 8409 7716 100-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 922 91439 236172 310199 98512 8441 754 5349 283706 419134 4521 364 58780 71192 643632 51450 8936 440519 661120 03511 0045 053-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 716 6196 64018 15411 2561 750200 13086094 81416 437182 24516 31914 102110 8503 96041115 85018 6222 952536-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 511 39030 746118 640174 5608 6051 298 0798 103515 307100 3491 102 79352 75076 447384 05635 1945 436486 75694 4086 5894 195-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 694 9061 85035 51614 1692 489256 32532096 29817 66679 54911 6422 094137 60811 73959317 0557 0051 463322-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 109 8161 23927 44065 9571 787190 3142 72442 0165 571265 1726 75828 616252 98845 8592 014159 0448 4891 1701 472-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)149 01912205 47859 366015 3011 00290 880478344 0652 853219 1451000-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 760 36410 17573 203144 3647 322782 920441408 66622 014851 94855 691227 269687 133178 5473 950208 34488 5677 1531 353-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 056 2151 02324 51312 933848371 5427313 8418 483307 971667126 52977 16090 30643917 0301 6661 003152-
1.2.1.1. do 1 roka 306 276092236842 5690948137140 1880100 10015060 031288210100-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 35 6240152280103 815549217724 92001 3224613 481124861010-
1.2.1.3. nad 2 roky 714 3151 02323 43912 285834365 1586812 4018 169142 86366725 10776 54926 79439915 7231 665993142-
1.2.2. Verejná správa 1 498 7678 72938 13050 5686 133256 913363227 6099 168194 87423 00757 328452 05848 6223 07760 69153 7375 603962-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 205 38142310 56080 863341154 4655167 2164 363349 10332 01743 412157 91539 619433130 62333 164547239-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)35 04300008303029 274113 708731 8263728000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 186 35448641 66023 450235304 7341 590112 13611 471446 2185 6627 318152 9847 01271052 14816 911800478-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 369 273279 7027 0881741 5761 30021 7962 047194 4794205 04764 0911 31222718 8641 26800-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny805 29146031 90516 321218262 89329090 2519 424240 5895 2422 27188 8935 70048333 28415 643608478-
1.5. Zahraničné aktíva 5 244 5216 432118 165173 42710 4681 091 514667230 124162 0511 713 16424 247547 475163 934440 36814 628526 94914 5743 4881 779-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)229 1888877 2675 2052 56529 28613642 9261 29639 8025 5295 22976 1594 5856493 9232 706487321-
1.7. Ostatné aktíva3 240 0033 60849 83364 5932 619999 556286285 60472 807987 32056 82081 524302 72023 0502 281278 73426 467855581-
1.8. Celkom33 573 07686 634889 7041 062 10966 1258 509 22729 1272 719 410680 2999 925 374318 9281 259 3643 814 1691 182 82542 5652 497 209394 14242 42022 267-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny19 352 54564 085566 922712 62942 3235 119 34720 3931 883 430243 2745 254 982209 103340 9782 754 142505 98724 0461 245 583290 72233 27415 871-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 018 5003 317153 577120 2067151 326 356842407 36467 3682 527 09820 215108 346834 906177 2212 005207 00256 8692 9251 089-
2.2.2. Ústredná štátna správa 156 1281 3976 8701 74449211 6511 41515 2004 24037 4189 2893 57944 9506 8274605 4542 880723512-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 177 91859 370406 475590 67941 1163 781 34018 1361 460 866171 6662 690 466179 599229 0531 874 286321 93921 5811 033 127230 97329 62614 270-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 491 53842 315265 875223 11320 5962 291 46514 3441 077 188145 3581 114 39395 116179 2361 203 572266 38715 789374 818109 98921 46611 638-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 014 90314 371136 24240 18817 786909 8992 447360 56512 005766 77882 50035 582225 95342 4335 342230 082119 2217 4941 662-
2.2.3.2.1. do 1 roka 836 0407 74076 14611 23914 951226 8921 636115 0365 470137 78741 82123 66033 28426 0672 85728 27176 1213 203784-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov234 3361 86016 4656741 55458 17540556 38680043 8446 4784 66420 2043 0297154 40710 9302 472476-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 944 5274 77143 63128 2751 281624 832406189 1435 735585 14734 2017 258172 46513 3371 770197 40432 1701 819402-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 387 4822 6844 270327 3722 704578 3081 3451 0359 330701 4851 81310 315305 80111 805285425 4151 763665970-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 335 1142 5523 999325 7871 995542 2811 3456819 250701 4851 81310 247301 2919 45498419 3281 763665963-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace52 3691322711 58570936 02703548000684 5102 3511876 087017-
2.2.3.4. REPO operácie283 9940886301 668022 0784 973107 8101703 920138 9601 3141652 812000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)576 688001 63101 98103 625244340 012408107 7991 705110 565698 377219540-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 649 3177 059134 12571 7373881 076 740688245 081157 8081 092 8496 39850 573303 20853 344361433 08215 119598137-
2.4.1. do 1 roka 5)313 08563 61418 559323 990119 25731 525175 74505 9345 87816 654011 919000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)55 46525431 49409 711156 0421 50925 03901 7872 2622 989404 032000-
2.4.3. nad 2 roky3 280 7687 051129 96851 6843851 043 039672219 782124 774892 0656 39842 852295 06833 701321417 13115 119598137-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 556 22310 62880 88175 88511 691617 4004 566267 84952 433641 29156 07591 127370 45162 5044 379146 29951 1565 0393 356-
2.6. Zahraničné pasíva4 393 4352 45049 287138 10110 260759 8422 981100 916144 7181 632 31723 356579 13284 698421 64711 991403 75723 1931 2791 891-
2.7. Ostatné pasíva 3 044 8662 41258 48962 1261 463933 917499218 50981 822963 92323 58889 755299 96528 7781 718260 11113 7332 1781 012-
2.8. Celkom33 573 07686 634889 7041 062 10966 1258 509 22729 1272 719 410680 2999 925 374318 9281 259 3643 814 1691 182 82542 5652 497 209394 14242 42022 267-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt