Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 528 88149 067528 749544 95764 1674 652 99220 6621 630 639341 2954 572 307216 853317 1912 409 944442 86415 3351 411 134245 71325 88218 728-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 717 4872 005155 861164 68116 6601 652 9483 238257 736118 6812 077 8266 288146 068493 717289 8043 921286 63729 1985 1945 187-
1.1.2. Verejná správa1 089 39994529 22436 942817354 03745892 24013 340208 5128 7575 959263 6883 58416059 8228 1191 805115-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 721 99546 118343 664343 33446 6902 646 00716 9661 280 663209 2742 285 969201 808165 1641 652 539149 47611 2541 064 675208 39718 88213 426-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 301 50316 752161 010118 61921 407927 4167 352510 25076 579946 07589 09554 467793 07168 3094 561401 08980 8989 1296 936-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 365 62728 174153 567160 01620 7601 558 2247 543709 055124 1891 145 666105 14389 559621 77041 7945 044454 791117 8688 9445 364-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 606 8645 35120 1458 5762 615182 52566365 39614 402148 43525 18412 26684 3272 62939618 95311 7412 070485-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 003 34821 46999 020136 90811 4801 110 7326 534543 13093 386912 95465 38373 688365 00627 5354 109418 70996 8015 6474 439-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 755 4151 35434 40214 5326 665264 967346100 52916 40184 27714 5763 605172 43711 63053917 1299 3251 227440-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)941 3211 19128 96759 3474 503155 5022 06954 9488 475124 1057 43120 799233 31637 7341 644188 6919 6228091 124-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)113 53201195 354194 86506 4113170 1231363374 3801 638320 104900-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 187 08012 44096 051173 8293 595892 152457505 96231 698854 97051 961211 612804 170164 7884 131287 25479 9708 4732 041-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 172 74197229 77410 137244395 22616221 74310 242286 89518190 363233 74568 11672820 6381 792969679-
1.2.1.1. do 1 roka 247 9520971 43702 92003 285224139 955062 2808034 96602 14733921111-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 41 723121 44046759 87421 79776018 01101 1023 3504 2932852003824-
1.2.1.3. nad 2 roky 883 06696028 2378 233239382 43216016 6619 258128 92918126 981230 31528 85770017 9711 453719644-
1.2.2. Verejná správa 1 774 99311 07253 24879 8803 098346 506243282 01915 832250 66213 86962 396450 82555 6942 92293 83043 3047 0301 220-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 239 34639613 02983 812253150 42052202 2005 624317 41337 91158 853119 60040 978481172 78634 874474142-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)53 787000081082542 52824945496 172173 9251300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 171 49246143 35620 606874299 287158120 83610 104394 7036 8499 058179 1958 32868550 34524 775824703-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 398 219297 7157 96944637 819020 865601200 2694956 96395 53399624916 0542 0974469-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny759 93143235 59112 591428261 20915899 9179 477183 7066 3542 09583 6627 33243634 29120 498781634-
1.5. Zahraničné aktíva 4 461 2646 226138 028196 64611 5861 042 9022 045186 843103 6881 231 76438 678454 303122 522384 98523 894484 14919 9693 2197 343-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 5986766 0894 5432 27127 8765145 59292235 5473 9063 06161 1862 5534474 0701 972432292-
1.7. Ostatné aktíva3 948 7352 79640 392184 6362 543993 180387288 913120 2391 473 19850 82353 496349 11724 3881 876324 98535 2351 076702-
1.8. Celkom31 552 83671 666852 6651 125 21685 0387 908 47023 7602 778 793607 9718 605 017369 0961 049 6643 926 1861 034 07546 3842 565 862407 64839 90629 808-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 010 41852 614501 905645 00846 7054 584 22615 1121 914 834202 2864 095 126226 013317 2312 446 201471 08625 2071 128 257277 95328 56613 437-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 153 7972 437146 45593 7038 2411 211 501500441 56140 4511 835 69289 060103 933742 004196 9286 507173 19756 1493 415677-
2.2.2. Ústredná štátna správa 156 3109077 3822 0395969 97698519 9773 62319 4995 0967 54664 7163 1832444 5703 837975578-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 700 31149 270348 068549 26637 8683 362 74913 6271 453 296158 2122 239 935131 857205 7521 639 481270 97518 457950 490217 96624 17712 182-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 697 87830 217183 752179 93212 9741 784 86410 877751 950116 400780 02678 102125 291936 239207 37211 954377 29473 34014 9589 721-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 470 80416 157157 09567 73422 897983 1461 926650 31817 815791 41850 67762 735244 81751 1975 780189 226143 5978 7031 636-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 053 1899 17984 26915 40120 720257 9761 374218 9199 598147 97745 27229 44161 87030 8213 69237 06572 8293 277839-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov339 4152 24424 4421 7461 13451 831308142 4072 57838 1233 3717 97335 5876 5164515 56510 2243 624391-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 078 2004 73448 38450 5871 043673 339244288 9925 639605 3182 03425 321147 36013 8601 638146 59660 5441 802406-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 230 6772 8956 234301 3221 997591 53082423416 323618 9722 29810 291300 1248 688197366 380887516825-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 157 7082 0666 234300 5681 645537 251824516 112618 9722 29810 291294 6204 297104360 058887515820-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace72 969829075435254 27902292110005 5044 391936 322005-
2.2.3.4. REPO operácie300 952098727803 209050 7947 67449 5197807 435158 3013 71852517 59014200-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)549 43540864 66302 41609 1223 508345 54054276 2565 10090 965798 6032 435800-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 727 6024 521150 85761 0423011 020 0999210 55594 5251 029 8945 31053 277574 64344 119495457 41019 420814290-
2.4.1. do 1 roka 5)299 0891243 04414 4496030 311019 18511 155191 01506 1351 3188 432013 80336110-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)86 850773 9732 920022 435010 4241 69718 77403 1699 2942 9252011 0722366-
2.4.3. nad 2 roky3 341 6634 321143 84043 673241967 3539180 94681 673820 1055 31043 973564 03132 762475432 53519 382800224-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 468 6359 29683 20165 42021 529484 8892 995307 37634 183563 84779 42895 801441 92463 5933 760141 72158 3644 8323 715-
2.6. Zahraničné pasíva3 883 5893 12456 716170 95315 326760 4155 272108 307150 0221 109 39234 308447 736114 379333 27115 685510 25231 2621 69711 728-
2.7. Ostatné pasíva 3 913 1562 07259 900178 1301 1771 056 425372228 599123 4471 461 21823 49559 363343 93931 0411 157319 61918 2143 916638-
2.8. Celkom31 552 83671 666852 6651 125 21685 0387 908 47023 7602 778 793607 9718 605 017369 0961 049 6643 926 1861 034 07546 3842 565 862407 64839 90629 808-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt