Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 500 45549 184533 601550 73363 3744 644 51620 6741 639 374338 5074 530 275217 682315 6112 411 148451 15615 0671 405 303248 91326 16019 037-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 665 9742 449160 705172 33016 2831 649 5503 373253 016115 4302 029 6885 820144 115489 904295 3473 692280 20331 4595 2835 534-
1.1.2. Verejná správa1 098 05595329 30637 118817355 89445794 88913 326210 9838 6735 269265 9413 21715960 0428 1951 820115-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 736 42645 782343 590341 28546 2742 639 07216 8441 291 469209 7512 289 604203 189166 2271 655 303152 59211 2171 065 058209 26019 05613 388-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 326 60516 727161 028118 01521 374925 3577 284518 31176 488952 43590 01954 942796 92868 8904 591408 22181 4739 3256 907-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 358 76927 888153 166158 95820 8281 553 1377 500711 578123 9651 143 215105 53389 674622 54441 9975 038453 288118 0778 9065 367-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 605 1465 28519 9848 6202 614181 08765765 02314 355148 60525 21812 17684 5182 68840018 99011 6822 066480-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 996 87521 24098 745135 71211 5131 106 5986 495545 37793 293910 21165 69573 827365 94527 5334 089417 10397 0325 6364 448-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 756 7481 36434 43714 6266 701265 452348101 17816 31784 39914 6203 671172 08111 77654917 1959 3631 203439-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)938 2271 16629 28559 0114 052155 9892 05856 4589 274124 2667 49721 287231 26939 7881 584182 5469 6958261 113-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)112 81701095 301204 58905 1222569 6891393234 5611 914321 0031500-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 220 44212 44896 772176 1333 511902 663433509 67432 455858 88052 422207 026813 643165 4454 220291 97580 7298 4222 085-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 172 23999330 19510 461226398 81815521 98710 330283 41218188 310234 42867 57471520 8881 835935666-
1.2.1.1. do 1 roka 239 5140871 77202 92103 347255134 248059 8208034 12602 31133919711-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 61471 427507510 50812 05477218 96301 0033 5434 1545055203929-
1.2.1.3. nad 2 roky 889 11298628 6818 182221385 38915416 5869 303130 20118127 487230 80529 29466518 0251 496699626-
1.2.2. Verejná správa 1 804 74511 06353 40680 4063 069351 886231285 70016 537256 33613 87359 555463 63556 6433 02296 09143 6907 0121 264-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 243 45839213 17185 266216151 95947201 9875 588319 13238 36859 161115 58041 228482174 99635 204476155-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)52 33800550118062541 35524859375 908133 9251300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 149 20745743 21020 441874297 421158120 74310 209374 7086 8298 965178 1888 08362951 63024 796824695-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 398 650287 5877 89844637 476020 759597202 3154946 98094 56899719916 0932 0885069-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny737 21242835 57312 496428259 68615899 9329 586161 6616 3351 98583 6207 08643035 53720 529775626-
1.5. Zahraničné aktíva 4 462 2606 328136 506195 83911 7121 041 9262 026188 605111 1011 227 76738 575458 552126 382381 30724 432479 02019 3223 2747 178-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 8026796 0744 5542 24027 9885145 79291835 6033 8543 05661 0942 5474464 0801 988435292-
1.7. Ostatné aktíva4 055 3042 70938 541187 9372 4291 027 430390302 087122 2761 511 24850 84654 332358 21625 1701 938331 69435 500992762-
1.8. Celkom31 641 79471 806854 7041 135 69184 1387 942 06223 7322 806 283615 4878 579 837370 2281 048 4003 948 7061 039 61446 7452 567 627411 26240 10730 050-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 051 95552 519506 140646 02746 4334 592 71014 8951 927 092203 6274 079 072228 658318 4392 460 931483 36524 8161 126 481279 91328 65413 543-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 176 9422 332149 10593 3838 7591 226 668463450 45141 3861 805 31893 253106 719748 317205 6916 384175 91856 8973 452955-
2.2.2. Ústredná štátna správa 165 4431 1177 4982 02415010 07996521 6623 55027 0045 3077 24664 4243 1932404 6794 2151 009501-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 709 57049 071349 537550 62037 5243 355 96313 4671 454 979158 6912 246 750130 098204 4741 648 190274 48118 192945 884218 80224 19312 087-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 700 17930 033185 128178 92212 7611 773 78810 747748 349117 035788 12977 367123 274946 962208 77311 742375 95774 34014 7549 624-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 480 25616 160157 14970 13722 770986 5491 904658 40117 087791 57549 63363 799241 45050 9045 710189 089143 4278 9151 644-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 053 4779 09683 73816 83020 765259 9021 344219 7908 821144 33144 76229 95762 95732 4383 60736 71971 4063 452841-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov343 6972 32124 7941 81196551 517312146 3012 63840 0753 5287 86835 5714 5514555 75210 3233 650391-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 083 0824 74348 61751 4961 040675 130248292 3105 628607 1691 34325 974142 92213 9151 649146 61861 6981 813412-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 230 5662 8786 498301 1541 993592 26181622816 355615 8582 31610 303300 16410 929190366 268892524819-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 156 9622 0526 498300 3701 636537 163816516 149615 8582 31610 303294 5296 845103359 976892517814-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace73 604826078435755 09802232060005 6354 084866 292085-
2.2.3.4. REPO operácie298 568076240703 365048 0018 21451 1887827 098159 6143 87555014 57014200-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)547 18143887 41702 52909 1353 522341 36752676 0175 21790 084788 6032 494610-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 726 5624 622151 48361 4543031 021 7949210 82794 8901 020 5495 31052 943580 78045 399496455 15219 425814287-
2.4.1. do 1 roka 5)291 1271242 98613 5886233 411019 06211 186183 17905 6151 8688 629011 35536110-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)90 246873 8722 923023 209011 0421 57920 72703 1709 4703 0252011 0552363-
2.4.3. nad 2 roky3 345 1884 412144 62544 943241965 1749180 72382 125816 6435 31044 158569 44233 745476432 74219 387800224-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 463 8739 24082 44264 92621 403486 6082 967307 17433 953560 28879 19196 571441 46263 0543 660141 20158 4664 8443 684-
2.6. Zahraničné pasíva3 852 2983 26055 538173 54414 813747 5645 464110 442154 3021 093 96033 284443 778114 744326 73216 442508 69332 7561 73811 820-
2.7. Ostatné pasíva 3 999 9252 12159 013182 3231 1861 090 857397241 613125 1931 484 60123 25960 652345 57230 9801 254327 49718 2083 995716-
2.8. Celkom31 641 79471 806854 7041 135 69184 1387 942 06223 7322 806 283615 4878 579 837370 2281 048 4003 948 7061 039 61446 7452 567 627411 26240 10730 050-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt