Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 516 80348 361538 512545 56465 3144 623 11020 1081 648 666336 7064 543 656220 223311 3572 440 491438 86415 5681 406 356248 89226 61218 820-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 682 6873 137169 396173 42815 0611 643 8593 096260 532112 5982 069 8446 858141 910503 531290 0214 249243 47228 8725 3655 583-
1.1.2. Verejná správa1 114 0461 00629 53133 976840361 68146999 04513 717212 0519 5363 831270 7313 61715262 7748 2041 870124-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 720 07044 218339 585338 16049 4132 617 57016 5431 289 089210 3912 261 761203 829165 6161 666 229145 22611 1661 100 110211 81619 37713 113-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 305 87616 475159 683116 71823 681921 2137 104520 78575 660939 69390 06655 272792 68664 0224 599411 34882 6189 6416 658-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 337 57326 749150 857158 36621 0441 538 0417 385711 541122 8021 133 574106 22089 744619 22641 4254 972464 801118 6848 8775 366-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 602 7784 93119 6968 6392 700178 19964362 19514 148153 90625 31212 07482 7942 66540219 69911 5792 050464-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 976 27820 41697 353134 90011 5391 093 9916 394548 35692 470894 89766 22673 846363 10826 9744 001427 85497 6245 5714 472-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 758 5171 40233 80814 8276 805265 851348100 99016 18484 77114 6823 824173 32411 78657017 2489 4811 257430-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)963 13998428 92557 8464 666153 3212 05151 77511 896121 8967 40520 282249 95438 2431 583198 86110 5028591 089-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)113 473101205 231214 99504 9873166 5981363174 3621 5371225 1001200-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 238 64912 28995 738177 4493 438919 364386523 93733 200851 60654 877220 976796 367172 0864 233278 58282 2048 2042 160-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 167 52993830 20110 984225407 80416025 53210 427277 87718288 523219 38370 79171220 2261 835895699-
1.2.1.1. do 1 roka 233 99301131 93903 88703 281384123 302062 20118035 92102 3572271929-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 9819906577510 70552 16873417 88809224 7834 77949385102432-
1.2.1.3. nad 2 roky 889 55592929 1828 468220393 21215520 0839 309136 68718225 400214 42030 09166317 4841 599678658-
1.2.2. Verejná správa 1 835 95510 90452 30381 6792 990359 332173292 47917 153268 92713 44968 410457 66257 6023 03495 46144 8456 8911 305-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 235 16544713 23484 786223152 22853205 9265 620304 80241 24664 043119 32243 693486162 89535 524419156-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)53 75800250940622843 14524848275 65283 6871300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 161 99549443 62621 258720293 910163119 68611 657389 0256 9798 809179 1298 33164850 66825 032816698-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 398 303287 8577 76433837 384020 689568201 2555556 90495 6911 08319915 7632 0985269-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny750 59346635 71913 447382256 26316398 96411 053177 2796 4241 90583 4387 24844934 90520 755764629-
1.5. Zahraničné aktíva 4 361 5826 122141 678199 43411 9321 005 8771 935193 216115 9491 186 93141 027444 991122 839353 49024 996477 41920 1583 3477 797-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 6546996 0114 5681 71727 7144946 85387135 3803 8542 99661 0242 5064504 0972 016445290-
1.7. Ostatné aktíva3 819 7572 57738 232169 0052 606936 445390281 868115 3231 474 16852 40249 616345 14323 7121 618289 31934 7801 042793-
1.8. Celkom31 354 19870 542863 7971 117 30085 7297 806 51423 0312 814 232613 9338 523 911379 3841 039 5973 945 0211 004 64147 5212 510 128413 09640 46830 556-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 166 23651 322517 790641 60645 8514 595 15214 4201 941 978204 4684 145 410239 052321 4852 471 928478 63724 5581 131 984280 29728 78313 302-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 328 1502 250156 80495 4969 3471 258 641523455 92937 8321 907 787107 178114 147734 724201 2706 674173 56159 7984 077885-
2.2.2. Ústredná štátna správa 176 6558197 3843 0471649 61692538 4513 65620 2794 8585 62367 1373 3462124 6194 6401 053306-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 661 43048 252353 602543 06336 3403 326 89512 9721 447 598162 9802 217 344127 016201 7151 670 067274 02117 672953 804215 85823 65412 111-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 582 04728 595187 732171 82011 7051 743 33510 155704 361116 574764 20575 136120 997933 154205 37711 253391 84370 02613 9869 591-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 526 11316 862160 14772 85522 693983 9391 982686 59019 213785 81448 92863 981256 01756 4335 627185 154144 9749 1891 714-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 059 9729 62983 61417 84820 831258 7471 410219 89610 768141 88842 98930 18570 25937 2373 53233 55470 1273 670948-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov352 8742 39725 7671 75380849 244319149 9602 94343 0494 8108 55737 3924 1964785 58810 7113 739354-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 113 2674 83750 76653 2541 054675 948253316 7345 502600 8771 12925 239148 36615 0001 617146 01264 1361 779412-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 225 3222 7954 790297 9581 942595 91183521415 907616 1802 39510 545303 1768 061191362 014857478806-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 149 8981 9814 790297 2481 586538 281835615 726616 1802 39510 545297 3084 664106355 845857477801-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace75 424814071035657 63002081810005 8683 397856 169015-
2.2.3.4. REPO operácie327 949093343003 710056 43311 28651 1455576 192177 7204 15060014 793000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)543 51149889 85103 05809 0843 300348 22149968 2635 55883 762898 7902 834650-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 722 4694 505152 99264 6173461 019 2569219 80995 2861 009 4295 31456 464578 84239 077496451 44323 454833259-
2.4.1. do 1 roka 5)271 8281253 30915 0416227 823017 22711 582172 41606 0061 2205 605011 33131290-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)93 339873 7062 967022 439011 8591 45121 45802 57211 5673 1142012 0383256-
2.4.3. nad 2 roky3 357 3014 293145 97746 609284968 9949190 72382 253815 5555 31447 886566 05530 358476428 07423 421803203-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 443 5789 10181 88262 35721 441483 5142 879305 98433 260550 86580 91397 787438 92261 6044 211141 12256 1924 8274 027-
2.6. Zahraničné pasíva3 706 1863 44855 940172 34516 907706 6625 319108 975157 8151 023 02630 956438 613120 015312 02416 949487 77431 8871 81912 278-
2.7. Ostatné pasíva 3 772 2192 11755 105166 5241 184998 872404228 402119 8041 446 96022 65056 985329 75629 5371 217289 01518 4324 141690-
2.8. Celkom31 354 19870 542863 7971 117 30085 7297 806 51423 0312 814 232613 9338 523 911379 3841 039 5973 945 0211 004 64147 5212 510 128413 09640 46830 556-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt