Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 621 53751 265529 151559 53865 6274 691 38221 8531 635 618310 7964 592 676209 184311 3392 436 128447 69216 3381 432 879242 53427 01619 002-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 746 0482 660157 329168 93717 6131 679 1374 097267 02986 5722 064 2724 983145 982521 991294 1684 729281 83730 8645 4865 411-
1.1.2. Verejná správa1 066 12685828 60136 109816340 74947588 47913 371212 7697 3823 332262 6293 11316456 4187 8702 088109-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 809 36347 747343 221354 49247 1982 671 49617 2811 280 110210 8532 315 635196 819162 0251 651 508150 41111 4441 094 624203 80019 44113 482-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 300 98917 073158 379122 10720 673936 5867 523509 86577 688960 11688 71252 990784 71467 0514 481390 03378 4249 3406 973-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 453 74029 390157 033166 92520 9061 572 9237 699705 174124 9881 164 597100 38388 751624 60842 9045 144502 801116 6549 1685 351-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 617 7135 51719 0268 5512 583184 27367669 21414 555152 59624 62212 33586 5262 65539118 39212 4632 145487-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 088 54922 508101 169143 82011 5871 125 8806 682537 69394 057928 26861 22173 564369 75428 3144 227467 67195 3775 7294 430-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 747 4781 36436 83814 5546 736262 77034198 26716 37683 73314 5402 852168 32811 93552616 7388 8131 293434-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)952 5311 28427 57560 5895 604158 3302 05955 3838 165133 6897 57519 933237 75338 1411 816182 6708 7049331 157-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)102 10202364 869143 65729 6891457 2341463504 4322 315319 1201700-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 023 16311 93290 964163 5033 270870 800503476 47228 546794 79944 511222 553787 418164 9383 846269 49078 3377 6092 213-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 155 7081 01026 86610 523199383 97213620 2509 516266 882105105 611233 09374 17168319 3461 598962662-
1.2.1.1. do 1 roka 255 41551 3342 29301 05602 816229125 085179 347341 49901 3932411120-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 811141 70614758 79221 55467121 45401 3311 9775 04451 01907020-
1.2.1.3. nad 2 roky 856 48299223 8268 083194374 12413415 8808 616120 34310424 933231 11327 62867816 9341 357780642-
1.2.2. Verejná správa 1 669 70310 52151 59972 7932 798334 683315256 75713 680231 98411 91458 159428 23553 4342 69089 32641 8966 2221 407-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 197 75340112 49980 187273152 14552199 4655 350295 93332 49258 783126 09037 333474160 81834 843424144-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)56 5220000910371346 144231 013406 569212 5581300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 172 25642543 74923 216956301 981158115 07710 055408 6686 4169 398168 4219 22170849 42522 533801706-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 395 821388 9017 94055638 182020 387619210 8704967 00979 9882 29924416 1212 093269-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny763 21338734 80315 230400263 59015894 6359 423187 1245 9202 38988 4336 92246333 30418 261799637-
1.5. Zahraničné aktíva 4 340 2046 138110 471196 45811 9041 058 4671 731190 50594 8221 081 02237 048476 189142 958401 72922 892477 32817 9163 3376 453-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)196 6696736 2214 3782 64827 9805343 6991 03035 2673 8833 36657 7222 5664603 9421 957418300-
1.7. Ostatné aktíva3 568 9652 71159 543154 9082 144841 939414266 463102 0241 373 16050 76851 651331 95523 7092 010268 12534 8731 010753-
1.8. Celkom30 979 31473 145840 0991 101 99986 5517 792 64024 7112 727 870547 2898 331 735351 8351 075 5043 924 6431 056 42646 2752 503 747398 16440 19129 427-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 045 38054 172507 316633 20446 9704 618 70315 6241 884 977202 8924 067 639212 378322 2332 487 951449 50924 5171 175 848277 77729 37414 020-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 057 9493 100140 71396 1247 1851 205 237674420 89347 9291 790 45277 430109 318745 601168 0405 389178 48055 7923 606673-
2.2.2. Ústredná štátna správa 136 4008668 5631 5096248 57384413 5893 38422 3715 8776 60649 5973 3412653 5274 1541 088836-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 851 03150 207358 040535 57139 1613 404 89314 1061 450 495151 5792 254 816129 071206 3091 692 753278 12818 864993 841217 83224 67912 511-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 900 93831 502202 255181 79914 0431 831 96911 187797 181117 654818 62879 730131 605995 316213 82312 598346 12575 90115 5629 992-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 415 31215 692150 29952 91423 094979 2271 949609 79716 576783 73246 55057 097238 34651 1965 690228 055140 8298 6511 651-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 007 4778 71181 30710 24220 377251 9661 452201 4639 263150 24642 27226 52452 65930 4683 52935 61474 3873 479955-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov314 7072 01820 1541 4271 50755 056282128 3802 03732 8171 5486 82836 3735 4065285 56010 0073 418330-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 093 1274 96348 83841 2451 210672 205215279 9545 276600 6692 73023 745149 31415 3221 633186 88156 4341 753366-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 265 8683 0125 267300 8262 024591 50397024816 176617 3782 23110 102298 1139 369241405 969964467868-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 195 1832 1555 202299 3261 680539 614970516 145617 3782 23110 102292 9625 351105399 523964466863-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace70 686856651 50034451 8890243310005 1514 0181366 446015-
2.2.3.4. REPO operácie268 91302193202 194043 2691 17335 0785607 505160 9783 74033513 69213800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)568 27834801 92302 38109 6683 545343 58053989 9954 799101 782747 5132 266990-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 695 7694 607132 49878 3002761 030 34613206 89192 0941 031 3832 44245 680558 02343 363514451 41116 773789355-
2.4.1. do 1 roka 5)299 778772 34224 787124 167018 44310 961185 40507 3451 4559 382015 3897130-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)82 158752 2152 697023 06509 3121 81618 69502 2798 6262 9783910 2615788-
2.4.3. nad 2 roky3 313 8334 455127 94150 816275983 11413179 13679 317827 2832 44236 056547 94231 003475425 76116 762768267-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 485 8269 65978 85467 22321 464489 6713 096298 31035 358593 52978 44592 811440 81665 3933 664141 18555 0954 7423 775-
2.6. Zahraničné pasíva3 688 7962 92447 184167 81816 470745 1955 569112 671107 033952 69736 121472 694124 671368 23116 265466 04631 3731 64810 631-
2.7. Ostatné pasíva 3 495 2651 74774 167153 5311 371906 344409215 353106 3671 342 90721 91052 091308 38328 1481 241261 74414 8803 540646-
2.8. Celkom30 979 31473 145840 0991 101 99986 5517 792 64024 7112 727 870547 2898 331 735351 8351 075 5043 924 6431 056 42646 2752 503 747398 16440 19129 427-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt