Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 856 82258 872547 178630 95048 1285 041 92423 5801 623 207380 0135 310 183193 084313 3882 444 161467 30419 5951 443 307241 77428 12917 294-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 620 8681 289155 469198 42614 2211 868 6944 874324 226145 5642 437 61910 449146 652611 876298 5566 383347 26634 6155 5274 660-
1.1.2. Verejná správa989 07298324 19936 045416293 07349574 78114 142208 6594 8891 503261 4162 47914554 8788 7151 77682-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 246 88356 600367 510396 47933 4912 880 15718 2111 224 200220 3072 663 905177 746165 2331 570 869166 26913 0671 041 163198 44420 82612 552-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 383 71519 305175 252139 54716 8941 026 4277 291473 79885 0421 048 81579 60052 935709 43373 1175 252373 55673 0279 4915 984-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 706 28235 809164 577186 98113 5681 669 6788 610701 526130 5151 279 94791 33592 462628 59548 2775 781507 498116 39310 2535 016-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 675 4966 61718 75010 9741 838194 31780483 59315 775168 73020 74713 290100 3503 46037117 00715 0372 629516-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 320 43027 616111 059161 9568 6921 218 3907 480523 78797 4531 028 76857 19876 859378 43832 2814 848473 90693 7946 1984 108-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 710 3571 57634 76814 0513 038256 97132694 14617 28782 44913 3902 313149 80712 53656116 5857 5621 426392-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 033 0481 47726 35464 2523 011176 7752 30839 5434 748258 5336 76619 562228 62242 0332 033143 9399 0131 0811 552-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)123 83891 3285 699187 27719 332276 609462774 2172 840216 1701100-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 584 50710 32975 361143 9887 341774 155407436 85321 568775 13718 339202 384643 617150 0803 623224 96187 2216 825982-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 929 81496922 27711 540367358 8977810 9378 638257 76146597 33674 71268 08657315 27093285483-
1.2.1.1. do 1 roka 249 786015186702 14201 669124127 599174 6753041 062111 3850710-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 44 11302493 24902 92503518333 5150730822 7142017011011-
1.2.1.3. nad 2 roky 635 91596921 8777 424367353 830788 9178 43196 64746421 93174 60024 31054213 71593177472-
1.2.2. Verejná správa 1 493 5758 87242 25354 6336 685271 256320247 6027 948177 42114 73855 781432 98745 2072 61167 77250 1215 383779-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 161 11748710 83177 815289144 0029178 3144 982339 9553 13649 267135 91836 787440141 91936 168587120-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)52 7580800105075343 133111 19187 075121 137000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 160 99244141 04021 523478306 162292109 7279 067415 3415 8769 474161 3038 06768548 25221 478921503-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 385 6422710 1717 391040 081521 412190201 8294437 03276 6811 55522816 7781 771137-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny761 37341430 81714 094478265 86028788 2418 874202 6495 4332 44284 6226 51245731 47417 208692466-
1.5. Zahraničné aktíva 4 583 8887 009118 556176 7359 1751 028 955922200 41359 3611 369 59619 411476 369162 947406 10318 565506 27516 2493 4962 254-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)190 0746616 7045 0512 21428 0286734 5141 29337 8434 0293 80356 5982 7205533 3271 867399278-
1.7. Ostatné aktíva2 453 2623 01440 94452 3802 311620 609294249 90913 246867 71850 41339 487273 83317 5853 364186 60429 571717547-
1.8. Celkom30 882 31980 326829 7911 030 62769 6547 799 93825 5642 654 699484 5578 818 951291 1641 046 0973 742 4671 058 93346 3962 413 862398 16040 48821 860-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 003 29260 145530 724680 26442 0924 815 76017 2291 846 703220 5344 610 106172 202310 1502 677 165465 98823 1101 178 251284 34031 50414 218-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 487 8763 382143 908120 4251 8231 220 377586416 12557 6742 123 78421 28790 861873 619157 5992 769194 95052 4053 5951 017-
2.2.2. Ústredná štátna správa 142 2971 7367 11399728611 4661 00514 1653 82627 67310 6197 08840 0333 6963624 9875 043709681-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 373 11955 026379 703558 84239 9833 583 91715 6381 416 413159 0342 458 649140 296212 2011 763 513304 69319 980978 314226 89227 20012 520-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 746 92036 596242 826202 41017 1572 065 75612 785975 505136 688957 36785 887152 8931 118 145248 43214 439337 76996 57319 28310 126-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 055 20814 854132 48644 89420 338936 7172 043418 90613 295757 31152 42144 276203 92945 2405 072221 939128 7397 3741 459-
2.2.3.2.1. do 1 roka 884 1118 57275 36512 37617 371230 0561 425134 5767 020140 85646 75223 33438 88529 4643 18936 68771 6223 064850-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov238 3241 43113 3739811 65361 00232770 17276638 4192 3654 81519 4322 8444173 76312 6902 701290-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 932 7734 85243 74831 5371 314645 659291214 1585 509578 0363 30416 127145 61212 9321 467181 48944 4261 609319-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 324 5303 5764 283311 2972 488580 0978102819 051669 3331 80510 596301 69510 786264415 0891 495543935-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 267 6512 6394 222309 4632 111540 85381068 977669 3331 80510 551296 9058 10975408 7221 495542927-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace56 879937611 83437739 24402757400454 7902 6771896 367018-
2.2.3.4. REPO operácie246 461010824101 347021 721074 6381834 436139 7442352053 5178600-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)538 9770494 20901 95606 5722 995338 74057784 3932 89889 490696 625339650-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 447 3705 261124 17970 7874181 034 65598223 02388 5091 057 3055 42945 763308 96548 443421419 47314 40973135-
2.4.1. do 1 roka 5)290 389541 38216 1303219 9841019 00614 025186 44205 39732811 611015 979900-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)66 3241097982 141013 917656 95851628 09102 6162 1943 122405 757000-
2.4.3. nad 2 roky3 090 6575 099121 99952 5163861 000 75423197 05973 968842 7725 42937 750306 44333 710381397 73714 40073135-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 523 53710 32578 48173 98214 120595 0043 476273 25824 325617 58467 11883 208400 31863 5734 077145 09758 1434 9803 391-
2.6. Zahraničné pasíva4 095 7982 75844 240153 00511 866773 8574 331114 758133 9641 337 28526 634476 749109 180363 51716 116491 53828 6621 3953 598-
2.7. Ostatné pasíva 2 273 3461 83752 11848 3801 158578 706430190 38514 230857 93119 20445 834243 94127 9222 602172 87812 2672 470518-
2.8. Celkom30 882 31980 326829 7911 030 62769 6547 799 93825 5642 654 699484 5578 818 951291 1641 046 0973 742 4671 058 93346 3962 413 862398 16040 48821 860-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt