Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 706 54750 490526 673569 62964 1904 759 30821 7111 614 308341 2724 594 024217 575324 0682 419 058439 22815 8521 438 938243 24226 38619 434-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 801 9572 021154 336183 71817 3561 728 0173 932240 794116 3802 061 4257 082155 649504 848283 0284 242296 71328 4815 5935 837-
1.1.2. Verejná správa1 075 64389729 01635 926827351 06445188 98013 379209 0839 2923 588259 8053 67316358 9987 8711 733113-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 828 94747 573343 321349 98546 0072 680 22717 3281 284 534211 5132 323 516201 201164 8311 654 405152 52711 4461 083 227206 89119 06113 484-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 334 96317 318158 608120 60721 005940 6577 570510 62577 502955 56289 10954 374794 91468 2944 483409 53780 3389 0396 962-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 416 31329 059156 325165 42620 5761 571 4957 653713 008124 8341 154 961104 32790 203624 77642 6185 114465 990117 1769 0895 372-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 613 4725 50119 0208 5312 573183 44967268 79914 543149 71624 89712 31785 9932 73239118 34912 6512 128493-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 042 69422 207100 449142 21411 3991 123 3696 636539 48793 914921 27864 83174 408367 32628 0574 192430 66995 5425 7174 437-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 760 1471 35136 85614 6816 604264 677345104 72216 37783 96714 5993 478171 45711 82953116 9728 9831 244442-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)960 3271 19628 14658 8074 409163 3622 10352 6799 159141 9167 62019 897230 34739 7691 846186 5259 3669321 148-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)117 33402425 146164 71328 2181671 0741453554 3691 846321 1751100-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 101 77712 09691 449165 3733 560881 126468486 70231 353838 10547 419210 439794 292169 3083 966273 40281 0218 0222 172-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 169 0131 03826 81910 678207388 62113719 5939 545287 26210793 593234 33872 81267820 3061 605922636-
1.2.1.1. do 1 roka 257 69601 3362 21202 33302 215267140 763066 607339 52802 0682441190-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 921141 34825558 68621 65773420 67801 2293 0235 538567405320-
1.2.1.3. nad 2 roky 867 3961 02424 1358 211202377 60213515 7218 544125 82110725 757231 31227 74667317 5641 361750616-
1.2.2. Verejná správa 1 716 85410 66252 22274 3443 055338 525279268 87116 007240 69813 94459 979433 41156 5222 80992 08344 0886 6211 395-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 215 91039612 40880 351298153 98052198 2385 801310 14533 36856 867126 54339 974479161 01335 328479141-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)56 99900001100381445 44723879396 989173 4311300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 149 07546242 57920 656852299 901157112 40910 066391 4586 5169 239169 3978 44670149 86024 548788693-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 384 284399 2468 01544637 973020 019607195 8425056 95985 2221 04124415 9552 093269-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny751 39242233 28712 595406261 67915792 3359 431184 8206 0112 28084 1757 40545833 90520 275785624-
1.5. Zahraničné aktíva 4 602 6386 330119 304192 77611 5601 065 3601 631190 98995 8041 318 94038 079460 085142 106408 01523 260497 39918 0713 2936 650-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)202 5486626 2594 5232 45328 1825145 34796035 3163 8933 26461 7932 5674544 0381 948425301-
1.7. Ostatné aktíva3 737 9502 89560 600158 6042 899877 637408284 123111 5651 462 57350 13447 645337 32725 2901 997277 89233 7701 021779-
1.8. Celkom31 557 52272 935846 8631 111 56085 5127 911 62424 4262 733 913591 0328 685 862363 6401 055 6133 924 0121 059 84546 2472 544 960402 61339 93430 028-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 009 01253 936505 566647 24446 9384 628 63815 2191 881 487200 8714 091 633218 482320 4112 436 924458 95724 3061 138 220277 61228 87314 076-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 113 8343 370145 946108 5897 3831 205 645500422 85246 1581 835 36279 211109 564736 652174 1045 630170 75556 6233 486645-
2.2.2. Ústredná štátna správa 149 2971 1028 0742 0215999 65293817 1243 39026 0206 4826 87652 2573 1872634 6803 8119561 029-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 745 88249 463351 546536 63438 9563 413 34113 7811 441 511151 3232 230 251132 789203 9711 648 015281 66618 414962 785217 17724 43212 402-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 857 68030 949194 085181 50913 7501 838 39211 020777 667114 982794 57778 184128 017957 207215 33412 114396 11775 25015 3369 871-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 408 25415 544151 95356 39023 179982 6991 908622 29716 311782 15051 60057 823239 77952 7235 673193 167140 8618 5701 671-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 025 4658 81081 85111 86520 536255 1851 403205 8528 860146 38046 37427 08154 51032 3803 52741 43272 6273 273925-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov324 3612 05320 7811 5571 45853 564288132 3552 14835 5453 1317 16236 8296 4245025 32110 3073 529378-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 058 4284 68049 32142 9681 185673 950217284 0905 303600 2252 09523 580148 44013 9191 644146 41457 9261 768368-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 215 0892 9715 488298 6292 027589 20885324416 269612 7582 23810 060297 5169 957241364 166929526860-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 143 2942 1265 413297 1781 683536 960853516 238612 7582 23810 060292 2595 217106357 743929524855-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace71 794845751 45134452 2480239310005 2574 7401356 423015-
2.2.3.4. REPO operácie264 85902010603 042041 3033 76140 7667678 071153 5133 6523859 33513800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)576 38734801 97802 41509 4523 535360 78265380 1964 719101 619738 5152 249870-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 722 2374 599135 47373 2573121 035 17313203 98293 3201 040 1244 46947 462564 52143 455495455 78118 705786297-
2.4.1. do 1 roka 5)310 049743 85321 299925 030017 62511 366195 92007 1461 7738 788017 11038130-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)83 253771 9402 719023 41309 2711 94318 33102 2749 6142 9522010 6353556-
2.4.3. nad 2 roky3 328 9354 449129 68049 239303986 73013177 08680 011825 8734 46938 042553 13431 715475428 03618 664768241-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 478 6389 43879 34366 59921 570487 9973 078300 89534 893579 20079 39993 415442 86765 4973 687141 70957 7144 7643 790-
2.6. Zahraničné pasíva4 047 0632 73850 271167 64115 446814 8405 717108 849143 0631 167 62837 420459 869120 733359 03216 335530 09730 5031 70611 186-
2.7. Ostatné pasíva 3 724 1852 19076 130154 8411 246942 561399229 248115 3501 446 49523 21754 260354 24831 2851 351270 63815 8303 718679-
2.8. Celkom31 557 52272 935846 8631 111 56085 5127 911 62424 4262 733 913591 0328 685 862363 6401 055 6133 924 0121 059 84546 2472 544 960402 61339 93430 028-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt