Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 150 85760 381576 809637 84748 1315 076 30624 2781 617 172406 7765 555 472187 276345 5542 379 701486 28519 1091 419 862238 02528 32317 669-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 802 3841 800177 341197 50914 6931 864 3284 982340 868166 3252 614 47811 381168 039544 999316 5946 089322 75534 1265 5004 914-
1.1.2. Verejná správa1 004 61899524 69835 99486294 74758171 68114 888217 7125 8201 349266 9732 48313956 0088 2171 76089-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 343 85557 585374 770404 34433 3522 917 23118 7151 204 623225 5632 723 282170 075176 1661 567 729167 20812 8811 041 099195 68221 06412 666-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 404 40319 730180 753140 33916 7541 049 5137 531460 48788 5301 074 00476 73360 871690 25972 4054 940366 44270 7639 5056 073-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 752 20736 721165 982192 20513 5551 684 5038 775699 187130 9261 303 96786 96191 943627 17849 3975 933513 570116 23610 4195 021-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 684 3956 63518 54610 9501 817195 65481087 20315 738171 95918 43313 655103 0623 55837316 60415 4922 705513-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 367 66428 432112 554166 6158 7051 232 6267 659520 42297 7911 050 66056 28476 119379 48133 0415 012480 21393 7836 2874 144-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 700 1481 65434 88214 6403 033256 22330691 56217 39781 34812 2442 169144 63512 79854816 7536 9611 427364-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 061 7871 12126 84365 7543 022176 4392 40936 2606 107262 3866 33322 996246 06843 2542 006148 0928 6671 1391 571-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)125 450131 1956 047186 77618 685282 923463554 2222 154212 9951600-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 607 4889 55074 188147 9887 027766 889364425 61025 857798 36919 966204 890649 499158 0043 723216 59589 4326 9491 305-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 937 46791123 46110 203422360 7177611 1269 185259 38954398 69469 94774 28658615 5961 359804126-
1.2.1.1. do 1 roka 253 08704431 60401 28101 418176128 465072 1665046 71211756500-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 38 751021224492 970018412029 82401 2624923 218281760012-
1.2.1.3. nad 2 roky 645 62991122 8068 355413356 466769 5248 889101 10054325 26669 40524 35654614 6641 354804114-
1.2.2. Verejná správa 1 506 8718 21640 25857 5116 291259 803283241 02012 342189 60915 53061 266438 86847 6962 77464 78052 8805 586992-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 163 15042310 46980 274314146 3695173 4644 330349 3713 89344 930140 68436 022364136 21935 193559187-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)36 7940090184056132 355111 68702 34912130000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 145 18142441 42521 108482302 6951 590108 27411 904408 0895 72410 345152 8577 31871651 41819 131832488-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 379 2332710 2887 085742 0301 30320 5072 277196 3204077 42669 4771 27322718 8141 75200-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny754 50939731 08513 984475260 42028787 6799 627200 9825 3172 91983 3806 04548832 60417 378603488-
1.5. Zahraničné aktíva 4 837 1377 472117 288171 0449 3261 049 722837201 653158 5361 493 40019 082500 637154 827423 52116 655490 52515 5983 4172 270-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)217 9378976 8635 0362 44128 09512545 5301 50538 1914 0814 54770 2843 0115793 4502 274472333-
1.7. Ostatné aktíva2 584 7233 15842 41456 0312 184678 428287244 97163 438860 47453 30544 771282 48819 5812 582200 62727 888841536-
1.8. Celkom31 580 13381 881858 9841 039 07069 5927 902 31927 4862 643 264668 0159 186 350289 4471 112 4333 689 6551 100 07043 3762 382 607392 34840 83422 603-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 296 85961 260548 702686 76342 4564 886 52518 0821 841 304235 4904 848 821174 186310 2942 617 601462 22623 3581 184 084284 63331 93915 142-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 614 5443 899150 638116 1811 8841 238 413750415 77867 5962 269 48219 79992 861828 760156 3672 439190 64653 0023 461995-
2.2.2. Ústredná štátna správa 141 3831 4336 9431 38930711 46562418 9243 37027 56011 7987 44834 2804 9124045 9652 458661610-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 540 93255 927391 121569 19340 2653 636 64716 7081 406 602164 5242 551 779142 589209 9851 754 561300 94720 516987 473229 17327 81713 537-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 865 99937 803252 314208 89617 8032 120 22813 649987 994139 926991 04588 203158 0671 104 295246 36914 812336 92299 58519 92910 992-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 062 41614 376134 63145 65219 888933 5132 029399 12612 934779 33552 43837 212210 50741 7065 272232 603127 9767 3441 589-
2.2.3.2.1. do 1 roka 884 4178 00778 45813 43016 874229 1151 359129 6986 644144 99946 73823 24038 32627 0873 31334 38475 7343 087931-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov234 1971 44413 3081 0701 55263 52035765 81067839 5272 1324 41519 1281 9744183 22411 7752 664329-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 943 8034 92542 86531 1521 462640 878313203 6185 612594 8093 5689 557153 05312 6451 541194 99540 4671 593329-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 342 8883 7484 153314 6422 544581 2331 0303529 000680 4091 76710 598304 58010 924262414 4181 612544956-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 287 0932 7904 095312 8612 124543 9031 03058 923680 4091 76710 557299 2807 98476408 0701 612543948-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace55 795958581 78142037 33003477700415 3002 9401866 348018-
2.2.3.4. REPO operácie269 6290233301 673019 1302 664100 9901814 108135 1791 9481703 530000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)561 280009 65602 42006 847268338 17651893 6922 924100 561695 749323770-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 526 3495 374126 44772 4103921 048 055378222 043141 0741 069 6915 53847 617299 76248 200392424 59114 079148135-
2.4.1. do 1 roka 5)289 346461 91918 463419 527816 57019 378176 39604 4443 09911 892017 595500-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)62 799397162 296012 61605 9421 27126 68302 9272 0652 852405 352000-
2.4.3. nad 2 roky3 174 2035 289123 81251 6513881 015 912370199 531120 425866 6125 53840 246294 59833 456352401 64414 075148135-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 530 20010 49379 71670 50913 993592 8594 905269 77052 869623 14160 01190 921380 53461 0264 372148 99754 6844 8393 438-
2.6. Zahraničné pasíva4 212 7092 69051 480144 61611 440732 3763 774101 905162 3231 475 22926 239513 153109 301400 35513 292432 09725 6681 3653 337-
2.7. Ostatné pasíva 2 452 7372 06552 63955 1161 311640 084347201 39575 991831 29222 95556 756279 53327 7021 894187 08912 9612 466551-
2.8. Celkom31 580 13381 881858 9841 039 07069 5927 902 31927 4862 643 264668 0159 186 350289 4471 112 4333 689 6551 100 07043 3762 382 607392 34840 83422 603-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt