Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 258 67753 415540 835588 42161 2074 908 70422 2391 647 358358 9794 850 042200 535322 4012 451 145465 24817 2321 458 148245 20726 77218 802-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 346 5571 751164 771191 91814 0471 849 2313 960301 634134 6202 239 0434 809158 045595 162306 6134 866327 69935 0165 3295 156-
1.1.2. Verejná správa1 047 46482928 45535 939781328 13146583 87513 190207 1275 3901 740268 6033 00814857 37010 0081 578151-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 864 65650 836347 609360 56446 3792 731 34217 8141 261 849211 1692 403 872190 336162 6161 587 380155 62712 2171 073 079200 18319 86513 495-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 315 47718 137162 211123 74520 014960 4277 626500 75779 614993 37684 83652 414754 39068 2744 862384 07775 8499 4536 953-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 524 82631 398158 547169 39220 5501 602 2677 967701 595126 6601 194 07297 94792 150627 28444 2445 318506 216115 6989 4935 315-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 641 7155 81219 2549 0342 550189 73671374 99015 034157 30323 91512 95192 7903 06234417 66313 0352 321501-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 149 01424 202102 337146 53611 3761 152 4866 914530 35295 103952 71659 62876 464373 56329 5764 418471 72594 4495 9034 390-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 734 0971 38436 95613 8226 624260 04534096 25316 52384 05314 4042 735160 93111 60655616 8288 2141 269424-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)907 3151 30026 71961 7865 796163 7962 21948 2194 819145 9597 47417 753200 30240 8592 035166 2608 6229191 228-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)117 03301365 639174 852211 2757670 463773015 4032 250216 5261400-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 913 69010 39085 277163 8453 800829 272466463 24425 117820 89532 713206 389776 302151 5523 747247 95382 1207 3541 911-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 116 60686124 63110 602156371 84811415 8468 774270 21214899 438229 20763 82064117 8281 063803577-
1.2.1.1. do 1 roka 243 59458342 10402 38021 764203124 888273 02997135 73131 486128640-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 48 596141 40019306 44601 47639630 59801 2151 7354 3124569494618-
1.2.1.3. nad 2 roky 824 41684222 3978 305156363 02211212 6068 175114 72614625 194226 50123 77759315 648926693559-
1.2.2. Verejná správa 1 587 4719 11748 32667 3053 485306 649299252 39710 921208 48213 47556 095425 63650 6922 65675 88547 6455 9941 187-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 209 61341212 32085 938159150 77553195 0015 422342 20119 09050 856121 45937 040450154 24033 412557147-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)54 1350162501010611545 12191 5451006 37221749000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 183 40740540 13922 724419307 539185124 3119 266417 8086 2099 232162 4359 22762948 58722 462776728-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 396 177289 1607 6411437 3171428 377174208 4325226 49576 9952 25018616 7541 738271-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny772 87837730 93415 041405269 94717195 8789 089198 4675 6872 73785 4406 97744231 83317 892582657-
1.5. Zahraničné aktíva 4 382 5678 043121 451180 88410 5181 028 7801 418186 68645 8051 212 28532 144463 895145 317390 53322 692502 49716 9833 6536 030-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)193 9296306 3424 8942 77627 7895739 9081 17935 9743 8933 71757 1412 5714943 7841 983400288-
1.7. Ostatné aktíva3 135 0143 12651 651130 3562 385716 487327250 44213 9371 282 62751 01139 464312 74322 2972 126221 51732 148993586-
1.8. Celkom31 121 42376 008845 7111 091 14981 1057 818 67224 6942 712 009454 3028 664 752326 5171 046 6423 905 1811 047 80046 9412 483 235400 90439 94728 346-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 488 70055 943526 786666 14442 4044 713 95516 0751 898 411213 1754 304 486193 396309 8402 517 519463 08923 7351 197 522282 20729 87013 794-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 395 4153 234152 487123 4712 3951 239 769636456 06153 6101 957 04059 19398 341825 439162 9623 600195 73955 4183 754855-
2.2.2. Ústredná štátna správa 158 1181 34912 2481 87253310 0311 15816 3763 37523 0305 8428 13858 9754 6673753 2614 685713733-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 935 16751 360362 051540 80139 4763 464 15514 2811 425 974156 1902 324 416128 361203 3611 633 105295 46019 760998 522222 10425 40312 206-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 188 49332 620213 968187 82214 3571 908 14111 411868 774124 620887 48479 012134 4931 008 069232 53113 748345 14085 32716 9179 956-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 256 01515 520144 14249 58722 787966 3431 876529 94315 206750 99646 97453 253219 16849 0095 461237 107135 4457 8991 344-
2.2.3.2.1. do 1 roka 943 7998 90379 50010 50919 908244 1471 386167 3668 835132 59142 89927 12750 85329 4943 46838 61971 7133 141831-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov289 4741 77618 0441 2271 70962 863263100 8821 45533 8331 2985 69931 0864 4054766 46613 6783 007205-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 022 7434 84146 59837 8511 170659 333227261 6954 916584 5722 77720 427137 22915 1101 517192 02250 0531 751308-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 294 0743 2203 840303 3722 332586 41199419116 364643 2961 97610 350296 5279 639216412 5671 165587906-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 230 8702 3323 810301 6592 005540 822994616 334643 2961 97610 298291 2507 27751405 9961 165580898-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace63 203888301 71332745 58901853000525 2772 3621656 571078-
2.2.3.4. REPO operácie196 58401012003 260027 066042 6404005 265109 3414 2813353 70816700-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)571 57233611 46702 17108 4253 632359 39963290 1113 98794 335696 534643740-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 604 2815 120126 28275 1615141 029 22419192 25983 9661 025 5802 16452 659528 59743 581457424 14313 866390297-
2.4.1. do 1 roka 5)280 8251392 60723 514121 131013 59211 070178 72807 0884 9529 03908 9474130-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)87 9131641 5862 766022 75907 8701 34623 00803 5659 6066 343408 8066641-
2.4.3. nad 2 roky3 235 5444 817122 08948 881513985 33419170 79771 550823 8442 16442 006514 03928 199417406 39013 856371256-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 487 8369 70176 75269 82820 986510 4803 100301 58825 405599 11275 24686 798428 61862 1393 802142 44260 7204 7053 695-
2.6. Zahraničné pasíva3 843 9363 24347 797152 79915 781779 9105 124106 956112 3281 094 83233 699465 712111 756354 20017 552496 70929 9131 6279 978-
2.7. Ostatné pasíva 3 125 0981 97068 033125 7501 420782 932376204 37015 7961 281 34321 38041 522314 70430 4561 325215 88513 5553 281582-
2.8. Celkom31 121 42376 008845 7111 091 14981 1057 818 67224 6942 712 009454 3028 664 752326 5171 046 6423 905 1811 047 80046 9412 483 235400 90439 94728 346-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt