Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 254 55754 302536 229597 65260 8864 942 98522 3161 651 400371 5264 813 475198 388316 8862 448 763457 14617 4341 451 656245 11726 93118 521-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 316 8091 855161 174200 25414 5961 866 7774 517311 287145 7362 199 8335 077149 530593 442296 4555 043310 86636 0165 1695 407-
1.1.2. Verejná správa1 033 19582224 32635 593776318 78947981 48312 975206 5445 2192 110272 2432 95513756 6709 8201 51073-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 904 55251 625350 729361 80545 5142 757 41917 3201 258 630212 8152 407 098188 092165 2461 583 078157 73612 2541 084 120199 28220 25213 041-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 295 30618 348163 772123 54619 739966 9406 975494 17080 332988 59983 37952 054741 06469 5304 870382 43075 1919 4596 400-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 561 92731 973159 476170 83920 0841 614 5368 098700 803127 6721 203 82997 21692 998627 35444 7175 392517 322115 7769 6215 349-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 646 2305 93819 1658 9792 520191 46775475 74115 138158 10323 72013 04593 4293 12234817 57913 5862 362514-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 182 44024 656103 188147 94711 2021 163 0647 005528 09695 672962 33759 25177 243373 76829 8964 481482 94894 3545 9424 388-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 733 2571 37937 12313 9136 362260 00533996 96616 86283 38914 2452 710160 15711 69956316 7957 8371 317447-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)936 0981 30326 75561 6375 673170 0092 24651 8844 798148 6097 44719 907209 43441 5761 989170 9468 3011 1721 293-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)111 21607255 785145 934211 7731366 057462895 2291 912213 4221300-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 842 20210 37081 108159 6633 895813 221463462 16724 791801 75525 061213 223764 385152 5173 588235 98079 5477 5061 780-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 103 49986623 04510 195179359 31911715 0578 740266 422152104 479227 31667 40563417 1301 067870470-
1.2.1.1. do 1 roka 250 52208471 92702 21401 679202124 043079 28475138 31041 074127600-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 50 366141 35114105 15601 25639633 06101 0493 0814 2963143677417-
1.2.1.3. nad 2 roky 802 61185220 8478 127179351 94911712 1228 142109 31815224 146223 48424 79959915 620932737453-
1.2.2. Verejná správa 1 572 9669 08346 07564 4193 574307 247308260 64710 767197 84213 39258 432417 63749 3522 52077 34146 0176 0661 177-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 165 73742111 98885 049142146 65538186 4635 284337 49111 51750 312119 43235 760433141 50932 463571133-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)55 69406001200621347 453161 354715 87721700000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 169 55342740 26622 463422305 809178122 7379 311406 4646 1529 739163 1109 01262648 51722 400816739-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 384 466289 2557 6171436 501828 871174195 7625036 63478 0322 24718616 7381 816272-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny770 97339930 96414 803408269 08217093 8029 132199 9345 6493 10585 0786 76544031 77917 816622667-
1.5. Zahraničné aktíva 4 301 8308 115112 199178 76810 1791 021 4831 287181 61943 8541 158 28232 148467 858144 084389 83823 096500 82016 8023 5585 468-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)193 6766206 3684 8732 83727 9285839 7941 19836 0613 8923 68756 7822 5794973 7411 966397287-
1.7. Ostatné aktíva3 050 8712 90749 11065 8422 535699 734410251 73413 7531 297 34450 02438 822303 25719 6952 056218 84732 518968586-
1.8. Celkom30 868 37876 743825 2851 029 26480 7527 811 28024 7132 709 509464 4508 560 831315 6851 051 5643 880 4521 036 66247 3172 460 261398 35140 17727 384-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 472 51556 726516 916663 31842 7264 753 52817 0671 894 693215 0944 252 952185 167311 7922 538 156453 66424 0471 201 336279 72630 10214 163-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 336 6093 461147 366121 9942 2571 256 1611 484450 66654 6511 919 10549 63497 178813 933160 7564 205192 68554 0163 7461 179-
2.2.2. Ústredná štátna správa 136 4971 3996 5541 3675898 6791 18313 6333 24513 5365 8077 24956 8554 5423593 8115 332691819-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 999 40851 866362 996539 95739 8803 488 68814 4001 430 394157 1982 320 311129 726207 3651 667 368288 36619 4831 004 840220 37825 66512 165-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 274 32533 113217 475188 87714 7861 937 50011 538886 139125 561884 39480 245139 5431 036 644226 31913 575352 78384 38517 2949 842-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 223 26015 467141 47147 52522 778963 8791 887515 14815 340750 08247 29351 160214 83048 2395 441234 983134 5927 8061 409-
2.2.3.2.1. do 1 roka 934 9868 96478 61410 77119 863240 7951 385164 4238 432134 60043 05025 56250 25428 7523 54537 60571 8083 178881-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov284 3021 66317 5041 0781 55363 98126595 2231 34335 5201 4085 60729 5014 2324756 46814 3002 877231-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 003 9714 84045 35335 6761 362659 103237255 5025 565579 9622 83519 991135 07515 2551 421190 91048 4831 751297-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 295 8953 2863 950303 5352 316584 72897516616 297644 9931 94110 512297 9819 877217412 3081 213566914-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 234 3642 3833 900301 8582 013540 507975616 267644 9931 94110 429292 8017 66249405 7821 213559906-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace61 531903501 67730344 22101603000835 1802 2151686 526078-
2.2.3.4. REPO operácie205 92901002002 581028 941040 8422476 150117 9133 9312504 76618800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)578 30531572 40202 41107 9733 526366 67368289 0593 98694 814695 997546790-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 561 5645 388118 88478 5545321 015 24913198 54882 7641 016 5272 16450 976512 21545 644457417 85715 123389278-
2.4.1. do 1 roka 5)290 5691331 01325 1372521 481018 11011 374178 96807 4426 7729 897010 2004130-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)89 1731711 4472 934020 68709 4591 25724 09103 4649 6837 340408 5503641-
2.4.3. nad 2 roky3 181 8225 085116 42450 483507973 08113170 97970 133813 4682 16440 070495 76028 407417399 10715 116371237-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 503 3779 84776 74571 57020 605511 2753 447299 69625 873604 27074 53786 823438 82862 4653 882141 82060 0474 7473 942-
2.6. Zahraničné pasíva3 774 5742 89446 438154 34815 536770 5803 784108 146121 8391 045 28732 148468 654109 140353 41217 488482 91828 9441 6228 469-
2.7. Ostatné pasíva 2 978 0431 85666 24559 0721 353758 237402200 45315 3541 275 12220 98744 260278 12726 6631 375210 33313 9663 238532-
2.8. Celkom30 868 37876 743825 2851 029 26480 7527 811 28024 7132 709 509464 4508 560 831315 6851 051 5643 880 4521 036 66247 3172 460 261398 35140 17727 384-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt