Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 654 22055 416542 778620 47460 9785 012 41522 3641 687 736377 7634 945 516197 547315 5932 520 173472 46118 1071 490 477244 37427 45819 361-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 592 2412 210161 564217 46115 1801 918 5344 241334 682151 8142 308 0315 579149 893613 588310 1525 629342 05235 7035 6146 074-
1.1.2. Verejná správa1 026 05784824 57035 732766317 03049379 36512 965206 5385 9271 249269 3992 87613856 3979 7321 51968-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 035 92152 358356 644367 28145 0322 776 85117 6301 273 689212 9842 430 947186 041164 4511 637 186159 43312 3391 092 028198 93920 32613 219-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 341 49718 468166 759126 32219 645980 3227 172496 87580 1001 004 28183 21052 310751 72969 1344 896380 74775 1629 4216 442-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 592 38232 564160 078173 21919 8541 622 8398 189706 936128 1191 214 23395 70392 194630 88945 0805 453517 517115 5399 7175 336-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 652 2116 03418 9738 9512 514191 39976479 05715 310160 47022 78713 09894 7053 13735117 38513 7202 406511-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 201 89025 126104 517150 44211 0811 171 0837 093525 27996 034970 71858 79876 484375 32130 3194 540483 46494 0855 9704 392-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 738 2811 40436 58813 8266 259260 357332102 60016 77583 04514 1182 612160 86311 62456116 6687 7341 341433-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)984 6621 32729 05161 8305 518167 6032 26757 3404 751145 5127 07819 630248 90442 7421 988177 1538 2241 1881 441-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)117 37607555 911146 087212 5401566 918473185 6662 476216 6111300-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 774 61710 00878 960154 0153 984809 759463448 69626 021789 73623 300215 178734 007154 6543 523231 12780 8687 2041 857-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 098 23887622 1999 044187357 44011714 3539 855268 548326105 634222 02767 61263816 8851 035941477-
1.2.1.1. do 1 roka 259 939010874801 29001 977193132 463280 60155740 27941 504125880-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 50 748141 32617004 41001 30037634 87301 0282 8333 8642444975417-
1.2.1.3. nad 2 roky 787 55186320 7658 126187351 74011711 0769 286101 21232424 005218 63723 46961014 932904799460-
1.2.2. Verejná správa 1 536 6048 71045 18861 8223 640304 946311256 23610 845198 53514 44156 964390 18949 8572 45776 46147 9245 7011 236-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 139 77542211 57383 149157147 37335178 1075 321322 6538 53352 580121 79137 185428137 78131 909562144-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)55 5570530116075946 813161 504716 22321700000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 190 28942740 61722 486441308 591278124 5919 200423 0386 27810 695160 7569 24162748 60622 477809767-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 393 160279 3977 5591336 732829 295181202 9574956 85978 2422 27118616 9851 874272-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny783 22640031 17514 884428271 63327095 2329 015209 2925 7833 83682 5146 97044031 62118 100578695-
1.5. Zahraničné aktíva 4 382 4277 956112 695181 3869 8671 005 6321 550183 10747 7481 251 86931 289465 810149 450394 25822 525489 40616 6293 6625 459-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)194 0946156 4334 9022 86328 1415839 2401 22336 3763 9163 75256 8712 7475063 7181 940393287-
1.7. Ostatné aktíva3 011 2592 93848 81364 1332 855685 218297251 19713 4471 281 65250 12037 677302 83620 1952 368212 55232 6751 010543-
1.8. Celkom31 262 44977 361830 3001 047 39780 9857 849 87225 0112 734 641475 4118 775 000312 4621 050 2123 924 1651 059 77647 6762 476 586398 96340 53828 274-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 649 71556 894519 812678 34042 8074 820 95716 5271 882 177213 4224 341 125182 242303 3242 551 948463 71923 8811 204 371281 61630 41814 552-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 449 4463 130151 372129 5792 1151 275 478688462 47856 8381 989 76141 35889 802830 603156 2573 842195 32253 8743 6271 260-
2.2.2. Ústredná štátna správa 134 1021 0416 6381 84263211 8141 07913 9942 96525 9229 7756 66936 4694 6883593 0634 878723638-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 066 16752 724361 802546 91940 0603 533 66514 7601 405 705153 6192 325 442131 109206 8531 684 876302 77419 6801 005 986222 86426 06712 654-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 373 47634 016218 308197 18514 9891 992 06611 949898 006121 598891 44780 340141 0541 032 769241 80914 138354 77986 39617 55910 400-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 158 95315 383139 52246 39722 684955 0521 888473 13215 835740 08048 74849 741212 97047 8565 144236 437135 0197 9081 332-
2.2.3.2.1. do 1 roka 921 5169 06577 92211 12819 501230 1081 380153 8099 121141 78644 44724 65548 49728 7013 28939 94171 6393 175802-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov275 7321 51617 0141 0111 79163 56726886 8681 17836 7061 4745 80327 6444 2204607 07915 0272 928244-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 961 7044 80344 58634 2581 392661 377240232 4555 536561 5882 82719 283136 82914 9351 395189 41748 3531 805286-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 291 0153 3243 871303 3172 387583 93492318616 186642 0051 87410 632298 1749 999218411 1251 222600922-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 230 9072 4153 821301 5832 076541 152923616 157642 0051 87410 552293 1667 63348404 6451 222598914-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace60 108909501 73431142 78201802900805 0082 3661706 480018-
2.2.3.4. REPO operácie242 72301012002 613034 381051 9101475 426140 9633 1101803 64522700-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)583 43331562 51402 16307 3333 440363 55665495 9414 10697 061695 997437750-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 570 9785 590119 87175 7365181 004 67813228 45785 2811 019 1973 77950 501496 41048 521477414 76616 492385306-
2.4.1. do 1 roka 5)299 1101321 91623 8482519 830024 43911 418181 63407 7227 30811 13109 6924110-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)87 9321711 3582 650020 30109 6041 03425 65303 0208 6397 416407 9972443-
2.4.3. nad 2 roky3 183 9365 287116 59749 238493964 54713194 41472 829811 9103 77939 759480 46329 974437397 07716 486371263-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 505 1569 91877 26772 48320 703511 1903 492298 70226 249603 98574 21785 157440 38363 2313 902141 74860 8164 8263 892-
2.6. Zahraničné pasíva3 942 5472 99747 359158 79515 609762 9744 549110 933131 6521 179 94529 111470 784108 542360 37017 712502 16325 7791 6088 868-
2.7. Ostatné pasíva 3 010 6201 93165 93559 5291 348747 910430207 03915 3671 267 19222 45944 505322 77626 8741 635207 54113 8233 226656-
2.8. Celkom31 262 44977 361830 3001 047 39780 9857 849 87225 0112 734 641475 4118 775 000312 4621 050 2123 924 1651 059 77647 6762 476 586398 96340 53828 274-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt