Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 882 83151 552532 729580 78265 6444 836 80922 1351 600 633340 2214 678 276210 189319 7942 400 409445 10416 4421 472 994241 84826 71319 009-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 975 6461 968159 164187 38917 5651 805 5254 303249 902118 6172 117 7528 927157 892505 709288 6704 596302 93431 2295 2165 414-
1.1.2. Verejná správa1 062 95085628 89334 756813340 14947187 82913 324209 5475 6422 170265 3623 06716659 1127 9861 912112-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 844 23548 728344 672358 63747 2662 691 13517 3611 262 902208 2802 350 977195 620159 7321 629 338153 36711 6811 110 948202 63219 58513 483-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 329 99317 671158 878123 09320 735949 9717 612505 07678 200966 78988 13752 883788 22069 1284 545396 98477 3299 4416 988-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 469 15929 808156 759168 81920 8221 575 6017 728701 168125 0711 179 12499 89188 481626 26843 0145 195502 148116 2979 2225 338-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 618 6765 56519 0208 5962 591184 35367269 25214 582151 45624 49612 43188 5032 78439018 14512 4682 184475-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 105 32922 896101 393145 66511 5241 127 9676 719534 55794 076943 93960 90373 270370 37828 5394 279467 27495 0875 7784 425-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 745 1541 34736 34614 5586 707263 28133797 35916 41383 72914 4922 780167 38711 69152616 7298 7421 261438-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)933 1441 24928 94061 2495 693161 4612 01847 6624 991138 7677 44218 031209 96939 3981 937192 0868 9979211 158-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)111 9350965 478154 10228 9952066 2971473344 8771 829319 7301000-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 020 96611 53088 947162 6243 540859 011477479 52625 199820 77240 672217 791788 730164 1483 984264 77978 2507 7701 886-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 157 65093626 90110 000194381 48711918 1358 915283 769101101 581229 47572 92969119 5211 256956628-
1.2.1.1. do 1 roka 265 36551 3332 39401 83202 204219137 303175 1521 45941 737101 6157940-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 44 598141 70324358 55911 43754822 79608612 4484 796591 04506518-
1.2.1.3. nad 2 roky 847 68691823 8657 363189371 09611814 4948 148123 67010025 568225 56826 39662216 8611 249797610-
1.2.2. Verejná správa 1 664 59210 17849 69673 0403 163325 212312265 23010 890230 97012 51559 090433 48653 1672 83783 50542 6196 3581 110-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 198 72441612 35079 584183152 31246196 1615 394306 03328 05657 120125 76938 052456161 75334 374456148-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)56 8420700700701545 57823925387 524212 5581300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 176 36842443 80422 932957304 006163116 5669 307412 6196 2059 665165 2679 28270149 73122 900784713-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 392 296389 2807 95355638 310520 979156208 8364957 12676 8782 32324417 0322 007269-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny770 29038634 47914 934401265 48715895 5329 144193 0415 7102 53988 3896 95945632 69918 214781644-
1.5. Zahraničné aktíva 4 593 5017 169118 886196 02311 9111 095 7161 852189 52352 3761 279 66436 576471 901151 591422 04922 591505 11317 7393 4116 754-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)195 1516546 1504 4472 65127 4495543 3351 09935 0763 8503 61956 9842 5664683 8842 049410300-
1.7. Ostatné aktíva3 457 8612 75759 687148 6492 311821 732367262 05717 4151 401 85250 15945 807325 01822 0602 117258 86934 581977673-
1.8. Celkom31 383 51874 085850 2071 115 45887 0147 944 79325 0472 691 714445 6348 673 837347 6731 069 5033 888 0361 072 73346 3242 557 928397 38040 06529 334-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 165 70554 388510 637649 78346 6884 685 40715 7381 867 273196 4054 147 381206 403316 2642 447 954454 40824 8141 199 962278 74429 32814 061-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 186 3082 878145 801113 4006 8531 245 602646427 12844 8481 855 43072 982103 159747 296170 4515 468183 33855 3363 437763-
2.2.2. Ústredná štátna správa 145 4101 0397 5392 2856138 8231 14413 5153 49222 6306 1877 41354 7044 5892724 8123 731955878-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 833 98650 471357 297534 09839 2223 430 98213 9481 426 630148 0652 269 321127 234205 6921 645 954279 36819 0741 011 812219 67624 93712 420-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 922 50131 606202 199180 52013 7491 854 39211 078807 297115 986821 06977 378130 929974 882215 37412 843355 53677 98616 01510 046-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 393 14115 762150 66953 05823 281980 5891 870583 08216 189783 44446 73857 426229 66551 4735 671239 787140 5578 3721 473-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 015 5128 84782 57311 28720 484258 4421 386189 0389 125148 57642 81327 92251 46730 1093 58048 07475 0483 363831-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov304 7271 93819 5711 2501 57554 514271119 7361 79634 7331 2216 23234 7675 6475275 52810 6783 291322-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 072 9024 97748 52540 5211 222667 633213274 3085 268600 1352 70423 272143 43115 7171 565186 18554 8301 718320-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 276 6153 1034 169300 4982 192591 5321 00022615 890627 1302 19610 216298 4798 689239408 490980549901-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 206 5912 2334 169298 7731 854540 9681 000515 860627 1302 19610 176293 0494 62594401 905980545893-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace70 02487001 72533850 56402213000405 4304 0641456 585048-
2.2.3.4. REPO operácie241 73002602204 469036 025037 6789227 121142 9283 8323207 99915400-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)578 94133711 21802 26409 8623 497364 49355787 6194 34196 591727 513742680-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 710 9944 848134 61578 1915191 050 79719196 97586 7081 043 2082 27554 078553 39846 344442443 33314 137773329-
2.4.1. do 1 roka 5)311 307953 57526 268124 078017 01210 401190 39407 9494 6259 629017 2607130-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)89 651742 1722 436023 89109 7751 43021 52802 47810 4074 7462510 6185760-
2.4.3. nad 2 roky3 310 0364 679128 86849 4875181 002 82819170 18874 877831 2862 27543 651538 36631 969417415 45514 126753269-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 490 4499 81578 34667 33921 692488 0353 107298 88324 753595 67077 97493 348449 68564 7013 699144 94457 1264 7613 803-
2.6. Zahraničné pasíva4 027 8693 06452 754169 70116 820834 6085 789108 049114 7161 135 53638 392471 941116 896380 39215 984516 43231 2461 59810 519-
2.7. Ostatné pasíva 3 409 5591 93673 784149 2261 295883 682394210 67219 5551 387 54922 07246 253315 76230 2971 312245 74415 3853 537622-
2.8. Celkom31 383 51874 085850 2071 115 45887 0147 944 79325 0472 691 714445 6348 673 837347 6731 069 5033 888 0361 072 73346 3242 557 928397 38040 06529 334-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt