Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 129 94951 279536 275585 73466 2404 857 17222 0391 619 390352 6004 759 186204 916316 1542 476 375464 53416 6471 487 091246 16127 63818 897-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 169 5391 463164 233190 97918 3151 820 0774 113258 755129 7732 176 3224 947151 391568 325306 2104 522320 03535 9336 0515 259-
1.1.2. Verejná správa1 059 45383728 50335 030811336 12746687 92013 394209 3195 4652 085267 1333 12111658 2677 9991 984111-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 900 95748 978343 539359 72547 1142 700 96817 4601 272 715209 4332 373 545194 504162 6781 640 917155 20312 0091 108 789202 22919 60213 527-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 333 33617 584159 467123 58320 487950 6157 621508 50979 050974 39987 82254 339786 10769 5794 737387 52777 1149 3387 037-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 486 44430 158156 825168 13320 7421 580 3597 775701 398125 4301 187 14399 40389 145628 91243 4865 218503 028116 1899 3195 329-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 625 6685 60618 8238 6632 576186 12768071 24414 686153 41024 31612 42689 8192 86938418 04412 5582 224481-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 116 87323 203101 753145 13211 4841 131 8876 758533 69394 280949 59760 66973 918371 34828 8154 305468 16394 9445 8114 414-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 743 9031 35036 24914 3386 682262 34533796 46116 46484 13614 4182 801167 74511 80252916 8218 6871 284434-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)970 0321 23627 16762 9895 870165 7122 06450 9644 935148 8717 16518 878221 34840 2172 051198 4248 8909451 157-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)111 1410785 020154 282211 8442163 1291143174 5501 919319 8103700-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 030 47711 16488 766160 7713 611852 521475477 65325 138822 49040 459221 483800 500167 7373 892262 99180 1437 3971 906-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 146 27094127 39910 030173379 00211916 5358 652277 606110101 729226 86874 34166719 2261 236980608-
1.2.1.1. do 1 roka 265 10251 3332 16902 32801 625224134 686176 1651 35343 56581 53313940-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 545141 67424208 08011 48147522 75307762 1964 7245399086018-
1.2.1.3. nad 2 roky 837 62392224 3927 619173368 59411813 4297 953120 16710924 788223 31926 05260616 7031 215826590-
1.2.2. Verejná správa 1 672 0399 81348 89070 5553 264321 560309262 59910 912230 35912 24862 985446 59653 4152 76783 18444 2355 9391 154-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 212 16841012 47780 186174151 95947198 5195 574314 52528 10156 769127 03639 981458160 58134 672479144-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)56 914010250930611647 536241 010316 954211 1201300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 183 62242440 28822 712963304 483164117 4819 248420 2896 6939 619166 4379 34769350 06522 892781701-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 398 891398 8457 77055638 295621 605156215 3795006 95977 1192 31624417 0212 004369-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny770 59338631 39814 896407265 98315895 8229 089194 1486 1932 66089 3187 03144833 04418 056587632-
1.5. Zahraničné aktíva 4 506 5808 259120 264200 99511 5591 097 3871 636194 14962 7991 157 88335 571478 403156 855415 87122 758511 07118 2233 4456 563-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)195 2856476 1694 4282 71927 4725643 1041 09335 1363 8623 63857 2312 5584743 8512 034407299-
1.7. Ostatné aktíva3 353 2612 77355 598141 6262 367786 963371253 46417 3261 385 41450 01442 409311 02120 1812 070245 30233 935982661-
1.8. Celkom31 456 07674 547847 3691 116 29087 4557 926 09124 7422 705 306468 2188 627 934341 5371 072 7113 968 4501 087 18346 5552 561 491403 40140 64929 025-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 458 66655 113522 377656 56746 8424 696 27415 7151 894 199203 4144 221 476203 011313 6922 554 937472 96924 7261 231 637281 74029 98313 926-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 393 2993 333153 911117 7397 0081 259 775645447 14948 7291 905 86770 048102 134832 218177 7015 394198 19757 5163 846729-
2.2.2. Ústredná štátna správa 139 9971 3707 1181 7126058 25597012 0983 24220 5825 9407 81555 8194 3412703 6023 782957741-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 925 37050 410361 348537 11639 2293 428 24414 1001 434 952151 4432 295 027127 023203 7431 666 900290 92719 0621 029 838220 44225 18112 456-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 000 87731 645208 712183 72913 8591 853 11811 229825 065118 446837 96477 223131 211987 914225 96012 911362 44679 21816 33210 106-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 387 60815 631148 75352 65923 198982 9131 872573 02816 889781 92646 72955 475230 17352 2455 586246 709140 0568 2981 460-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 009 1848 83581 37812 09020 393259 9601 386181 78110 055146 98642 78126 82551 05532 2753 55148 08575 0263 362838-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov305 9391 87919 3421 2661 58356 377273117 4291 74035 8271 2586 02234 2664 8415237 05911 5883 231304-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 072 4854 91748 03339 3031 222666 576213273 8185 094599 1132 69022 628144 85215 1291 513191 56553 4411 705318-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 281 2983 1343 698300 7062 172589 62299921316 108633 6542 14910 216297 2289 110225409 4761 014551890-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 211 7952 2603 698299 0101 857539 555999516 075633 6542 14910 176291 8284 98794402 8771 014542882-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace69 50387401 69631550 06702083300405 4004 1231316 599098-
2.2.3.4. REPO operácie255 58801852202 591036 646041 4839226 841151 5853 61234011 20715400-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)591 16434671 15102 20409 0973 538375 39458389 3154 23598 312696 352749640-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 674 1584 852131 73979 7275171 045 70619192 15188 6171 035 7322 25752 975540 91745 622442436 81914 958768335-
2.4.1. do 1 roka 5)308 774982 17426 558121 794016 11512 235192 84807 8414 6209 296015 1747130-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)88 656742 0002 423024 115010 2731 27319 74402 84610 4664 7172510 6235766-
2.4.3. nad 2 roky3 276 7274 679127 56550 746516999 79719165 76375 109823 1402 25742 288525 83131 609417411 02214 946749269-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 491 6189 77975 35367 64121 552491 7742 988297 20424 763598 32976 96493 090448 08664 5593 651144 97059 7344 7813 751-
2.6. Zahraničné pasíva3 932 5812 88550 375168 95217 238832 5535 535109 933128 5491 031 27137 203477 304116 844377 63316 386512 55531 5741 50410 450-
2.7. Ostatné pasíva 3 307 8901 88467 458142 2521 306857 580485202 72219 3371 365 73221 52046 335303 43128 0881 280229 15814 6453 549563-
2.8. Celkom31 456 07674 547847 3691 116 29087 4557 926 09124 7422 705 306468 2188 627 934341 5371 072 7113 968 4501 087 18346 5552 561 491403 40140 64929 025-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt