Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 259 49254 120538 264588 15160 9194 905 42222 5281 636 309363 3574 855 292198 880328 8722 443 553453 71117 4351 483 277241 02026 94319 144-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 366 1131 861160 845192 06914 3271 840 6454 125303 087138 3312 250 7425 116164 470606 022294 9225 087339 41331 2065 4475 417-
1.1.2. Verejná správa1 041 75293328 09235 289781323 32147082 26913 242206 8025 3011 855270 7062 96614657 3209 8661 566152-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 851 62751 326349 327360 79345 8112 741 45617 9331 250 953211 7842 397 748188 463162 5471 566 825155 82312 2021 086 544199 94819 93113 575-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 293 38218 322163 471123 66419 871962 7237 597493 00779 648987 21683 36752 087744 76668 8664 859383 21475 6869 4606 958-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 542 16631 725158 885169 46620 1721 608 2998 050700 354127 1671 197 17597 43592 232625 91144 2625 358516 327115 6879 5585 323-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 643 1095 89019 2508 9982 523190 68975075 57015 068156 88723 78912 97192 7273 00334417 68013 4082 335511-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 166 03324 456102 622146 70111 2381 157 4576 961528 60895 370956 37759 40176 541372 75229 6274 460481 84894 3775 9204 390-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 733 0241 37937 01313 7676 411260 15333996 17616 72983 91114 2452 720160 43211 63255416 7997 9021 303422-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)898 2591 28026 76861 8875 752165 3302 28346 3414 909143 2127 58317 935190 80140 8461 983169 3338 5579131 291-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)117 80702015 775175 104211 2515870 144772945 3451 849217 6701800-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 898 36810 39485 119162 8533 862821 700468463 55324 947827 09527 504206 536771 698154 8233 650241 22282 4617 3601 884-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 114 19885724 41710 267160364 91311515 5208 822274 20515598 726228 40066 45963718 0421 059847561-
1.2.1.1. do 1 roka 253 08808291 86802 41801 908207131 812073 67095337 67771 554125600-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 47 496141 36614005 69701 45038831 04409951 6703 9784062577013-
1.2.1.3. nad 2 roky 813 61484322 2228 259160356 79811512 1628 227111 34915524 061225 77724 80459015 863927718548-
1.2.2. Verejná správa 1 598 2819 12348 45867 0873 544308 196299258 60210 676210 60013 57357 521423 49650 5902 58177 37548 3055 9491 182-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 185 88841412 24485 499158148 59154189 4315 449342 29013 77650 289119 80237 774432145 80533 096563141-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)57 9710152501150611549 32591 540716 02521749000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 172 24140540 02723 041419308 079176123 5289 237405 7346 2049 766162 9039 08562548 78822 393776736-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 387 679289 0167 6471437 465727 955174199 2705246 61977 9722 24318616 7391 739272-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny770 16037730 96415 352405270 33916995 5189 060195 5075 6803 14784 9316 84243932 04917 821583664-
1.5. Zahraničné aktíva 4 345 8428 132121 717174 73510 4791 011 2191 460183 73444 2131 205 35432 271449 691142 957395 26422 740512 46717 0233 6595 883-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)194 0196246 3624 9002 76727 9555739 9261 18535 9493 8813 68457 1162 5764933 7801 971398288-
1.7. Ostatné aktíva3 190 1313 14753 365134 4962 498733 205311253 21414 5371 307 37750 92738 938312 14921 2142 096227 67132 5981 035581-
1.8. Celkom31 118 06176 822844 8661 088 19980 9467 807 69525 0012 700 332457 4948 686 126319 6751 039 0243 890 4441 042 69747 0602 517 955397 46540 17228 512-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 488 08357 015526 445660 05042 8004 732 73916 1531 890 504214 6874 292 357188 224314 5302 521 529455 95223 9101 207 639279 33230 01413 832-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 353 9673 673151 604119 1902 2371 243 270618448 33953 8921 931 14952 821101 259826 952158 2123 954196 35554 6583 743679-
2.2.2. Ústredná štátna správa 152 6451 40112 4561 7145869 4181 14915 6843 40020 0725 9187 55758 1844 6323653 5824 262732739-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 981 47151 941362 385539 14639 9773 480 05114 3861 426 481157 3952 341 136129 486205 7141 636 393293 10819 5921 007 702220 41225 53912 414-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 226 67433 198214 563186 53914 7621 928 01011 459876 854125 904884 67379 957137 1471 013 650230 22813 653350 67384 05817 04710 127-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 256 27915 503143 89149 03922 857963 3521 868524 15715 149760 70747 34152 206217 78949 1575 443239 657134 9787 8881 377-
2.2.3.2.1. do 1 roka 952 3478 94079 65511 08619 930239 9981 379166 7368 510142 16343 24226 44952 23329 6713 56340 33071 9353 187858-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov288 3511 72017 8331 0791 48663 94226198 7911 41535 2311 3265 65730 1444 2944726 44613 9972 952213-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 015 5814 84346 40336 8741 441659 412228258 6305 224583 3132 77320 100135 41215 1921 407192 88149 0451 749306-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 299 6823 2403 833303 5482 358585 3121 05917916 342648 6601 94010 502297 7859 514216412 3571 200604910-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 237 2772 3503 803301 8282 053540 4901 059616 312648 6601 94010 425292 5617 11249405 8071 200597902-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace62 405890301 72030544 82201733000775 2242 4021666 550078-
2.2.3.4. REPO operácie198 8370982003 377025 291047 0962475 859107 1694 2092805 01517600-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)584 86132572 90202 38408 2653 664372 66865186 8854 08296 006696 534586760-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 592 8415 117125 42776 8615201 024 72512194 13483 9211 025 2172 16451 078521 45944 408457422 71313 940390297-
2.4.1. do 1 roka 5)286 3461343 05124 752120 951015 80610 844179 48607 0006 2729 26608 7664130-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)86 8191641 5132 854021 62708 3241 26423 50203 5078 9406 947408 0883641-
2.4.3. nad 2 roky3 219 6764 820120 86349 255519982 14712170 00471 813822 2292 16440 571506 24728 195417405 85913 933371256-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 497 1719 76776 63670 14520 663512 0083 113301 28625 556599 27774 81386 563438 13762 2023 850141 25960 7044 7423 717-
2.6. Zahraničné pasíva3 828 4773 02046 448149 73615 657739 1255 323102 501113 4251 112 76632 306460 272110 556356 23217 352518 85129 0911 68510 084-
2.7. Ostatné pasíva 3 126 6281 87169 853128 5051 306796 714400203 64216 2411 283 84121 51739 696294 68127 8971 422220 95913 8123 265582-
2.8. Celkom31 118 06176 822844 8661 088 19980 9467 807 69525 0012 700 332457 4948 686 126319 6751 039 0243 890 4441 042 69747 0602 517 955397 46540 17228 512-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt