Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 097 31944 956532 722530 55566 8344 488 64818 4061 676 548305 0434 369 542223 832327 5802 419 721399 40014 9251 359 040254 24228 00118 320-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 339 2931 865164 837167 34714 5221 560 8282 712250 07484 2581 936 3977 389145 644488 089259 5023 939211 50927 6705 6275 267-
1.1.2. Verejná správa1 113 85593229 45836 041877360 46846594 38813 067219 9858 8671 484271 3803 35820060 9838 8121 88878-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 644 17242 159338 427327 16751 4352 567 35215 2291 332 086207 7182 213 160207 576180 4521 660 252136 54010 7861 086 548217 76020 48712 975-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 307 49016 288159 909113 76424 426902 3696 840536 65273 554906 96590 66262 766808 83557 4024 319431 35486 17110 7716 759-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 268 92824 877149 674151 40021 4541 513 6377 210722 309121 0721 118 144108 75293 554607 84240 4074 834440 359121 4888 8245 496-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 581 4074 60120 5518 3212 831176 08862458 99513 994149 38725 61311 53870 1402 51640421 22011 4002 060455-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 918 30018 88694 632128 12411 5741 070 6206 236561 88991 124882 24668 12176 984360 72725 9863 843400 880100 3265 4774 585-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 769 2201 39034 49114 9557 049266 929350101 42515 95486 51115 0185 032176 97511 90558818 2599 7621 287456-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)935 20297428 73353 2765 534146 9391 17854 65813 072120 0188 01423 745239 28436 6251 621189 05810 082892719-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)132 558201108 730214 407018 4662268 0331483864 2942 1091125 7771800-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 389 94712 87898 434185 2293 835981 841326531 56631 839872 08552 682228 234815 952180 7844 219298 73679 4058 5411 932-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 293 42386534 5709 416213456 8208435 07910 153324 30415289 394235 35673 4331 00919 1462 009638648-
1.2.1.1. do 1 roka 254 518789155103 71207 601316147 587058 15211534 497094942970-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 51 975131 404140410 49032 38081724 30801 0255 6954 57441 08419114-
1.2.1.3. nad 2 roky 986 93184532 2758 725209442 6188125 0989 020152 40915230 217229 54634 3621 00417 1131 948531644-
1.2.2. Verejná správa 1 848 25311 51150 75691 2693 429369 620168285 08216 471271 89214 19969 793454 77359 3562 72496 86440 3887 5571 173-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 248 27150213 10884 544193155 40174211 4055 215275 88938 33169 047125 82347 995485182 72637 007345111-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)51 11600200630523240 44624628265 33134 3251300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 183 98948743 95521 878861315 001147123 86611 135381 5927 3169 183181 28810 10252447 98126 5581 001720-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 413 306357 4027 80950241 648020 286563211 0145827 28997 3031 13314415 0332 4156869-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny768 30145336 54813 983359273 094147103 54810 572170 5786 7341 89483 9858 96937932 94822 144933651-
1.5. Zahraničné aktíva 4 497 1685 611145 528201 98815 1731 097 5842 980188 954140 2701 175 26346 695415 777123 130380 79425 071490 44526 9743 2399 264-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)202 9367045 9334 6431 41527 9315247 82977835 9813 9462 86660 8902 6684234 1451 863466292-
1.7. Ostatné aktíva3 813 1922 76639 787174 0402 796928 927637282 433123 9301 468 05048 66749 965350 18126 6561 554273 30336 8971 156740-
1.8. Celkom31 235 67167 402866 3591 118 35690 9167 839 99522 5512 851 202613 2268 342 958383 1641 034 2363 951 1871 005 73546 7192 477 974425 95142 40431 263-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 916 27149 573508 048641 29246 3654 566 64115 3361 942 565199 5194 022 269259 141337 2772 391 255463 02423 5911 109 539279 87829 55513 614-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 353 1141 991166 423101 39011 5571 281 0891 866465 70842 5291 885 170128 572130 212722 634185 9066 268153 91659 9534 6091 861-
2.2.2. Ústredná štátna správa 190 2141 7967 5935 20215510 42998733 7643 37026 0144 3175 42171 5951 7482196 9027 1452 262584-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 372 94345 786334 032534 70034 6533 275 12312 4831 443 093153 6202 111 085126 252201 6441 597 026275 37017 103948 721212 77922 68311 169-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 235 96625 849167 265159 95810 7391 666 4749 458651 889107 046702 48070 143114 218854 965201 62310 438390 10961 35412 2718 652-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 602 30017 447160 75980 35622 0541 003 5742 186741 30221 550732 76953 47773 678278 27061 2005 767181 112150 60610 0341 788-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 081 66510 28384 33520 32320 221259 6101 688216 31313 632131 70842 93835 67384 63840 3453 82436 30771 4884 1911 018-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov367 0832 17425 5792 31972441 939241158 3083 06944 4579 3369 01244 2762 9604094 92112 1024 028329-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 153 5524 99050 84557 7141 109702 025257366 6814 849556 6041 20328 993149 35617 8951 534139 88467 0161 815441-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 229 2602 4905 997293 0481 860598 52283920714 458621 0342 4879 939301 5207 833213366 772720378729-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 145 3551 7165 997292 6691 473531 252839613 795621 0342 4879 939295 6295 388119360 977720378724-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace83 904774037938767 27002016630005 8912 445945 795005-
2.2.3.4. REPO operácie305 4170111 33806 553049 69510 56654 8021453 809162 2714 71468510 72810000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)517 8885912510 68003 53806 8853 835330 70853653 8866 10990 1751438 5962 553600-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 880 8014 023161 12461 9136301 061 0108236 80791 2781 044 5821 81650 764638 48340 802394459 60126 0491 210266-
2.4.1. do 1 roka 5)288 109183 93814 0965819 929016 81210 806194 25804 3307407 585015 45824380-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)98 551504 2262 293016 377015 12764426 33402 10115 1962 4252013 6759564-
2.4.3. nad 2 roky3 494 1423 955152 96045 5245721 024 7048204 86879 828823 9901 81644 333622 54730 792374430 46826 0161 168202-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 430 4319 17380 90364 71621 408478 7832 826318 73430 625536 06170 027105 473443 07560 0883 828134 60458 1754 6534 124-
2.6. Zahraničné pasíva3 684 1012 68055 615166 13821 140729 2563 533115 481156 198959 60729 596430 457131 674315 84417 730491 58240 5251 84112 671-
2.7. Ostatné pasíva 3 806 1791 89460 544173 6171 3731 000 767848230 730131 7711 449 73122 04856 379340 59135 8021 033274 05218 7705 085588-
2.8. Celkom31 235 67167 402866 3591 118 35690 9167 839 99522 5512 851 202613 2268 342 958383 1641 034 2363 951 1871 005 73546 7192 477 974425 95142 40431 263-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt