Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 349 27548 276533 412537 31965 2254 556 12820 1541 651 608313 5674 479 856219 573309 2842 451 320436 54315 5051 396 053250 90126 53218 504-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 536 8033 344163 501168 53314 9741 591 4033 139261 74488 3252 026 3006 680138 856495 939285 9024 240240 72830 6105 2675 386-
1.1.2. Verejná správa1 103 9761 02528 73732 814838357 11247395 38113 640211 3268 6554 066272 6843 82715462 1268 2361 886125-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 708 49643 908341 174335 97249 4132 607 61316 5421 294 483211 6022 242 230204 238166 3621 682 697146 81411 1111 093 199212 05519 37912 993-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 302 79816 438161 137114 92823 679919 6697 103522 09375 426934 75590 14255 481797 79463 5744 571409 21382 7379 6056 556-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 330 80426 481151 427157 81321 1151 534 0957 365711 216122 4031 131 594106 49589 836619 38741 3354 960464 431118 8118 8445 360-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 600 6934 90020 0908 2072 719178 41163861 45514 092153 63825 32611 53982 2642 56040519 79111 4842 034465-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 969 03020 16997 235134 32811 5701 089 7596 376548 90192 162892 94466 43774 516362 39626 8743 979427 29697 8215 5534 471-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 761 0811 41234 10215 2786 826265 925351100 86016 14985 01214 7323 781174 72711 90157517 3449 5061 258424-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)967 74097928 47857 9874 595151 2792 07456 90013 751112 9017 46120 741261 17840 0561 569194 32210 4869301 078-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)107 154101325 245202 57004 2732062 9801373084 3401 8501225 2332000-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 257 03712 25196 517180 4503 568925 062375525 70933 057854 94857 324224 048794 985171 8444 212279 53681 0398 4832 128-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 179 20596931 08610 757277410 04114425 38810 501286 20318287 889222 79569 01471920 0691 455912670-
1.2.1.1. do 1 roka 235 81101211 81403 56402 280410127 475062 50118034 68202 3901971970-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 8769860573510 52541 87874017 61909415 6054 71549291112427-
1.2.1.3. nad 2 roky 899 51896030 1058 370272395 95214021 2309 351141 10918224 447217 01029 61766917 3881 248690643-
1.2.2. Verejná správa 1 850 46810 78151 90684 4363 076363 253173292 82516 930271 46013 51371 040456 17161 1503 00097 11443 8797 1651 299-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 227 36450113 52585 257215151 76858207 4965 626297 28543 62965 119116 01941 680494162 35335 705406159-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)49 13500250860522738 29324902215 84933 6871300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 147 59949743 60821 664721293 961163119 36511 702375 8986 9578 763177 4538 50764550 80825 025818697-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 398 127377 7987 70033737 676020 314566201 1865546 90795 5681 21919915 8362 1035269-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny736 42046035 80513 917384256 02016399 01811 104164 2216 4031 85681 8857 28844634 97220 742765628-
1.5. Zahraničné aktíva 4 231 7185 955136 894204 12212 268992 4262 224191 027115 9881 062 65541 586447 792123 719349 17724 366486 96420 1723 3638 400-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 4397035 9644 5221 71727 6494946 90187435 3683 8502 94560 9412 4984494 1272 031447291-
1.7. Ostatné aktíva3 900 4872 63240 409177 6922 482988 100372284 046127 6921 447 96752 43449 265350 76124 9341 641312 03535 3741 068859-
1.8. Celkom31 136 68370 313856 8061 125 79485 9817 783 41223 3362 818 657603 1058 294 984381 7481 043 0013 959 199999 35046 8212 533 208414 55540 71130 880-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 064 41450 964507 352633 70245 7004 575 14214 5561 942 742205 1724 094 503241 668324 5882 451 008478 08224 1071 136 314278 81928 99813 132-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 266 5342 322154 16589 5369 3961 252 328577452 69939 0191 864 350109 164118 035731 141199 5626 520173 51658 2254 180861-
2.2.2. Ústredná štátna správa 193 5918327 2083 31316410 95487638 8904 25731 2855 2335 25169 8773 1142124 6815 3841 165345-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 604 28947 811345 979540 85336 1403 311 86013 1031 451 153161 8962 198 868127 271201 3021 649 990275 40617 375958 117215 20923 65411 926-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 497 56728 224180 090170 07811 6371 722 68410 324695 911115 194749 61976 043119 442906 758205 13511 090392 16167 81713 8929 400-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 547 45116 823160 15473 04522 636988 2121 986693 18919 188787 42248 66365 628255 86559 0565 566188 455146 4319 3581 731-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 075 0669 54183 33118 43120 909260 6691 399219 10210 637145 87141 94731 44572 90139 5093 48437 60370 6583 776953-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov354 8722 39625 6451 91868648 350332151 2273 00843 8635 5508 45538 0603 6804765 33810 9153 807369-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 117 5134 88651 17852 6961 041679 193255322 8605 543597 6881 16525 728144 90415 8671 607145 51464 8581 775409-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 226 9362 7635 725297 4971 867597 72079320916 229615 1082 42110 529304 1207 404199362 063825404795-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 150 1641 9535 725296 7191 509538 947793615 479615 1082 42110 529298 1634 480114355 935825404790-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace76 772810077835858 77302037500005 9572 924856 128015-
2.2.3.4. REPO operácie332 33501023303 244061 84411 28546 7191455 703183 2473 81152015 43813600-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)521 629548711 27603 50309 1113 372327 84849265 9575 70082 397958 7902 882660-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 721 8094 452153 89264 7866401 014 6709217 06694 0801 011 3405 31454 844585 63438 449496451 29123 732824252-
2.4.1. do 1 roka 5)270 0581073 62814 14935127 611015 44610 464173 27405 5861 3956 127011 84731190-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)95 162874 2873 864021 397012 2101 00822 22002 57212 0382 6572012 7424255-
2.4.3. nad 2 roky3 356 5884 258145 97746 773289965 6629189 41082 608815 8465 31446 686572 20129 665476426 70223 697803197-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 439 9649 24481 26762 65921 293480 2122 857306 41633 157548 40880 82796 940443 11162 0144 149139 44456 4324 7994 067-
2.6. Zahraničné pasíva3 519 5883 30653 407177 65117 026653 2295 491109 703134 249896 11130 572447 254125 142308 63716 735489 31933 7901 81212 700-
2.7. Ostatné pasíva 3 869 2792 29360 801175 7201 3221 056 656423233 619133 0751 416 77422 87553 418348 60429 7711 239308 05018 9014 211729-
2.8. Celkom31 136 68370 313856 8061 125 79485 9817 783 41223 3362 818 657603 1058 294 984381 7481 043 0013 959 199999 35046 8212 533 208414 55540 71130 880-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt