Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 223 49451 929543 283588 97365 8174 907 93821 9531 609 538360 7184 781 752205 247322 8432 483 885466 00916 8171 483 616244 68327 44219 404-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 265 1391 638169 964194 52618 1611 861 2423 956255 064137 2732 177 2125 062157 758587 397307 4394 639334 57734 7745 7715 788-
1.1.2. Verejná správa1 062 13983229 44336 454812337 81946087 02213 307208 6115 5742 126267 4063 05313558 4017 9431 952109-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 896 21749 459343 876357 99346 8442 708 87717 5371 267 452210 1382 395 929194 611162 9591 629 082155 51712 0431 090 638201 96619 71913 507-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 336 52817 805160 029120 05320 472954 5327 631510 15379 539981 42788 26054 406780 25567 5944 708387 95076 9269 4077 003-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 495 57230 416156 699168 61820 6771 583 7717 809701 559125 7231 190 59099 11989 617629 13143 5805 234503 640116 1939 3675 327-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 628 3425 63618 8959 0402 565186 24268672 20814 747153 41024 24512 65890 4602 97138818 00912 7072 252486-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 126 95323 424101 722145 94511 4491 136 8236 786533 01294 484952 81560 45974 213371 99828 9384 320468 78694 8085 8284 405-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 740 2771 35536 08213 6336 663260 70633796 33916 49284 36514 4152 746166 67311 67152616 8458 6771 287436-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)948 6521 23827 07163 8725 680166 2042 09545 1304 857156 6877 15418 605215 04042 2322 099178 5438 8369451 178-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)115 4570765 449154 370210 6101967 226773294 6572 108320 5051100-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 005 06710 62288 132164 9653 569847 405468470 15724 881820 44339 045217 977792 910165 3663 884262 95181 7407 2791 889-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 137 28394226 96011 206167378 07911415 5468 614276 081147102 022222 47672 69366818 8851 111922602-
1.2.1.1. do 1 roka 258 79351 3342 44802 05701 638194130 273176 1971 41541 521101 59314940-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 46 902141 64424407 17711 42644527 07501 0531 9694 7895691686025-
1.2.1.3. nad 2 roky 831 58892323 9828 514167368 84511312 4827 975118 73314624 772219 09226 38360216 3761 089768577-
1.2.2. Verejná správa 1 659 4349 27148 46770 1243 230318 320308257 99710 628227 11513 05761 076445 82152 7942 75983 81746 3655 8831 141-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 208 34940812 70583 635172151 00646196 6145 639317 24725 84154 879124 61339 879457160 24934 264474146-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)55 987018250950601246 85724868306 844211 1201300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 197 27142440 61823 365963301 223163118 1769 252438 0866 3878 924165 1159 14663150 17022 835749702-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 399 541399 1557 73655637 141622 095155216 2895026 79277 4712 30818617 0611 971369-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny783 45238631 41815 587407263 87415796 0269 094210 8625 8852 13287 6446 83844533 10918 032589633-
1.5. Zahraničné aktíva 4 556 9908 510123 914196 19411 5901 080 9861 591186 65153 1501 234 10035 126485 028151 121414 87022 829520 64618 1913 5096 153-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)195 5916456 2044 4462 73327 5775743 0581 13235 1823 8413 66757 3302 5584843 8472 021405296-
1.7. Ostatné aktíva3 377 3612 84055 660141 9322 513789 336344260 27715 9931 401 77250 21745 788310 80721 4212 052240 20233 7551 019653-
1.8. Celkom31 611 76374 970857 8321 119 90287 1837 954 56024 5752 687 915465 1428 758 192339 8851 085 0933 961 1971 086 21846 7182 562 551403 23840 40429 097-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 514 35755 309530 853665 66546 6544 709 63315 7961 879 633208 3154 253 742200 902315 4452 572 259472 22324 7621 217 994280 89229 90314 228-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 417 1673 435156 085124 2957 0221 254 135724445 43149 8691 924 41068 185102 362834 123175 5295 204203 24157 0683 808872-
2.2.2. Ústredná štátna správa 140 9211 0388 9962 1575968 45695912 6473 36716 8686 2038 51156 3644 5922803 5193 881945741-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 956 27050 835365 772539 21339 0363 447 04214 1131 421 555155 0792 312 464126 514204 5721 681 772292 10219 2781 011 234219 94325 15012 615-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 083 29832 215213 052187 24913 6971 882 47511 304828 046122 753863 54076 989133 5471 012 266228 20413 142344 23880 09616 37810 266-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 340 78215 460149 37551 27023 122971 9361 866560 03416 016771 78346 48954 696224 96350 4345 567245 473138 6518 1891 447-
2.2.3.2.1. do 1 roka 980 9428 75582 42711 28520 293250 1631 374177 4789 196139 27142 60627 30850 13530 6893 59945 65074 0373 314836-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov301 9471 82819 1881 2151 62458 800278112 3661 65535 9141 2245 59633 2024 9755186 98611 9663 180301-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 057 8924 87747 76038 7701 205662 973214270 1905 165596 5982 65921 792141 62614 7701 450192 83752 6481 695310-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 282 6153 1603 188300 6722 217589 14994320916 310636 4672 11410 200296 5279 297229409 2551 063584902-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 213 4402 2813 188298 9551 900539 543943516 277636 4672 11410 160291 1605 03394402 6601 063574894-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace69 17487901 71731749 60602043300405 3674 2641356 5950108-
2.2.3.4. REPO operácie249 57501572203 482033 266040 6749226 129148 0164 16734012 26813200-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)585 83134651 04802 15709 1323 696366 69559592 5374 18698 424696 352744970-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 640 2285 104130 88877 5205171 042 09919196 18287 7751 018 8182 25753 723533 11145 539442430 32914 900666333-
2.4.1. do 1 roka 5)291 076992 57724 368119 783016 36712 227178 65107 9014 8859 670014 5277130-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)88 097741 9822 579024 166010 5091 23719 35503 04910 1764 0322510 8424760-
2.4.3. nad 2 roky3 261 0554 931126 32950 573516998 15019169 30674 311820 8122 25742 773518 05031 837417404 96014 889646273-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 498 6339 62075 32868 58821 618503 1653 009296 72324 822599 13476 72692 399444 82463 4253 642144 76259 8374 7313 613-
2.6. Zahraničné pasíva4 057 7332 97751 404165 86016 939844 1385 274104 330122 8851 136 33537 586484 971114 309377 60516 273529 26832 0711 52610 199-
2.7. Ostatné pasíva 3 314 9821 92569 294141 2211 455853 368477201 91517 6491 383 46821 81946 018292 50829 0021 530233 84614 7943 481724-
2.8. Celkom31 611 76374 970857 8321 119 90287 1837 954 56024 5752 687 915465 1428 758 192339 8851 085 0933 961 1971 086 21846 7182 562 551403 23840 40429 097-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt