Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 978 02458 481553 860631 36054 9865 031 32323 3021 642 328381 9825 367 638194 509317 6862 426 518483 61518 7931 479 929241 36728 38717 221-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 742 2881 636167 323200 01414 4691 881 5944 761338 279150 0292 498 46711 061153 560579 057313 6915 717373 38534 0456 0024 659-
1.1.2. Verejná správa1 001 01788424 26236 711714300 50649276 38014 029206 1105 0461 526265 0992 45914255 7978 6131 76783-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 234 71955 962362 275394 63539 8032 849 22318 0491 227 669217 9242 663 061178 402162 6001 582 362167 46512 9341 050 747198 70920 61812 479-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 394 36019 188173 302139 99017 8831 016 9507 236480 41783 6721 048 66579 90452 075719 67073 8015 233378 52473 4519 4315 916-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 681 43935 272162 369184 87618 9371 654 9448 523701 675129 5891 271 11691 73691 409630 21347 4015 690507 095116 15110 0975 008-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 674 1206 59318 58511 0242 314193 67379682 41715 670169 26920 85513 303100 2393 41436217 12014 7152 587506-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 295 56727 140109 564159 75810 8321 205 4687 396526 44397 0111 019 12457 36975 807378 20131 8854 775473 29793 7696 1344 098-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 711 7521 53934 22014 0945 791255 80333192 81516 90882 72313 5122 299151 77312 10255216 6787 6681 376404-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 035 3141 49225 58464 8002 966171 9012 28837 6204 653265 3596 71418 775228 19943 0682 010146 7519 0771 0901 557-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)123 60991 0234 966185 42817 9541077 925473384 2823 199118 3773000-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 618 63110 17375 115145 4957 003772 770407439 34722 293795 08717 883209 771647 502143 3643 605232 97086 7166 866958-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 936 08595422 27911 207349354 2537711 5358 329271 337424100 98474 35462 54560414 95283794778-
1.2.1.1. do 1 roka 256 700014191001 90102 196107135 835178 6653035 66751 13801040-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 42 52802573 30502 57002815332 9980676742 171226713812-
1.2.1.3. nad 2 roky 636 85795421 8816 992349349 782779 0588 169102 50442321 64374 25024 70757713 74783680566-
1.2.2. Verejná správa 1 499 1698 69042 31455 8196 387271 112320246 3248 714177 95014 43857 574435 22743 4802 55370 96150 0215 322775-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 183 37652910 52278 469267147 40510181 4885 250345 8003 02151 213137 92137 339448147 05735 857596105-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)52 2940500102090344 1421192985 493151 496000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 172 43339741 48921 571501312 000291118 4849 065412 3846 0318 791161 1907 63467548 48521 658926501-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 391 9292710 4517 370040 262528 932190200 3204256 80576 7341 24622817 1221 766137-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny766 17437030 98814 165501271 51928689 4788 872200 8435 6061 98684 4566 38844731 36317 393697464-
1.5. Zahraničné aktíva 4 591 2876 853117 507174 0139 0971 029 0621 270193 07047 3221 425 37419 455474 342163 153391 76419 198496 20616 4933 4672 140-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)191 0566686 6635 0683 03227 8886535 3401 31937 5174 0233 74256 3962 7765473 3531 861402274-
1.7. Ostatné aktíva2 462 7403 17340 57954 5472 513611 049293252 60912 918891 08850 65040 173270 95716 7002 976181 45529 077705551-
1.8. Celkom31 066 46379 745835 2221 032 05477 1367 784 19425 6262 681 269474 9028 973 230292 5631 055 4323 725 7211 051 34645 8092 443 893397 17140 75321 644-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 078 09060 130536 353679 04845 4754 814 47517 3331 862 844216 9934 707 594169 849311 1622 627 561475 31123 3651 177 173284 97231 51514 137-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 574 5103 387149 985118 5041 9351 228 475622438 63557 2792 193 07721 37593 861854 177160 0963 204190 16153 2973 6361 001-
2.2.2. Ústredná štátna správa 142 5111 7207 0881 3543 64412 44996817 9173 42825 5399 5567 23335 0253 5813705 8294 770638618-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 361 06955 023379 280559 19039 8963 573 55115 7431 406 292156 2862 488 978138 918210 0681 738 359311 63419 791981 183226 90527 24112 518-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 683 26936 303241 804202 34316 6612 042 09412 840957 191133 927974 39984 703149 0871 088 925249 96914 277338 41994 82819 21510 086-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 101 32115 184133 21046 60120 758948 5532 097426 47213 218766 94652 20745 592210 59847 7295 132223 633130 5327 4681 493-
2.2.3.2.1. do 1 roka 905 4668 91075 76212 83817 605237 7701 518135 1336 845151 06046 38224 06439 91730 0213 32636 89370 7723 072927-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov243 0311 40313 2959981 87558 75230072 98683736 4702 3045 08520 5654 8494124 84414 1572 757271-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 952 8254 87144 15332 7651 278652 031279218 3535 536579 4163 52116 443150 11612 8591 393181 89645 6031 639295-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 323 1623 5354 161310 2422 477581 0638062089 141668 0621 82310 453300 61911 855243415 4351 425557939-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 265 4282 6024 100308 4032 115541 06780669 067668 0621 82310 394295 8718 99952409 0331 425555931-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace57 734933611 83936239 99602027400594 7482 8561916 402038-
2.2.3.4. REPO operácie253 3160105401 841022 421079 5711854 936138 2172 0811403 69611900-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)561 2890504 05502 02806 6723 149354 71361089 5193 16989 506697 341347610-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 414 2115 167123 23770 5344191 016 90098221 63491 0761 038 3715 42948 122315 68545 388477417 18813 965364134-
2.4.1. do 1 roka 5)294 561501 76317 2863318 6041020 87014 314183 51206 1522 12610 309019 523900-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)66 8371097842 436014 455656 87337227 04702 6392 4383 547406 032000-
2.4.3. nad 2 roky3 052 8135 009120 69050 812386983 84123193 89176 390827 8125 42939 331311 12131 532437391 63313 957364134-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 524 99410 13277 31073 41817 581588 1273 429281 67824 075613 24368 18382 609404 33561 0934 024145 76758 6654 9553 354-
2.6. Zahraničné pasíva4 159 4482 58945 537155 72212 200775 9794 389108 080125 4011 393 12728 218477 891106 481351 81215 721521 29627 6371 3943 536-
2.7. Ostatné pasíva 2 328 4311 72852 73549 2771 461586 685377200 36114 208866 18220 27446 129268 49028 2362 153175 12811 5852 463483-
2.8. Celkom31 066 46379 745835 2221 032 05477 1367 784 19425 6262 681 269474 9028 973 230292 5631 055 4323 725 7211 051 34645 8092 443 893397 17140 75321 644-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt