Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 863 46457 353554 071637 82857 7425 027 64122 5571 646 935374 7705 205 924194 416317 2032 490 277463 26218 0541 485 722238 90927 93519 525-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 724 0472 121171 370214 34114 9671 905 7584 133341 215146 2392 403 6079 060154 645631 510299 3865 291373 55030 7845 6436 452-
1.1.2. Verejná správa1 012 95287225 74238 458737306 09149677 99713 759205 4275 2861 180265 1942 50814357 4779 2351 88160-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 126 46554 360356 959385 02942 0382 815 79217 9281 227 723214 7722 596 890180 070161 3781 593 573161 36812 6201 054 695198 89020 41113 013-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 361 65318 738168 800135 51718 033999 8417 249476 58981 7241 029 82880 93153 143744 45567 6655 042375 78773 9949 3956 267-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 635 38334 183160 297181 13919 1111 640 7288 353698 414128 4691 247 75192 27789 578633 38946 6225 575509 399115 7979 9265 278-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 664 3086 50918 34310 9962 322193 74877478 97415 379166 02921 18213 17497 6903 30835717 48014 4032 497496-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 250 33326 210107 752156 34110 9041 188 0827 249526 51196 317998 77657 77273 999377 17831 2484 666475 88193 7076 0474 367-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 720 7411 46434 20213 8025 885258 89833092 92916 77382 94613 3232 405158 52112 06655216 0387 6861 382415-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 009 8221 42926 78763 6924 887170 1592 32241 6944 577244 9736 81318 322211 01644 7982 002153 5059 0861 0901 469-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)119 601101 0744 68285 064111 023274 339473354 7132 284216 0041310-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 617 2019 96775 185147 9075 854787 614414442 20222 840808 46917 128214 186607 660141 9663 659238 63584 2236 6711 166-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 951 06285421 55510 880321358 5279011 6448 736281 213390102 84671 19763 88758416 53473793692-
1.2.1.1. do 1 roka 270 06801194 18101 48001 553140143 148179 73932738 18751 073111040-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 6500285227143 35505825536 37404751012 037256813812-
1.2.1.3. nad 2 roky 637 34485421 1516 472307353 692909 5098 541101 69138922 63270 76923 66355515 39372579480-
1.2.2. Verejná správa 1 499 5208 60542 76457 5695 379280 963311248 2038 498192 34314 22860 715403 79242 7572 62075 23848 1075 140951-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 166 61950810 86679 458154148 12413182 3555 606334 9132 51050 625132 67135 322455146 86335 379595123-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)54 8280166093089346 855111 118665 171181 382000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 199 52936040 85722 394509303 958276120 8969 173437 0885 9728 605166 8959 42765248 55021 922920718-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 391 219289 6887 547036 394529 075189200 5223856 69779 4182 23922816 9681 764165-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny794 38033231 11814 813509267 35227191 7488 982225 7345 5871 90887 4777 18842431 58217 660690653-
1.5. Zahraničné aktíva 4 454 6957 200117 594172 7289 2961 009 4591 281185 78848 9271 361 70522 039453 954155 108386 39119 950478 68816 8343 5172 760-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)190 5356786 4844 9582 98327 5736235 9011 29936 6543 9893 72356 5522 7825343 6651 883414280-
1.7. Ostatné aktíva2 467 5133 05840 59156 8252 816624 799291241 56413 378885 00750 37939 422267 31720 2992 443186 47630 753742612-
1.8. Celkom30 847 75878 616834 7941 042 64479 1997 781 13724 8792 673 376470 3938 781 703293 9341 038 2143 743 8721 029 29745 3112 443 117394 52240 19825 060-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 855 96658 916534 522685 54844 6724 787 56516 5381 857 781216 3464 581 015172 603306 3212 590 536452 08122 7681 180 799280 68930 80514 439-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 549 3243 294147 622131 7952 1351 233 925665458 53655 9432 132 19828 82792 719845 315153 8793 224198 49554 2703 5861 153-
2.2.2. Ústredná štátna správa 126 7951 0347 3981 6032 94811 72281114 3573 34523 1069 5066 97828 5713 5513095 3644 223617519-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 179 84854 588379 502552 15039 5893 541 91815 0621 384 888157 0582 425 711134 270206 6241 716 650294 65119 235976 940222 19626 60212 767-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 534 68035 583241 090198 23215 7562 014 07212 486916 647134 281938 53881 848144 2351 084 427230 75414 040338 62789 83418 42110 372-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 109 79715 524134 06146 76421 477942 1351 906443 11713 604747 13750 46547 470220 64351 1394 858225 619130 8837 6601 439-
2.2.3.2.1. do 1 roka 902 1429 12475 29612 61018 203230 1491 358140 8707 140140 23445 81024 60047 64931 8653 04538 46569 0263 149924-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov250 6851 47313 9591 1811 94158 03328476 95592736 8062 0075 39922 5454 7514385 03114 9782 835243-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 956 9714 92844 80632 9731 333653 953264225 2925 537570 0972 64817 471150 44914 5231 376182 12346 8791 676272-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 308 4133 4804 247307 1402 356583 3296702069 173662 8131 81210 637300 7959 796232408 7921 343521956-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 249 3092 5504 191305 3072 007542 16367069 100662 8131 81210 546295 8137 00757402 3411 343520948-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace59 104930561 83334941 16602007300914 9822 7891756 451018-
2.2.3.4. REPO operácie226 95801041402 382024 918077 2231454 282110 7852 9621053 90213600-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)575 05328514 87902 22606 5753 285369 51467586 8073 77289 513697 233369570-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 433 1605 140122 46270 6235031 016 61488228 55688 8651 038 9125 33550 927322 96647 618477418 97314 423364295-
2.4.1. do 1 roka 5)310 348841 90919 8571818 977021 75614 470191 64507 3623 71311 231019 317810-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)73 9071077892 472015 767658 17340927 01203 4762 8826 064406 6190032-
2.4.3. nad 2 roky3 048 9064 949119 76448 294485981 87023198 62773 986820 2555 33540 089316 37130 323437393 03714 415363263-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 554 44410 04377 67671 18717 927577 8123 350284 55823 625610 49169 87282 462439 88463 6894 030145 98860 2194 9423 761-
2.6. Zahraničné pasíva4 046 5742 55546 494156 14314 548772 2964 524103 828123 2791 309 95925 458469 766106 076350 40416 353509 12426 2731 4376 017-
2.7. Ostatné pasíva 2 382 5611 93453 58954 2641 549624 624379192 07814 993871 81219 99141 931280 63825 9921 614181 00012 5492 594548-
2.8. Celkom30 847 75878 616834 7941 042 64479 1997 781 13724 8792 673 376470 3938 781 703293 9341 038 2143 743 8721 029 29745 3112 443 117394 52240 19825 060-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt