Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 318 73156 144535 282596 84661 3074 908 84923 5401 680 676348 9694 929 089197 415306 1662 476 393460 66218 6751 402 416243 88627 81919 819-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 360 8592 923157 189189 66816 0151 826 3435 433341 724122 6222 290 9265 542140 380614 720299 8146 298288 33034 9695 5226 583-
1.1.2. Verejná správa1 016 54684124 76235 541752314 09251478 17413 217209 6846 871960260 8842 91214055 1069 5851 99666-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 941 32652 380353 331371 63744 5402 768 41417 5931 260 778213 1302 428 479185 002164 8261 600 789157 93612 2371 058 980199 33120 30113 170-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 314 48818 210166 882127 69819 311972 7207 117495 67380 3241 015 71882 83353 114737 52368 1164 810366 08974 1639 3616 435-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 603 94232 834160 541175 25319 9471 625 3828 230699 464128 1431 230 49194 87490 489629 53645 9115 468517 661115 7119 7555 305-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 654 9626 05118 3878 9622 486191 92376379 36615 251162 92222 22413 16294 9453 07035217 61713 9482 413491-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 221 57025 383107 354152 34811 1871 174 5427 136523 98996 138984 35758 62074 884375 70430 6564 569483 03994 0935 9914 386-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 727 4101 40134 80013 9436 274258 91733196 10916 75483 21214 0302 443158 88712 18554817 0057 6701 350428-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)924 5381 33525 87363 3635 267166 1592 24553 1564 643123 5857 24820 904228 69542 4901 956164 4269 4451 1851 429-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)98 3520335 325144 153212 4821858 685473205 0341 419210 8041300-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 566 5299 86778 460151 6423 861798 271466445 07824 835754 06820 183215 167589 209156 1573 456228 58177 3236 7791 836-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 950 11889822 3558 869184353 18811615 8969 701266 862327107 34774 47071 04463116 028824892446-
1.2.1.1. do 1 roka 262 1500123803080701 887135128 230083 74052044 48441 2031101040-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 49 702141 29817004 39001 15134537 45201 0921763 4262710703814-
1.2.1.3. nad 2 roky 638 26688420 9347 896184347 99111612 8589 221101 18032722 51573 77423 13460014 718714750432-
1.2.2. Verejná správa 1 487 7818 50944 76961 0803 515296 676311246 42110 190188 01114 41655 147379 48348 5012 40975 55445 0435 3211 243-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 128 62946111 33681 693162148 40739182 7614 944299 1955 44052 673135 25636 612416136 99931 456567147-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)50 9910800407074442 340131 254715 574181 227000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 189 08943040 48023 711435310 433279125 7259 058417 7646 31610 582163 5529 12461446 86821 788814760-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 396 782289 4137 714036 372829 303180204 9374956 89980 0502 28418716 8801 952272-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny778 37240231 01615 954435273 84227196 3618 875201 9965 8213 68383 5026 84042729 98817 337582688-
1.5. Zahraničné aktíva 4 194 7037 590105 690181 4229 588992 141776186 37755 4041 084 23223 618473 633146 552385 14622 506493 27716 8283 6235 026-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)193 6896756 4244 8923 00928 1076038 4301 23936 7343 9313 74856 6932 7515093 7191 943419288-
1.7. Ostatné aktíva2 863 5432 95444 32161 3862 208672 634336246 83212 3731 188 54049 95742 109284 14218 7522 267200 66231 769992571-
1.8. Celkom30 377 27477 660810 6581 019 89880 4127 710 84225 4552 723 194451 8858 452 768301 4361 052 6593 716 6091 038 16648 0462 376 750393 53640 44728 301-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 549 49957 578515 255654 44243 2544 765 97316 6811 888 209220 2924 355 340180 677301 6122 562 960444 18623 3521 175 284276 98630 59814 638-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 325 9633 474139 913111 1652 2481 233 552793462 80258 1911 972 69040 51887 158812 409150 3243 605189 69250 4533 6341 274-
2.2.2. Ústredná štátna správa 132 0819927 2101 2376549 43295214 4743 10823 0536 3637 00341 1845 0792703 8345 184717529-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 091 45553 112368 132542 04040 3523 522 98914 9361 410 933158 9932 359 597133 796207 4511 709 367288 78319 477981 758221 34826 24712 835-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 424 96934 685225 179192 53715 4491 979 01212 312906 423127 234917 27383 073142 7861 070 578226 46513 921348 79085 50117 83410 577-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 161 72715 080138 87746 02622 540954 8831 872471 58215 536747 52248 70547 995224 05350 4075 158224 049134 3477 9371 299-
2.2.3.2.1. do 1 roka 915 9368 68077 72111 10419 315228 3751 345152 7329 006144 87044 25223 42046 73031 3003 22935 66671 6473 218758-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov273 6701 49216 6901 0761 81665 49128885 3571 11235 7951 5995 78426 8914 9854605 53715 1662 933257-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 972 1214 90844 46633 8461 409661 017239233 4935 418566 8572 85418 791150 43214 1221 468182 84647 5341 786284-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 294 2953 3473 975303 4572 363585 79475219716 223645 4901 87310 838299 37711 010219406 5651 273476959-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 234 7822 4323 925301 6342 054543 563752616 192645 4901 87310 742294 5328 72847400 0061 273475951-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace59 513916501 82330942 23101913100964 8452 2821726 559018-
2.2.3.4. REPO operácie210 46301012003 300032 731049 3121455 832115 3599011802 35422800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)552 50730562 50002 11707 0833 433339 44860291 8564 07794 444696 330408540-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 404 4795 531118 67974 848514994 51388226 07685 6501 025 8123 78150 509341 84047 829477410 92016 692376323-
2.4.1. do 1 roka 5)296 0281671 24224 8792218 510020 96512 530183 63007 5337 30810 40508 8188110-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)84 8411711 2992 626019 240659 1721 01128 43603 1734 7687 199407 5790259-
2.4.3. nad 2 roky3 023 6115 194116 13847 343492956 76323195 93972 109813 7463 78139 803329 76430 225437394 52316 683364264-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 565 96210 04474 86971 39819 803583 2183 536292 60926 322609 63273 08983 241437 73564 0694 134140 65359 8524 8493 885-
2.6. Zahraničné pasíva3 580 6422 74939 317159 22915 342706 1984 682111 492101 984963 52223 305478 045105 618362 31118 485448 66126 2331 6618 952-
2.7. Ostatné pasíva 2 724 1861 72862 48257 4811 499658 823468197 72514 2041 159 01419 98247 396264 37925 3271 528194 90213 3652 908503-
2.8. Celkom30 377 27477 660810 6581 019 89880 4127 710 84225 4552 723 194451 8858 452 768301 4361 052 6593 716 6091 038 16648 0462 376 750393 53640 44728 301-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt