Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 526 39148 335531 257543 19563 5524 615 34420 2081 643 743343 4574 557 195218 905318 3232 419 217435 00715 5051 439 731248 39326 38318 748-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 686 3182 960161 072172 12315 3791 627 5053 084259 015119 8092 086 3165 780149 225480 949284 7764 095272 47129 3695 2075 357-
1.1.2. Verejná správa1 107 86198129 26033 536840358 37346497 74513 319211 3589 5133 653271 2263 70915462 7138 1491 858120-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 732 21344 395340 925337 53647 3332 629 46616 6601 286 983210 3292 259 521203 612165 4451 667 042146 52211 2561 104 547210 87519 31813 271-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 321 67916 380160 483117 30621 893927 7147 169516 77475 600946 50090 16855 509798 76464 6364 676411 56482 0369 5486 791-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 339 69127 094151 395155 98820 9691 542 3687 426710 652123 0901 129 542105 88389 578621 46641 5654 996466 965118 4698 9055 367-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 599 7085 00619 9258 6302 695179 65365162 92914 226147 79625 27912 07283 6962 67740019 26811 5762 064473-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 980 96720 69597 495132 62411 5021 096 7216 428546 66392 707897 22765 96273 732363 81427 0724 030430 47697 4265 5964 468-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 759 0161 39333 97514 7346 772265 994347101 06016 15784 51914 6423 774173 95611 81656617 2219 4671 246426-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)957 35692028 94559 0564 448155 7052 06154 58911 623116 5007 42420 055242 45538 5811 573200 05310 3598651 112-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)113 47801025 188223 67904 9691566 9781363014 3551 7421225 9651100-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 248 53712 50697 480179 3963 482916 394487519 42333 662862 10154 384221 850800 311171 7974 235276 42482 5908 3932 117-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 168 8701 00630 82410 579236405 33321424 90510 504280 28718491 877217 19970 62467220 8031 822953712-
1.2.1.1. do 1 roka 239 88501021 47203 65003 788307126 688065 69718035 42402 1132332229-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 42 81971 388581510 96952 10772517 29008603 4124 7395062402433-
1.2.1.3. nad 2 roky 886 16699929 3348 526231390 71420919 0109 472136 30918425 320213 60730 46162218 0661 589707670-
1.2.2. Verejná správa 1 833 48011 03153 32981 2982 966357 752220288 21617 331264 54713 99166 870463 60659 3073 06395 22745 1517 0081 252-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 246 18746813 32787 519280153 30953206 3025 827317 26740 20963 103119 50641 866500160 39435 617431153-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)53 409005601270622842 341241 001335 88583 6871300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 161 49750743 60420 995720297 598158121 30011 793384 0196 9848 792178 5448 28365350 64825 035816700-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 398 762287 8917 80133837 321020 442566202 3505526 90795 0931 08619915 9662 0985069-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny749 63048035 66313 146382260 010158100 82511 191171 1786 4321 88583 4517 19745434 68220 758767631-
1.5. Zahraničné aktíva 4 458 2726 227142 987199 66912 3161 013 1522 148192 254122 3951 208 83941 934466 883132 198367 05325 267491 60119 6733 3457 742-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 5936906 0274 5591 72027 7954946 78487135 3443 8322 99161 0292 5174524 0812 007442292-
1.7. Ostatné aktíva3 883 9802 53739 729172 6172 707946 828418279 350110 4561 522 43252 76246 923345 52123 8661 671298 64634 8401 075850-
1.8. Celkom31 533 68270 802861 0851 120 48584 4987 817 23823 4662 802 856622 8688 612 271378 8281 066 7613 936 8541 014 40947 7932 564 818412 55140 45330 448-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 142 67651 856510 383645 16646 3084 582 35414 6961 932 975203 3964 151 598236 226325 0162 443 087478 39725 1091 156 152279 52928 76313 539-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 292 6762 059154 50694 2799 1961 230 278442445 45040 2851 912 250103 916116 318726 547204 7277 035180 34559 1153 964743-
2.2.2. Ústredná štátna správa 176 9788717 3262 45115810 00599538 4423 02724 1324 7605 91563 7073 2532354 6004 7981 022704-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 673 02148 926348 551548 43636 9543 342 07113 2591 449 083160 0842 215 216127 550202 7831 652 833270 41717 839971 207215 61623 77612 092-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 617 75729 331184 411178 16512 2731 758 95510 473717 499115 298760 88176 326121 897923 360203 54011 450407 75970 22114 1709 644-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 503 85516 770157 67370 41522 729985 2481 953678 66217 944786 99548 25263 537252 87851 5065 637184 546144 4289 0781 640-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 047 1009 57183 47715 90320 853260 0501 381219 4099 611139 12942 78230 38168 04432 3893 52632 66270 6813 584875-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov347 3862 40125 3581 79380348 410320148 1242 84042 6304 2528 10736 7314 0624815 64010 5523 713354-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 109 3704 79948 83852 7191 073676 788252311 1295 493605 2361 21825 049148 10315 0551 630146 24463 1961 781411-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 232 6872 8255 262299 5581 952594 37583321716 082616 0572 41210 571301 83011 635190366 462831529808-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 157 7812 0075 262298 7931 594537 702833515 894616 0572 41210 571296 0557 816105360 261831521803-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace74 907818076535856 67302121880005 7753 819856 201085-
2.2.3.4. REPO operácie318 72101 20529803 493052 70510 76051 2835606 778174 7653 73656212 44013600-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)543 34446938 14402 66809 0473 433345 95750171 4895 46084 829848 7902 738650-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 740 0094 485153 90564 5913461 029 7809220 41895 3651 016 2625 31155 072573 26540 123497456 26423 185833265-
2.4.1. do 1 roka 5)275 4161252 62514 7326326 463018 85011 498174 41905 5341 6986 464012 86331290-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)91 227873 8333 071023 312011 0561 50320 66002 4959 8543 4012011 8702360-
2.4.3. nad 2 roky3 373 3674 273147 44746 788283980 0059190 51282 364821 1835 31147 043561 71330 258477431 53123 152801205-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 444 7729 05481 59662 91721 556480 6442 913304 17433 459552 50181 16498 454442 00162 6214 171139 90656 4614 8423 637-
2.6. Zahraničné pasíva3 814 9953 39057 229170 91215 062714 8115 445107 983171 7061 051 55332 422463 199125 157319 96216 846509 20332 2541 77812 212-
2.7. Ostatné pasíva 3 847 8871 97157 879168 7551 2261 006 981403228 259115 5091 494 40023 20453 531347 88428 4771 087294 50318 3844 173795-
2.8. Celkom31 533 68270 802861 0851 120 48584 4987 817 23823 4662 802 856622 8688 612 271378 8281 066 7613 936 8541 014 40947 7932 564 818412 55140 45330 448-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt