Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 494 32248 100527 509550 56463 2664 612 77920 4911 667 263321 1654 558 221218 212312 1032 437 505436 02215 8411 391 534248 99226 00018 662-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 666 0892 350155 491174 65515 8701 631 0673 245265 95995 9452 076 7365 588141 198503 075281 6314 373266 83230 0315 0025 188-
1.1.2. Verejná správa1 097 09195729 47934 455842352 81345999 60213 316209 7408 7824 320266 6573 51815560 9448 2191 822117-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 731 14244 793342 539341 45446 5542 628 89916 7871 301 702211 9042 271 745203 842166 5851 667 773150 87311 3131 063 758210 74219 17613 357-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 324 51316 349160 616117 19021 494924 6187 225518 53376 324952 63990 27054 967800 77066 1404 631406 15682 0669 4086 871-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 353 31027 435152 674157 92020 8851 548 0437 462718 453123 6421 138 061105 78689 716621 66041 9785 029453 947118 2698 9355 375-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 605 5055 05920 0578 7182 625180 93765264 91214 295150 01025 24412 07383 8662 67140119 04811 6992 070474-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 982 61620 98998 365134 47811 5361 101 3276 462546 05493 086903 56965 88873 927364 50827 3034 061417 39197 2305 6414 457-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 765 1891 38834 25214 7246 724265 779348107 48716 26184 48214 6543 716173 28612 00456717 5089 3401 224444-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)949 0881 00929 13361 2824 155153 3572 09860 25711 914114 7117 64921 642240 91340 4861 642185 44710 3968331 107-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)104 22401175 061202 88104 4602466 3341372584 4322 2661218 2081200-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 240 67512 50298 007178 9763 445908 143490518 60632 065846 10853 032214 041818 394167 5854 229291 97180 9228 3982 261-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 168 8691 02030 76210 493236404 78620823 96610 418273 17318587 970230 55569 76068821 0531 854927679-
1.2.1.1. do 1 roka 231 38901011 39003 65303 983295123 696060 1778035 44202 10026019715-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 83171 430685510 75612 14474818 95909523 1574 2435062703333-
1.2.1.3. nad 2 roky 893 6491 01329 2318 418231390 37720717 8399 375130 51818526 841227 31830 07563818 3261 594696631-
1.2.2. Verejná správa 1 832 66611 09253 96982 0442 992351 924231292 18215 984259 59013 57266 076472 06858 4263 04795 92143 8097 0001 426-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 239 14038913 27686 439217151 43351202 4585 663313 34539 27559 995115 77139 399494174 99735 259471156-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)45 36600550130061935 16524829385 15483 9251300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 145 38248343 38720 581885297 651158119 70310 178371 5466 9028 982178 1048 18162951 37324 776815701-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 397 473287 6807 89344636 858020 733596201 2615226 94795 03699919916 0652 0855069-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny734 79845535 65712 641439260 53015898 9179 555159 7946 3802 03583 0687 18243035 30820 511766632-
1.5. Zahraničné aktíva 4 414 3576 407135 827201 52511 6191 036 6362 243190 348112 1441 140 69237 431473 621133 356374 31425 165499 71619 8393 2617 767-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 5646816 0844 5391 96827 8905145 95892035 6373 8592 99561 1102 5454534 0391 993437292-
1.7. Ostatné aktíva4 097 3162 59739 152189 5442 6771 037 360416299 832124 2991 532 23951 16052 644355 51926 9251 867343 25035 2021 091776-
1.8. Celkom31 638 98170 770849 9661 145 78383 8627 920 58923 8452 841 717600 7928 519 607370 6191 065 2153 984 0281 020 72448 1922 585 808411 73640 00230 459-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 150 34151 523504 770647 38646 1764 595 12614 9181 950 456202 3974 150 388230 933315 5742 468 048475 23025 3071 130 946280 49128 42513 731-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 279 2431 970150 07395 8198 7051 241 710428451 59240 7791 892 73196 832105 442746 641195 8336 865179 50358 4043 602833-
2.2.2. Ústredná štátna správa 196 4118487 4401 96316611 33389838 3463 35133 9514 8056 45772 0523 2792324 4934 4911 007677-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 674 68748 705347 257549 60437 3053 342 08313 5921 460 518158 2672 223 706129 296203 6751 649 355276 11818 210946 950217 59623 81612 221-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 639 43629 391183 970179 42912 6881 762 95910 861735 913114 927775 50677 842121 345926 614209 32711 727379 79170 68814 3349 776-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 483 88016 457157 17570 05922 647983 4061 914666 72717 994785 02848 49864 480245 07952 8215 691185 480145 8958 9541 630-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 048 6889 31983 27116 24520 683258 0781 353224 2649 652137 24943 46030 18664 80435 0983 58131 75672 6423 468824-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov345 6652 38625 0701 80787749 842311148 2202 72041 3773 7608 05136 1853 5664645 68810 4333 677396-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 089 5284 75248 83452 0071 087675 486250294 2435 622606 4021 27826 243144 09014 1571 645148 03662 8211 808410-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 230 0962 8575 801299 3731 970593 21081722116 147615 8582 39710 507300 63810 475192367 292879529815-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 156 4172 0355 801298 5991 614537 255817515 949615 8582 39710 507294 9397 140104361 069879521810-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace73 679822077435655 95502161980005 6993 335886 223085-
2.2.3.4. REPO operácie321 275031174302 508057 6579 19947 3145607 343177 0243 49560014 38713400-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)526 06045908 53102 70509 2233 549321 03351278 2575 42685 367808 6032 574650-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 743 0434 599152 42064 1793471 023 8859218 74694 6631 017 1485 31155 284582 54240 770496458 85122 667815281-
2.4.1. do 1 roka 5)276 7731242 76815 2006427 421020 12711 058173 52705 5371 5786 484012 81736120-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)90 214873 9033 020022 622010 2681 55121 35303 1709 1733 5402011 4412361-
2.4.3. nad 2 roky3 376 0564 388145 74945 959283973 8429188 35182 054822 2685 31146 577571 79130 746476434 59322 628800220-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 458 5089 03282 22464 43521 357485 2752 938305 84733 713562 93679 22697 082440 53762 3254 307140 53755 5504 7993 667-
2.6. Zahraničné pasíva3 718 9813 41151 536177 36214 792720 1635 504110 686138 157977 02131 029460 271126 270321 09216 740515 28232 3241 73212 092-
2.7. Ostatné pasíva 4 042 0482 15958 926183 8901 1901 093 435476246 759128 3131 491 08123 60858 747361 20535 9401 262331 58918 1314 166688-
2.8. Celkom31 638 98170 770849 9661 145 78383 8627 920 58923 8452 841 717600 7928 519 607370 6191 065 2153 984 0281 020 72448 1922 585 808411 73640 00230 459-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt