Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 544 47554 796544 498614 39461 3724 974 55722 3611 671 676375 4594 920 779200 027327 1902 495 061462 36917 7761 488 088243 63927 33919 461-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 544 0492 042165 914210 54115 3021 889 1094 463332 486149 4312 284 0676 627160 145620 983302 2995 382344 19634 9565 4676 181-
1.1.2. Verejná správa1 033 34782825 97736 547767319 57448881 22212 950206 0275 9432 043269 6102 93113856 3029 7321 52876-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 967 08051 925352 607367 30645 3032 765 87417 4101 257 968213 0782 430 685187 457165 0021 604 468157 13912 2561 087 590198 95020 34513 204-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 321 76518 358165 055124 91019 640972 2527 013496 74680 5901 001 79683 38052 929743 22169 9014 819381 70275 0609 4746 418-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 571 96032 275159 488171 99619 9671 618 5128 147699 241127 8641 209 43696 85592 459629 13344 6925 417516 935115 6229 6785 347-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 649 5225 98519 0758 9792 516191 50276176 74415 229159 45923 67313 05694 3723 12534917 57313 5832 387515-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 191 39424 900104 006149 25411 1331 166 9907 053526 65495 819966 57759 01276 705374 54530 0204 508482 52494 2445 9564 389-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 731 0431 39036 40713 7636 318260 02033395 84316 81683 40014 1702 698160 21611 54756016 8387 7951 335443-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)958 4331 29227 24464 6445 680169 7202 24851 3564 610150 1927 17019 335226 77840 1632 018173 9818 2561 1931 437-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)114 91308195 757145 390210 6221469 260472785 3342 388214 9721310-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 792 63310 41379 722157 3593 954808 237468449 58224 732799 51822 918211 133743 656152 9243 615232 92581 3717 0861 818-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 105 84686622 27110 337190358 98911915 3208 834273 874255104 853222 83867 27063516 813986869487-
1.2.1.1. do 1 roka 259 1050991 81201 65701 787205132 372280 05653139 18341 231127390-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 49 691141 34316604 69901 42337233 64309682 9243 5602947375416-
1.2.1.3. nad 2 roky 797 05085320 8298 359190352 63311912 1108 257107 85925323 829219 38324 52760215 109852777471-
1.2.2. Verejná správa 1 543 3649 12645 77562 1623 611304 223314255 42110 613193 80814 12056 392403 85649 1832 54676 16348 1115 6591 192-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 143 42342011 67684 860153145 02535178 8415 285331 8368 54349 888116 96236 471435139 94932 274557139-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)57 241010301140631348 608161 349716 27221700000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 182 02442740 56423 063421307 146278123 7469 293413 9206 26910 628163 4258 95663148 78522 514820774-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 390 383289 4117 6591337 123828 740174200 5494996 83778 2942 14018516 7721 870273-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny777 76739931 10815 361408269 79927094 9429 115202 6035 7703 79185 1316 81644632 01318 146589701-
1.5. Zahraničné aktíva 4 428 4847 821114 654181 09410 0521 014 5021 589185 05442 2031 262 46531 207465 702148 051398 09122 961514 56117 0793 6215 474-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)193 8016176 3974 8942 84828 0445839 2271 22836 1953 9113 73056 9372 6865023 7851 950395285-
1.7. Ostatné aktíva3 052 0132 95648 78765 0252 768693 075322255 40814 3211 307 42949 46140 228299 37120 6982 244215 21532 3431 042586-
1.8. Celkom31 250 66977 030834 6321 045 83481 4157 825 67525 0742 724 758467 2498 788 913313 8081 059 9603 906 5681 051 99847 7502 504 059398 89640 30428 399-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 589 94956 684521 192675 06942 8554 780 11416 2921 899 427212 5224 307 663184 620312 2842 557 381452 80023 9021 200 581280 27630 24214 529-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 434 8873 176149 186127 9482 2081 272 010638466 33554 6051 973 25945 30894 278826 879159 9844 001194 72253 2263 7491 254-
2.2.2. Ústredná štátna správa 145 2561 3326 9621 7136018 6131 10413 5953 35119 3968 3978 26156 2834 7403473 2724 924681831-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 009 80652 176365 044545 40840 0463 499 49114 5501 419 497154 5662 315 008130 915209 7451 674 219288 07619 5541 002 587222 12625 81212 444-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 300 88533 434220 525194 84214 9201 958 99511 742883 251123 344881 25580 419142 6221 038 002226 99813 849348 90885 81417 31210 171-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 190 52415 437140 39747 33422 762953 7611 892499 25914 889745 65848 33251 095210 26847 3785 258238 707134 8967 9081 357-
2.2.3.2.1. do 1 roka 933 8389 03478 37211 57219 686232 3191 386161 2658 080141 75544 05125 53649 21428 3673 39041 78671 3733 172837-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov278 7881 56717 1841 0181 69463 28926589 9961 23636 8961 4355 58828 6084 3524636 43314 6312 955234-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 977 8984 83644 84134 7441 382658 153241247 9985 573567 0072 84619 971132 44614 6591 404190 48848 8911 781286-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 292 6083 3064 022303 2122 364584 41091617616 333642 6051 91710 600297 54110 090217412 0431 225592916-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 231 7242 3993 972301 4652 056541 000916616 303642 6051 91710 519292 4197 72449405 5281 225590908-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace60 884907501 74730843 41001703000815 1222 3661696 515028-
2.2.3.4. REPO operácie225 78901002002 325036 811045 4902475 428128 4083 6102302 92919100-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)588 87831572 39802 15407 7323 413371 57167191 6253 76098 817695 997505780-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 559 9045 523119 01978 1065331 008 88613201 81083 3401 022 0393 27951 241501 38547 802477419 66816 104389290-
2.4.1. do 1 roka 5)293 0391311 27424 9252520 245017 36111 165183 53807 6355 82710 384010 5079130-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)86 6201711 4222 631020 45909 2721 16523 75903 4599 3587 139407 6933643-
2.4.3. nad 2 roky3 180 2455 220116 32350 550508968 18213175 17771 010814 7423 27940 147486 20030 279437401 46816 092371247-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 505 8869 88977 18371 97820 754511 1883 466298 79326 096603 85274 33287 330438 74463 2453 858142 26661 2094 8033 923-
2.6. Zahraničné pasíva3 992 2193 10850 062159 37815 961769 4114 906112 512126 2201 191 58430 174472 659110 939361 60217 925524 90226 7251 5999 131-
2.7. Ostatné pasíva 3 013 8331 79567 11958 9051 312753 922397204 48415 6581 292 20420 73244 821294 35927 7321 519210 64514 0773 192526-
2.8. Celkom31 250 66977 030834 6321 045 83481 4157 825 67525 0742 724 758467 2498 788 913313 8081 059 9603 906 5681 051 99847 7502 504 059398 89640 30428 399-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt