Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 036 04545 680529 932530 16666 8714 481 00418 5051 687 959290 9804 346 150223 005321 9822 425 717409 03214 9731 323 827255 06627 28818 790-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 289 5742 095161 754166 66514 7991 548 6532 462254 12469 2841 909 2847 098142 189486 431269 0853 966210 32028 6385 2015 714-
1.1.2. Verejná správa1 108 42695129 42935 100873360 05146095 26912 945217 8158 7781 485269 5383 51020260 2188 8331 76779-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 638 04542 633338 749328 40151 1992 572 30015 5831 338 566208 7512 219 051207 128178 3081 669 748136 43710 8051 053 289217 59520 32012 997-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 292 93116 474160 681113 54924 455901 2006 877536 39573 701908 58290 49261 652810 65657 8824 288415 40085 57210 5566 793-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 282 75625 137150 275152 79721 3671 518 8577 234720 488121 3841 124 209108 40092 576609 39340 8194 894441 441121 5278 8375 476-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 583 9794 67620 4958 2892 791177 00262559 21114 021150 95625 53211 51970 3942 51340820 94011 4212 059453-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 929 57219 07495 214129 47111 5631 075 1366 259559 64091 363886 79367 86076 669361 22226 1753 895402 722100 3795 4854 574-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 769 2061 38734 56615 0377 013266 719350101 63716 00086 46015 0084 388177 77712 13159217 7799 7271 293449-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)939 0701 00227 67553 6675 357147 9021 47063 91013 643119 9838 09023 717245 37035 6061 611177 12510 481927723-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)123 282191188 388224 341017 7702366 2771483644 3282 1281219 3231600-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 375 37912 89999 208184 2033 900981 019364534 13731 086855 51253 100235 061809 236181 6274 224298 41579 3688 6231 888-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 270 88889434 5999 524226452 0527633 67410 104306 74315693 484231 64074 28098419 0341 904731649-
1.2.1.1. do 1 roka 244 344077371203 65707 115262131 949062 78111535 52601 1921121500-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 52 024101 615162410 04522 39974824 82911 1185 5644 662482719114-
1.2.1.3. nad 2 roky 974 52088432 2118 650222438 3507424 1609 094149 96515529 585225 96134 09298017 0151 772571645-
1.2.2. Verejná správa 1 861 72411 50251 37090 3423 389371 737176290 52815 587275 67314 64271 308452 81560 9642 72898 19140 7977 5401 130-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 242 76750313 23984 337285157 230112209 9355 395273 09638 30270 269124 78146 383512181 19036 668351109-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)49 160002501060723037 64724751265 58934 7391300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 168 78948443 97921 719858307 830146121 62611 433374 0137 3359 199183 15410 31857447 79426 209997740-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 413 258357 7677 90250141 176020 047563209 5055827 27298 8081 13219315 2182 4136369-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny753 18144936 20713 770357266 387146101 54710 870164 5086 7531 92784 3469 18638032 57621 797933671-
1.5. Zahraničné aktíva 4 406 9205 010140 406204 47614 7931 094 9822 694191 602139 8431 075 13546 617434 662121 168372 78924 589499 73923 5083 2579 146-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)203 3746995 9524 6081 41928 0915147 99380936 2613 9202 91860 7092 6564284 1521 844463290-
1.7. Ostatné aktíva3 812 0262 67638 534174 3922 915936 286370283 339126 2721 450 92948 28649 157345 35325 4771 545287 14636 7671 138742-
1.8. Celkom31 051 69167 448858 0111 119 59190 7557 829 31822 1302 866 669600 6528 175 647382 2861 053 7283 945 3641 007 48746 3352 465 809422 77541 76631 594-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 863 95249 286502 133626 32446 1914 562 81015 2741 958 912200 6813 993 117257 960333 3412 390 018466 88023 8391 096 014280 51129 04513 912-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 314 8862 360159 77988 95110 9771 281 7941 850472 35740 1511 856 448126 210127 363723 843192 6806 503156 70359 4594 5021 628-
2.2.2. Ústredná štátna správa 184 7151 1757 2961 59615711 95496635 3393 34024 0234 5254 73769 4311 9222187 0127 4061 886968-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 364 35045 751335 058535 77735 0573 269 06212 4581 451 216157 1902 112 646127 225201 2411 596 744272 27817 118932 299213 64622 65611 316-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 246 21326 052169 108161 63711 0561 666 6959 529663 573107 613707 14172 403112 910865 022195 98710 775372 31161 94912 5768 824-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 593 00517 177159 80980 34022 164997 4782 119727 25721 734744 15152 12273 185276 43563 4505 533183 392150 8769 6891 754-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 078 5549 99084 02621 35620 341256 5231 601212 30213 688134 89141 88835 47184 02941 8983 61237 37271 5213 959983-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov363 7532 21225 3052 12472341 464262156 1093 02945 1399 0358 89743 9142 7274254 93212 2553 981329-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 150 6984 97650 47856 8601 100699 491256358 8465 017564 1211 19828 817148 49218 8251 496141 08867 0991 749442-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 220 6102 5216 056292 3381 837597 88581020015 627614 4002 5569 957300 0607 903215366 175722391738-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 137 9321 7446 056291 9361 464532 045810614 881614 4002 5569 957294 2275 375121360 289722391733-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace82 678777040237365 84001947460005 8332 528945 886005-
2.2.3.4. REPO operácie304 5220851 46207 004060 18612 21646 9541455 189155 2274 93859510 42110000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)510 880598711 47904 07107 1263 718311 44950663 5686 20290 3861369 4212 611610-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 836 3154 151161 37561 2506311 060 4868230 98793 5381 023 3741 81651 307630 25140 696394449 16725 3901 203249-
2.4.1. do 1 roka 5)275 065203 88813 5245925 552015 86411 175179 09904 5524706 344014 44516370-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)97 554504 2582 341018 031013 98166826 14202 45213 1212 9492013 4599463-
2.4.3. nad 2 roky3 463 6964 081153 22945 3855721 016 9038201 14281 695818 1331 81644 303616 66031 403374421 26325 3651 162186-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 433 4879 22381 20464 64821 452478 9282 845316 46932 907537 09270 253102 571446 00260 4403 781135 53758 1544 6414 169-
2.6. Zahraničné pasíva3 590 5372 69053 803182 76021 057704 9003 556120 187135 476884 43629 864446 558124 302317 85417 075491 57037 3711 79612 646-
2.7. Ostatné pasíva 3 816 5222 04059 409173 1301 4241 018 123447232 988134 3321 426 17921 88756 383348 58931 2311 110284 10018 7385 020618-
2.8. Celkom31 051 69167 448858 0111 119 59190 7557 829 31822 1302 866 669600 6528 175 647382 2861 053 7283 945 3641 007 48746 3352 465 809422 77541 76631 594-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt