Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 804 57551 193531 417577 42565 1604 813 82022 1771 613 383327 0784 631 911207 461316 7462 407 079457 49116 1381 455 237243 60826 83018 991-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 906 8171 987159 116184 44217 2971 790 5664 366252 704106 1032 082 9795 271153 372512 191301 7524 481283 78232 9525 2625 391-
1.1.2. Verejná správa1 084 09385428 93036 420819340 78947695 70513 356218 3836 6003 219265 0983 56616458 8997 8222 097111-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 813 66448 351343 371356 56347 0442 682 46517 3351 264 974207 6192 330 549195 590160 1551 629 790152 17311 4931 112 556202 83419 47113 489-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 319 83817 537157 811122 98520 718945 0287 572505 30277 715964 00988 05852 420788 88667 7364 531397 43977 4399 3756 977-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 454 30029 566156 716167 96020 8791 573 3737 717702 853125 0181 166 184100 00788 604624 58143 0555 168503 347116 3519 1885 345-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 618 2785 53118 9888 5672 598184 58167469 24114 565152 73124 43412 40486 7922 76539018 26012 3892 160494-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 089 27722 689101 221144 89611 5561 125 9056 704535 67493 997929 44261 05273 414369 71728 4584 255468 25895 2285 7584 421-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 746 7451 34736 50714 4976 725262 88733997 93816 45684 01114 5212 786168 07211 83252416 8298 7331 270430-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)927 1481 24928 71160 3485 433159 6862 04449 0904 850132 5467 37818 814211 65539 6041 790191 6979 0279081 165-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)112 37001355 267154 37827 7263367 8101473144 6681 779320 0731700-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 042 22511 22589 651163 6463 560863 572474479 12425 237830 30343 161216 644787 447169 7473 868265 66677 5817 6882 159-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 163 97791626 84810 324196381 42311617 7469 037283 61110097 366235 55576 77069420 2201 331964651-
1.2.1.1. do 1 roka 267 30851 3402 55201 47702 231299136 870172 1213 17845 233101 87171120-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 731141 69418058 64211 46756921 85209582 4994 624611 08506515-
1.2.1.3. nad 2 roky 852 93889823 8147 592191371 30411514 0488 169124 8899924 287229 87826 91362317 2641 323787636-
1.2.2. Verejná správa 1 674 6779 91050 56273 3363 114330 816311262 57410 834239 87412 00560 463426 74355 6802 70584 90641 8756 2921 366-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 203 57239912 24179 986250151 33347198 8045 366306 81831 05658 815125 14937 297468160 54034 375432142-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)59 89508001070681448 69123920397 433212 5581300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 171 59742443 64122 823955302 568163115 4499 451409 4546 2649 390167 0489 15769849 32922 926804712-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 389 766389 2337 93655638 047520 497290205 2404897 05478 8812 29724416 8642 017269-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny768 10838634 36314 842399264 31215894 8979 153193 5325 7752 33688 1676 86045432 46518 230801643-
1.5. Zahraničné aktíva 4 509 0336 758120 716197 67111 7481 081 0341 623186 69356 3161 239 86536 567469 344146 996409 77722 687491 44217 2723 3296 481-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)194 5366636 1574 3842 64727 5705343 4961 08335 2283 8503 42656 1672 5704633 8962 065414299-
1.7. Ostatné aktíva3 382 4182 79658 654145 8512 127800 677387258 97416 7911 367 93350 15549 857320 22221 0082 184248 02034 207967783-
1.8. Celkom31 164 27473 058850 2431 111 80086 1957 889 34824 8752 697 187435 9758 563 385347 4831 066 3233 884 9951 077 18446 0592 516 148397 67340 03129 427-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 146 29153 748512 423653 58646 4864 675 18715 6961 867 859198 9654 110 320207 891317 9292 461 023469 63124 3541 188 097279 99329 30313 962-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 183 8953 007146 276115 5076 9161 236 999648415 33844 5741 836 36073 911105 434763 576184 9275 176182 60957 0393 479820-
2.2.2. Ústredná štátna správa 137 5807568 5042 2536197 5141 09414 2512 65618 7956 0277 29553 0503 4472614 5013 7421 110939-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 824 81649 985357 643535 82638 9513 430 67413 9541 438 270151 7352 255 165127 953205 2001 644 397281 25718 9171 000 987219 21324 71312 203-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 899 78731 106202 093181 27013 6791 849 69011 054801 961119 905813 42878 140130 400970 437218 20812 582350 22576 42415 7889 767-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 399 48015 828150 67153 43123 224984 7701 949596 80215 862777 19946 71257 501229 88950 3015 770233 895141 6958 4311 546-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 013 4808 88282 02911 00820 492260 6251 466196 0278 712142 83842 64227 83652 36728 6553 63943 12876 3323 332907-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov307 9111 98619 9301 2961 51855 128269122 6751 90234 1621 3606 45234 6145 7605365 6229 9323 365319-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 078 0884 96048 71241 1271 214669 017214278 1005 248600 1992 71023 213142 90815 8861 595185 14555 4301 734320-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 275 4013 0514 629301 0932 048591 44195123615 968624 0292 17810 121298 9668 821245409 145955493890-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 204 9012 1854 629299 4331 710540 282951515 938624 0292 17810 121293 4714 806103402 589955491885-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace70 49986601 66033851 1590231300005 4954 0151426 556025-
2.2.3.4. REPO operácie250 14902503204 773039 271040 5099237 178145 1053 9273207 72213900-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)585 87834701 39502 32109 8063 364370 85657188 3444 59996 166747 513673920-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 697 2864 744134 49678 2365221 043 20419196 08186 8971 039 5722 44252 807554 06745 068500441 83015 652783360-
2.4.1. do 1 roka 5)307 533772 77924 704124 312017 32511 060189 45007 7964 4959 515015 9997130-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)87 289752 1963 022023 18809 8761 61320 65302 6839 1134 791259 9485795-
2.4.3. nad 2 roky3 302 4644 593129 52150 510521995 70419168 88074 224829 4692 44242 328540 45930 762475415 88315 640763265-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 469 9139 76777 56666 83221 619487 9303 106298 29024 754592 68278 04492 715437 82664 3043 681143 86955 6244 7303 816-
2.6. Zahraničné pasíva3 928 7132 91650 222165 27616 322813 8285 638106 220103 5481 114 54637 310465 311115 719372 38716 096496 54730 7611 60810 669-
2.7. Ostatné pasíva 3 336 1931 85075 466146 4751 246866 878416218 93118 4471 335 40921 22549 217311 76129 6281 353238 29214 9703 516620-
2.8. Celkom31 164 27473 058850 2431 111 80086 1957 889 34824 8752 697 187435 9758 563 385347 4831 066 3233 884 9951 077 18446 0592 516 148397 67340 03129 427-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt