Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 057 58861 060568 223649 75948 3105 101 92723 9381 624 237382 1335 472 999190 162311 5102 390 556472 63219 2431 430 753239 35928 10417 342-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 731 6282 416170 527209 50014 2741 901 0954 884323 302142 6002 553 50110 414145 206562 529306 0416 114331 85432 3395 3944 635-
1.1.2. Verejná správa989 3621 00725 97237 032412295 37855470 51614 409209 6995 6281 590259 3042 42114254 3648 7031 75481-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 336 59857 637371 724403 22733 6242 905 45418 5001 230 419225 1242 709 799174 120164 7141 568 723164 17012 9881 044 535198 31720 95612 626-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 423 47719 737178 253142 35116 9771 041 4937 396472 06988 4101 067 06477 49753 749707 91371 1345 082377 64372 2709 4886 039-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 741 98936 409165 228189 74313 5971 680 9398 721709 275130 8661 291 30990 01691 745631 66048 4095 866506 196117 00410 3615 027-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 683 6786 70118 28411 0571 854195 18282287 26815 894170 33320 25113 450102 5093 56937516 89115 3512 676518-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 344 25528 095112 046164 4938 6751 228 5927 587523 06997 7681 038 71656 81676 113379 68132 5504 932472 57094 4716 2364 123-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 714 0561 61334 89814 1933 068257 16531298 93817 20482 26012 9492 182149 47012 29055916 7357 1821 450386-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 047 4191 47727 02465 2203 033175 7832 38340 5055 844273 0666 56018 903224 81941 6572 038145 9999 0301 1061 560-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)123 712141 2205 913197 23918 571278 359463174 3302 971114 6971200-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 584 9699 73974 841147 0807 335773 011415429 27025 096783 35520 110201 243641 729152 7993 599219 35086 7036 8831 099-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 940 20298922 76412 430379362 7058010 4379 208264 93448496 05770 23272 25258214 746963811106-
1.2.1.1. do 1 roka 254 66401441 41101 98402 273147133 171070 3003044 337118364160-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 12202973 28102 922021818631 97601 067992 888131591011-
1.2.1.3. nad 2 roky 642 41698922 3237 738379357 799807 9468 87599 78748424 69070 10325 02755713 75195879595-
1.2.2. Verejná správa 1 483 0688 32541 17457 2586 675264 321329243 67610 723172 16415 94856 737434 85143 5882 64566 72350 4015 520828-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 161 69942510 90377 392281145 9856175 1575 165346 2573 67848 449136 64636 959372137 88135 338552165-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)45 65600170116059340 508111 32192 463121 137000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 151 98742940 87521 209482302 824291108 59011 802415 9665 6999 701153 9987 49071348 72421 498830503-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 373 3862710 1917 381339 600520 1172 269195 6564346 95170 3591 26622816 9151 936137-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny763 66340330 63213 790479263 00528688 3839 530208 5015 2652 75083 6396 22448531 80917 063601466-
1.5. Zahraničné aktíva 4 782 6946 879118 966166 7389 3711 032 325826202 754160 4431 470 02319 187473 334164 623419 88718 406496 83415 0643 4212 245-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)191 8826566 8785 0372 25228 4216734 5811 41938 1534 0283 82057 3692 8095463 1951 847404275-
1.7. Ostatné aktíva2 565 7353 10841 65853 5342 467642 579261259 79366 790876 48051 63441 929283 07018 4332 785189 69829 508761536-
1.8. Celkom31 380 50481 872851 4391 043 37570 2157 881 20325 8002 659 285647 6859 097 484290 8281 042 8563 691 3541 076 51645 3032 389 692393 97940 40321 999-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 152 31961 505543 899678 25042 2624 891 91517 9171 844 329228 8624 746 719173 356300 4932 599 162463 44323 6041 182 394284 44531 78714 555-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 524 5084 130149 279113 1121 8581 244 466728409 56165 3902 209 32822 22585 487815 497151 4852 612190 70752 4973 6311 037-
2.2.2. Ústredná štátna správa 144 6281 6857 0761 43427412 47588314 7253 45627 16911 2937 02441 1023 9994904 8404 496747657-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 483 18455 690387 544563 70440 1303 634 97416 3061 420 043160 0162 510 222139 838207 9821 742 563307 95920 501986 847227 45227 40912 861-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 848 35437 653250 476207 93517 4762 121 91013 400990 646136 231980 82185 637155 6731 095 357250 59914 915344 34598 49919 55610 392-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 044 14914 399133 12343 37820 160932 0542 058406 78912 493776 19652 20537 977199 54644 5935 121223 615127 4307 2841 525-
2.2.3.2.1. do 1 roka 886 7258 12576 77711 43417 272224 5861 426131 8816 269151 28646 62922 78836 96928 6623 19939 29373 2583 044897-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov234 2881 44013 2121 0361 60561 88833567 56171139 1862 1984 57818 7592 6394172 73212 1522 659299-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 923 1374 83443 13430 9081 283645 580297207 3475 513585 7243 37810 611143 81813 2921 505181 59042 0201 582329-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 322 5323 6383 919312 3882 464579 6698483278 779667 2801 78810 504301 91010 798260414 8281 512568944-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 266 8682 6943 861310 6612 071541 57584868 703667 2801 78810 455297 2567 96675408 5051 512568936-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace55 664944581 72739338 09403217600494 6542 8321856 323008-
2.2.3.4. REPO operácie268 1490263301 341022 2812 51385 9252083 828145 7501 9692054 0591100-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)557 4570518 55302 36506 5863 012339 46253191 1673 07795 579696 625310700-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 516 0355 259125 56774 6593911 048 309381227 763137 0791 057 9535 42848 226294 35448 938397427 16713 93473135-
2.4.1. do 1 roka 5)293 584472 00718 784421 4011021 79115 513177 08405 25214611 905019 631900-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)65 0461097342 425013 20206 4251 24328 06802 4991 4703 138405 694000-
2.4.3. nad 2 roky3 157 4055 104122 82653 4503871 013 706371199 547120 323852 8015 42840 475292 73833 895357401 84213 92573135-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 532 43310 48778 95572 11914 415592 4113 522273 50452 921617 93263 58282 657392 02660 3474 210144 57657 4264 7703 425-
2.6. Zahraničné pasíva4 185 3842 81252 988158 46111 857738 8993 602109 480149 2721 472 29626 213470 186109 718377 90815 027453 23626 5191 3533 421-
2.7. Ostatné pasíva 2 436 8761 80849 97951 3331 290607 304378197 62376 539863 12221 71850 127293 01730 3011 996175 69411 3442 351463-
2.8. Celkom31 380 50481 872851 4391 043 37570 2157 881 20325 8002 659 285647 6859 097 484290 8281 042 8563 691 3541 076 51645 3032 389 692393 97940 40321 999-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt