Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 793 21258 283546 572629 93955 5395 008 73323 2941 654 035369 3855 259 914194 753318 4732 447 925479 10719 1301 413 704242 96528 06519 282-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 595 4912 001160 662197 78314 6751 870 2404 761335 482137 6462 421 5549 890153 814601 219312 4566 216315 78135 6255 7166 028-
1.1.2. Verejná správa1 005 02388424 96838 790740299 83150479 35213 933205 5505 1661 355263 8812 47614356 5978 5591 80984-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 192 69855 398360 942393 36640 1242 838 66218 0291 239 201217 8062 632 810179 697163 3041 582 825164 17512 7721 041 326198 78120 54013 170-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 368 68418 988171 460139 15118 1041 009 8387 271481 21383 7351 040 05480 82852 814717 62973 2035 083370 90473 6439 3906 282-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 665 46634 926161 585183 71019 0081 649 6088 470708 303129 4951 259 45392 02191 132629 62347 1845 649504 635116 04810 0545 293-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 669 2916 57018 40111 0152 317192 49078782 32415 594166 92420 97813 13699 5813 38135917 08114 6182 564504-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 276 92026 839108 950158 67910 8551 201 0257 350526 89896 9791 009 61757 58275 658376 99031 6724 735471 41293 7426 1144 377-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 719 2551 51734 23414 0165 836256 09333399 08116 92282 91213 4612 338153 05212 13155616 1427 6881 376412-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 038 3351 47526 73165 5272 995173 7072 28838 9884 573260 1116 79819 028231 32241 5702 037148 0209 0681 0951 592-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)120 213101 1634 977185 509110 697273 193473344 2502 222217 7672100-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 604 90510 21275 738143 9515 898778 275411444 22122 620776 88317 166208 782635 891145 0193 657240 31786 5826 8681 092-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 929 22597921 99310 694330355 2657811 7648 538265 040408100 43373 31262 73360215 04594094387-
1.2.1.1. do 1 roka 257 87701603 86401 75002 120129134 600177 4553036 729592821040-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 39 523025821302 41802465333 2780648772 202225413812-
1.2.1.3. nad 2 roky 631 82497921 5756 617330351 097789 3988 35697 16240722 33073 20523 80257514 06393780175-
1.2.2. Verejná správa 1 509 8138 71443 05754 9205 365274 328321250 2568 785180 03013 77957 950434 02344 9492 61573 65849 6375 326888-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 165 86751910 68878 337203148 68212182 2015 297331 8132 97950 399128 55637 337440151 61436 004599117-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)51 2210200099089342 477111 43995 560181 496000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 178 54035940 72721 712508312 186291116 9489 046416 6725 9429 385164 1537 64267648 47721 822925709-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 397 745279 7377 373040 965528 774189204 3113816 89278 5781 34322817 1011 771161-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny766 51933230 93914 304508271 00528688 1008 855201 1905 5612 49385 5756 29944831 37617 552696648-
1.5. Zahraničné aktíva 4 561 8166 798115 966183 7609 1321 032 8201 233197 92050 8521 353 55219 968476 405162 673393 41919 635512 55717 7473 5312 450-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)190 6226796 5884 9933 01327 7066435 4801 29637 0334 0123 71356 6142 7535433 4761 853403282-
1.7. Ostatné aktíva2 522 8723 11341 56557 0302 399644 860303253 01814 799890 62649 99140 587280 03018 8162 807190 69130 198729574-
1.8. Celkom30 903 18879 445827 1771 041 38076 4927 804 67925 5982 701 708468 0008 777 157291 8471 058 7843 747 2961 052 31346 4662 410 718401 16840 52124 389-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 018 55359 767532 031681 88344 5554 808 91417 4451 879 472218 0634 617 480171 037307 7432 651 380470 28123 0511 180 764286 75231 12214 481-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 515 0173 631143 949121 7211 9611 224 741561434 03256 0112 145 46523 48891 266854 361161 2963 152189 40353 5523 6541 035-
2.2.2. Ústredná štátna správa 131 7651 6237 4101 0292 78710 21196915 0803 60222 8489 4946 80633 7723 5193525 0125 097590800-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 371 77154 514380 672559 13339 8073 573 96215 9151 430 360158 4502 449 167138 055209 6711 763 247305 46619 547986 349228 10326 87812 646-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 701 33535 865243 036203 77516 3122 035 33113 103973 735135 592955 62784 115148 1351 113 813246 41714 137342 20195 24118 79510 262-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 104 62215 129133 51045 70421 063955 2712 044433 39413 722755 73651 90846 487208 49448 2005 066224 779131 3167 5001 434-
2.2.3.2.1. do 1 roka 912 7528 77775 21411 65717 843244 6751 478139 1937 302143 67146 02724 61745 88729 8973 27035 82070 8403 085886-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov244 7351 47013 5351 0181 87158 11629574 42386336 2332 2095 17721 0544 8854244 90514 3582 759262-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 947 1354 88244 76133 0291 349652 480271219 7785 557575 8323 67216 693141 55313 4181 371184 05446 1171 656286-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 319 0933 5194 024309 6502 432582 0897682089 136664 6851 83610 518300 51510 322244416 0671 426583950-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 260 7752 5873 966307 8232 073541 61876869 061664 6851 83610 429295 6577 49256409 6481 426580942-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace58 318932581 82735940 47102027500894 8582 8301886 419038-
2.2.3.4. REPO operácie246 7200102401 271023 023073 1191964 531140 4255271003 30212000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)549 65817514 40902 08006 3333 168343 87162786 9673 31190 989697 341366590-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 423 7155 332122 04670 9743951 022 20198221 43491 5151 039 6795 33149 459316 84347 455477415 58514 211363297-
2.4.1. do 1 roka 5)296 5128992118 674818 7931019 23614 437184 57707 2322 14710 294020 085900-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)68 6231087822 414014 920656 67933926 38002 8772 6575 169406 1570035-
2.4.3. nad 2 roky3 058 5805 134120 34349 886387988 48823195 51976 739828 7225 33139 350312 03931 992437389 34314 202363262-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 521 13310 04577 04373 02117 517583 1813 401280 66023 939612 45768 34082 256408 63361 2393 991144 74359 0174 9543 712-
2.6. Zahraničné pasíva4 037 4132 52942 190158 83512 408767 8394 232117 241115 9011 309 56626 930486 077104 727356 47716 792478 24328 3361 4885 389-
2.7. Ostatné pasíva 2 352 7161 75553 81652 2581 617620 464422196 56815 414854 10419 58246 282262 40225 8722 085184 04212 4872 534510-
2.8. Celkom30 903 18879 445827 1771 041 38076 4927 804 67925 5982 701 708468 0008 777 157291 8471 058 7843 747 2961 052 31346 4662 410 718401 16840 52124 389-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt