Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 037 09959 777562 194647 05148 3855 071 14323 4071 611 978377 7235 459 313191 246322 6432 415 424482 47718 9271 434 819240 15827 78517 338-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 781 0811 475166 632208 29614 3641 886 7064 569319 798139 8282 559 32310 069155 198609 288313 5455 789338 22033 1455 1094 690-
1.1.2. Verejná správa990 9321 01225 65137 373413296 37149271 13714 202209 8005 6211 525259 1862 42914054 7038 6411 76281-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 265 08657 290369 911401 38233 6082 888 06618 3461 221 043223 6932 690 190175 556165 9201 546 950166 50312 9991 041 896198 37220 91412 567-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 398 96219 640177 301141 71316 9551 030 3657 306473 65587 1911 060 75478 57052 918705 26870 3925 135375 37872 0729 5015 960-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 721 80336 137164 662188 26113 6251 674 4528 680700 799130 6591 288 11890 39193 295630 83448 2695 814505 724117 18910 3195 030-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 681 2416 67618 37210 9721 857195 12481284 49915 831171 64620 23813 480101 5673 49137717 02315 4042 655521-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 332 62627 866111 562163 3728 6891 222 9897 542523 20097 5851 034 02356 97777 566379 46032 3804 881471 98994 5506 2184 118-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 707 9361 59534 72813 9173 079256 33932693 10017 24382 44913 1762 249149 80712 39855616 7127 2341 446391-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 020 8211 50026 50265 6723 009176 0062 36038 4285 843264 6996 54919 400206 51444 8142 048144 2669 0971 0941 575-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)123 494141 4445 736187 24318 159276 621463044 3333 029116 5281400-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 584 54310 44274 951148 2867 394768 288419425 71123 856779 16920 050205 578642 181152 5313 660225 49587 2756 9251 032-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 937 08798322 42212 822380360 2078010 5098 893259 26348496 47774 30572 69060215 01694687494-
1.2.1.1. do 1 roka 256 45301621 73502 15901 800127129 976073 7203045 588111 0813610-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 37702713 25102 84703509832 6420900852 747191511111-
1.2.1.3. nad 2 roky 637 25898321 9897 836380355 201808 3598 66896 64548421 85774 19024 35557113 78494181383-
1.2.2. Verejná správa 1 486 9289 02641 89857 4796 726264 374330242 6889 702176 19316 00859 135434 05642 3482 62766 55850 3345 487792-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 160 52843310 63177 985288143 7079172 5145 261343 7133 55849 966133 82037 493431143 92135 995564146-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)50 811022170152063342 147111 03386 206121 137000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 156 61844440 69721 209479305 615291108 41711 704412 6005 7748 408160 0188 27869748 63521 652833504-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 384 6532710 0217 391039 849520 9572 274199 6654386 87776 6131 45122816 8711 939137-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny758 00241830 62413 781479265 55028687 3859 427202 0815 3361 53183 4056 82747031 76417 216604467-
1.5. Zahraničné aktíva 4 774 4226 966120 674168 0129 4381 037 6851 056198 772144 1251 475 80119 623458 153165 372427 57719 057499 54115 4383 4532 333-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)190 8846606 7165 0702 22928 2436734 5301 42638 0054 0253 83256 7282 8005453 3501 854402278-
1.7. Ostatné aktíva2 551 7343 09541 99754 6622 363634 031270261 41165 802872 14550 89642 827282 20618 0753 156187 21129 449863539-
1.8. Celkom31 346 10781 384847 2531 044 30870 2867 845 15725 5142 640 876624 6359 079 180291 6291 042 4743 721 9361 097 94646 0542 400 188395 82740 26122 021-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 068 78560 791541 489681 38642 4104 843 66017 2561 822 565222 5754 680 419173 997311 7212 645 065469 44823 3831 178 558284 87531 58914 327-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 543 0954 008148 590119 9951 8611 227 013589409 92962 1362 180 67022 59989 636861 832160 9042 640190 93653 5573 5921 047-
2.2.2. Ústredná štátna správa 145 8821 7027 1761 36826911 42189914 1143 24727 48111 5507 28543 6074 0104724 6454 474721596-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 379 80855 081385 723560 02340 2803 605 22615 7681 398 522157 1922 472 268139 848214 8001 739 626304 53420 272982 977226 84527 27612 684-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 761 40637 055248 778203 61717 5442 086 64312 882971 393135 214963 23785 595155 0631 104 634246 35314 708335 31997 17719 30710 306-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 060 36414 421132 80544 62320 275936 4052 063404 81813 058776 60052 26244 000199 90945 4235 073227 468128 1447 4151 436-
2.2.3.2.1. do 1 roka 896 8078 15575 87612 45717 324228 9581 442130 4646 816155 35146 67523 02338 11729 4493 17040 49072 2043 110822-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov235 8931 43413 2611 0251 61561 63232868 82073139 0032 3184 77518 6162 5924193 05212 3992 710288-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 927 6644 83343 66831 1411 336645 815293205 5345 511582 2463 26916 202143 17613 3821 485183 92643 5421 595326-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 321 3733 6054 115311 7802 461579 7898233058 811666 4781 80810 621301 53910 954260414 8991 513554942-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 264 7302 6644 057309 9422 075541 08582368 736666 4781 80810 573296 7028 03975408 5501 513554934-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace56 643941581 83838638 70402997500484 8372 9151856 349018-
2.2.3.4. REPO operácie236 664025302 389022 00610965 9531835 116133 5441 8042305 2911100-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)562 2960488 64902 02606 6302 978344 29855785 3292 900101 807696 625313670-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 512 9825 309124 32275 2673901 044 739381226 662134 6831 062 4575 42945 128303 94149 754391419 50114 39673136-
2.4.1. do 1 roka 5)296 040541 34119 234422 3651019 44114 399182 87705 49727012 252018 286900-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)67 2361097922 435013 88206 9341 17228 18902 5042 1833 117405 880000-
2.4.3. nad 2 roky3 149 7065 146122 18953 5983861 008 492371200 287119 112851 3915 42937 127301 48834 385351395 33514 38773136-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 550 18010 44678 84874 25714 349591 9323 494273 18952 807617 97866 67584 544399 00364 2554 122145 20057 8374 7303 410-
2.6. Zahraničné pasíva4 260 1482 86451 851156 65912 026762 7783 984113 667135 3221 510 98825 905467 812106 694386 23215 782473 58026 6331 3883 696-
2.7. Ostatné pasíva 2 391 7161 97450 69548 0901 111600 022399198 16376 270863 04019 06647 940264 33326 4502 305176 72411 7722 414452-
2.8. Celkom31 346 10781 384847 2531 044 30870 2867 845 15725 5142 640 876624 6359 079 180291 6291 042 4743 721 9361 097 94646 0542 400 188395 82740 26122 021-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt