Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 377 45547 892533 902538 25466 1094 588 74519 7601 667 739337 6504 434 357220 902317 6472 450 699432 04815 3241 390 417250 15527 14519 151-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 573 3993 137164 226171 06214 6331 624 4123 308262 620113 3281 992 5747 101145 497506 465283 2464 031234 13829 2945 8286 155-
1.1.2. Verejná správa1 104 8011 07128 97532 498842357 53147892 43213 612213 0758 7193 751273 9743 79920962 7818 1501 902126-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 699 25543 684340 701334 69450 6342 606 80215 9741 312 687210 7102 228 708205 082168 3991 670 260145 00311 0831 093 498212 71219 41612 870-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 315 42616 391160 884114 78324 276920 3647 082528 66575 825931 83290 39555 985800 29462 8714 547413 69083 2269 7486 678-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 320 68426 200150 964156 12021 4881 530 5607 334711 968122 1971 126 416106 92391 804618 03740 9724 940463 761119 0088 8025 382-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 596 0784 83519 9938 1492 779177 02962660 54314 065151 98025 40711 43081 5772 57240420 00311 5372 017459-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 963 80219 95596 912132 88011 6581 087 0456 357551 46892 028889 24266 67176 520361 92426 6613 960426 20898 0795 5324 489-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 760 8041 41034 05915 0917 051266 48635199 95716 10485 19414 8453 854174 53611 73957717 5509 3931 253434-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)937 1161 09328 70958 3954 849151 3611 55955 65112 669102 1037 62620 279247 50239 1181 584191 83910 469865810-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)126 03101435 397214 517016 4022068 3571373324 4292 0441224 208800-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 291 15711 95898 319182 5463 658924 188331527 33832 075873 01557 560229 817796 304173 4884 218282 07382 2748 4702 092-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 209 51486932 84410 905268410 10012726 79110 242300 55717896 675225 53570 18171620 1041 607982695-
1.2.1.1. do 1 roka 251 49004631 83303 11502 926334135 307069 29110335 48402 2022162160-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 9325825601510 85321 94482816 62309615 6084 84551701302030-
1.2.1.3. nad 2 roky 914 09286531 5568 471263396 13212521 9219 080148 62717826 423219 82429 85266517 2011 361746665-
1.2.2. Verejná správa 1 851 40510 58151 98287 1413 175362 999138290 45616 423277 25113 77968 701454 65558 4752 94498 16644 9787 0931 241-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 230 23850813 49384 500215151 08966210 0915 410295 20743 60364 441116 11444 832558163 80335 689395156-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)52 76200250880323240 46524814226 10034 9731300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 149 92347943 53721 512721293 759162119 70611 655378 3526 8548 791177 4698 28762050 94925 170817721-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 407 423377 8107 71433737 592020 340556210 3365556 91495 6661 22819915 9112 1015269-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny740 11444235 72213 752384255 89816299 33211 066168 0166 2991 87781 8037 05942135 03821 070765652-
1.5. Zahraničné aktíva 4 408 5895 662144 007205 88913 2251 031 7132 349192 086117 1321 148 17442 411457 137124 476366 22224 795497 67621 0533 2948 727-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 4797105 9384 5561 48427 6794846 90684635 3663 8942 94761 3282 5084474 0881 845449323-
1.7. Ostatné aktíva4 093 2282 65842 163188 9422 4471 046 972376297 469130 8871 510 05351 45651 749373 23726 3751 797328 01935 8731 168866-
1.8. Celkom31 574 59069 358867 8661 141 72387 6427 913 14423 0282 851 251630 4808 419 785383 1031 068 8993 983 5301 015 02847 2042 558 195416 38241 34331 878-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 086 23850 566513 421635 25845 9974 593 71014 8331 957 638205 0854 066 935244 901333 6952 448 691481 49224 1861 129 976279 50929 26213 280-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 323 3192 215163 99192 3369 6351 264 910715452 36138 5801 869 017111 921125 654745 930205 0086 704167 94260 2984 249926-
2.2.2. Ústredná štátna správa 184 2228278 0675 15716911 2181 07836 6463 60325 1625 2845 05765 7042 6382185 5485 3571 597369-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 578 69747 524341 363537 76536 1933 317 58213 0401 468 631162 9022 172 756127 696202 9841 637 057273 84617 264956 486213 85323 41711 985-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 467 60427 885177 910165 33111 7081 736 51110 192687 187114 858737 71575 831118 558895 772205 01011 116389 71867 24113 5939 496-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 545 92016 900157 72273 50622 602977 2762 047718 03820 398772 54449 19868 119256 45556 3325 424188 419145 7269 4421 658-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 065 7419 61982 69017 94820 927251 7591 455229 98911 816136 21641 52932 02672 31837 9653 35238 99769 4323 873850-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov354 9962 36525 7121 83460346 350334151 1633 07743 8046 5218 72039 4243 6344725 05010 9313 828386-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 125 1844 91749 32053 7241 072679 167258336 8865 505592 5241 14827 373144 71314 7331 600144 37265 3641 741422-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 226 1152 7385 731298 3201 883599 63180122315 952611 9662 52210 575304 8687 382194361 057791382831-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 147 9081 9325 731297 6601 523539 754801615 197611 9662 52210 575298 8263 956110355 083791381826-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace78 207806066036059 87702177550006 0423 426855 974015-
2.2.3.4. REPO operácie339 0580060804 164063 18311 69450 5311455 732179 9625 12253017 2929500-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)537 685568912 57203 70809 0843 411332 94949670 6845 75985 867989 8922 951690-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 761 6214 286157 05265 6986301 020 1949220 90595 0571 024 8815 32750 088595 40539 435460456 48724 3081 085275-
2.4.1. do 1 roka 5)281 9541104 10916 7036528 580015 46711 548179 08405 5532 1156 091012 45432190-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)97 530234 3993 250022 625012 3891 01722 26802 90112 2242 9102013 4225275-
2.4.3. nad 2 roky3 382 1374 154148 54445 745565968 9899193 04982 492823 5295 32741 634581 06630 434440430 61124 2711 065200-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 446 5809 28380 89361 00821 912478 6592 920308 70133 792549 69579 79398 539447 79961 8254 097139 71055 6804 7174 331-
2.6. Zahraničné pasíva3 708 6563 14056 318181 63517 794696 1184 841110 605158 628977 78229 500462 231125 326315 09617 087499 84834 6141 83213 304-
2.7. Ostatné pasíva 4 033 8112 02760 093185 5521 3091 120 755425244 318134 5071 467 54323 08653 662360 55031 3131 278322 28219 3204 378688-
2.8. Celkom31 574 59069 358867 8661 141 72387 6427 913 14423 0282 851 251630 4808 419 785383 1031 068 8993 983 5301 015 02847 2042 558 195416 38241 34331 878-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt