Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 986 69259 056554 203627 62455 0445 058 58523 6061 634 102367 8915 404 391195 382315 6472 416 422468 98219 0141 474 092242 05528 22117 436-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 770 4901 705164 696196 30514 7161 898 7544 947343 710134 7302 533 29412 094150 883585 543301 7055 918371 74534 6895 7184 794-
1.1.2. Verejná správa989 99896224 67035 792701296 07348974 42014 126204 6145 0391 578262 3382 45414355 6508 6641 80983-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 226 20356 390364 837395 52739 6272 863 75818 1701 215 972219 0352 666 483178 249163 1861 568 541164 82312 9531 046 697198 70220 69312 559-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 379 71319 298174 303140 56317 7971 020 3177 279471 59284 2761 047 02179 81152 028710 43472 8245 230379 10573 2499 4335 978-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 694 25335 593163 258185 71618 8631 663 2128 567700 816130 0271 274 53091 68891 544628 37547 7155 723507 699116 32710 1825 020-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 675 0646 63118 47011 0192 305194 28680282 88615 719168 91920 83413 279100 1413 50736417 22414 8782 602512-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 307 17227 406110 325160 71610 8061 212 1527 436525 27397 1971 022 98957 39675 959377 30831 9194 807473 87793 7856 1674 107-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 712 0161 55634 46313 9815 752256 77432992 65717 11182 62213 4582 306150 92612 28955116 5987 6631 413401-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 029 0111 48926 18664 1382 948174 2132 32336 0064 730264 4666 70619 294225 45741 1881 998144 6959 1101 0771 558-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)123 23191 0885 112196 01617 560280 468473234 2743 096115 1981600-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 608 93310 17675 257144 7627 030770 400406438 50421 793797 41417 993206 759639 902147 2603 592232 08586 5766 795933-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 928 09099022 33811 346343355 7197811 6808 336264 24446095 30774 21865 89958014 64992986273-
1.2.1.1. do 1 roka 249 856014283702 02302 311115131 426272 7803039 16659390800-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 44602503 30502 66503186733 4600679742 507226911412-
1.2.1.3. nad 2 roky 634 78899021 9467 204343351 031789 0518 15499 35845821 84874 11424 22655313 64192876861-
1.2.2. Verejná správa 1 499 4928 68342 32755 6256 419270 826319246 6038 147182 71614 43860 503428 55843 7742 56870 70949 9955 343757-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 181 35150210 59277 791268143 8559180 2215 310350 4543 09550 949137 12637 587444146 72735 651590103-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)52 3530260098086343 843111 06185 709121 496000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 160 11139741 23421 529501306 336291116 6439 100408 2966 0198 826160 6477 62568048 50021 700924501-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 387 2932710 2697 389040 237528 649190196 1314216 91376 6721 24722817 1041 766137-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny758 58737030 91514 103501265 88028687 9208 907201 0445 5981 91383 9756 37845331 39617 436695464-
1.5. Zahraničné aktíva 4 602 5716 788119 388166 2899 0471 021 2021 079193 38950 6131 445 85619 987475 238166 140391 70019 304492 88216 4783 4782 122-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)191 1306626 7025 0753 05328 0586635 1351 30937 4834 0263 74456 5042 7715503 3381 855401275-
1.7. Ostatné aktíva2 499 8383 07442 41054 5392 588643 344282255 52115 730877 59951 08338 716277 95817 5343 627184 53129 315749533-
1.8. Celkom31 101 63580 153839 2201 019 82077 2627 828 02325 7292 673 384466 4399 014 882294 4991 049 9953 717 5821 041 58246 7782 436 923397 98040 56821 799-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 078 21760 234535 498676 48745 6494 826 04217 4831 853 839217 0664 714 433171 942312 4452 637 540461 65823 4251 171 255284 39531 58314 327-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 568 3823 322146 210116 8831 8301 229 607607433 07757 1202 195 56921 47194 627861 970153 4983 216189 82053 1033 6481 020-
2.2.2. Ústredná štátna správa 143 4481 6977 4141 3143 83613 87693015 7133 30427 23010 1686 84135 3103 8293765 0024 457689680-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 366 38855 215381 874558 29039 9833 582 55915 9461 405 049156 6422 491 634140 303210 9771 740 260304 33119 833976 433226 83427 24612 627-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 693 69336 629243 981202 10117 0102 059 10713 053960 618134 237964 26585 713152 1081 090 912246 23614 390332 53794 99719 26610 201-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 087 43115 032133 62945 28920 531941 8532 094421 95513 310772 24952 63944 564207 87044 6875 045223 575130 2757 4291 497-
2.2.3.2.1. do 1 roka 902 5148 73975 91911 91917 502232 6101 490134 2346 969155 12346 83723 26639 69129 0593 20237 53871 7683 067914-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov239 9481 43113 5129921 74560 42531871 69080636 6132 3684 90219 9232 7844084 75113 4082 738273-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 944 9704 86244 19832 3781 284648 818286216 0315 535580 5133 43416 396148 25612 8441 435181 28645 1001 624310-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 328 1103 5544 154310 8962 442580 4027992089 095672 4621 80610 468301 30711 067258416 1511 450550929-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 270 7512 6234 093309 0542 069540 83279969 021672 4621 80610 384296 6058 14768409 7521 450548921-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace57 359931611 84237339 57002027400844 7022 9201906 399038-
2.2.3.4. REPO operácie257 1530110401 197022 268082 6581453 837140 1712 3411404 17011200-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)559 6970493 90702 00206 7323 096353 89360088 7903 10889 703697 341343640-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 415 8785 411124 76869 1014181 021 17798220 20989 3971 038 1715 42947 764314 13146 625421418 33714 19074135-
2.4.1. do 1 roka 5)289 700532 49315 4573120 3511018 75314 282181 67406 04882710 995018 717900-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)67 8101097702 419014 640657 11335227 81202 6352 3453 454406 056000-
2.4.3. nad 2 roky3 058 3685 249121 50551 225387986 18623194 34374 763828 6855 42939 081310 95932 176381393 56414 18274135-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 521 96110 29677 81573 64217 501589 3003 453280 53724 242613 13668 23682 629400 59861 4253 807145 38158 5634 9783 375-
2.6. Zahraničné pasíva4 212 4822 62448 344146 88012 031785 7224 298118 466115 7661 441 80428 686473 809108 891354 30316 331518 73328 3431 3703 515-
2.7. Ostatné pasíva 2 313 3991 58852 74649 8031 663603 780397193 60116 872853 44519 60644 558253 31427 8682 725175 87612 1462 498447-
2.8. Celkom31 101 63580 153839 2201 019 82077 2627 828 02325 7292 673 384466 4399 014 882294 4991 049 9953 717 5821 041 58246 7782 436 923397 98040 56821 799-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt