Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 126 11044 633536 802540 63367 1924 466 43418 6231 691 252287 4444 413 539225 314326 1752 422 746400 47714 5191 350 428254 87727 82818 506-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 322 2631 848168 626175 94114 5021 542 0132 959247 34467 2691 970 3137 519143 247473 849262 4993 866200 18527 7685 3275 512-
1.1.2. Verejná správa1 122 72193329 31136 911876363 57546396 33112 889220 3758 9471 634272 0373 33619963 0338 8191 88778-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 681 12541 851338 865327 78151 8142 560 84615 2011 347 577207 2862 222 851208 848181 2941 676 860134 64210 4551 087 210218 29020 61312 916-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 329 37416 263160 049113 10124 412900 6696 864543 49473 290913 69191 44663 282818 10757 0044 409431 73986 48610 8256 690-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 266 02224 624149 615151 00421 5391 508 5647 193725 357120 7911 117 971109 22393 797609 84040 0524 810438 025121 6908 8345 514-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 581 4134 54420 2948 4002 839175 25862058 98413 975150 14125 67111 52070 6252 53839621 09511 3272 072452-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 915 11318 69494 847127 68811 4581 066 7236 213564 20690 935881 49868 48677 186361 70925 9443 820399 013100 5695 4844 603-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 769 4961 38634 47414 9167 242266 583360102 16715 88186 33215 0665 091177 50611 57059417 9179 7941 279459-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)951 19194429 02855 6335 841147 2521 14460 27913 187123 1748 03023 927244 65735 8091 225188 51310 097954708-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)134 539201728 045214 361018 4482068 0141482864 2581 7791128 9331800-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 389 15512 89899 124182 5253 692984 904358539 03231 707858 00452 031228 073821 156180 1694 238299 95079 4328 4431 927-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 302 08884635 0029 399207465 44311135 79310 217322 81614582 453240 17675 9491 02119 1342 049541630-
1.2.1.1. do 1 roka 248 933084246604 83406 803376145 761051 50311537 08531 06035500-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 53 696171 306195710 78932 16485525 63101 0115 7684 75861 15219114-
1.2.1.3. nad 2 roky 999 46082932 8548 738200449 82010826 8268 986151 42414529 939234 29334 1061 01216 9221 996481626-
1.2.2. Verejná správa 1 835 59711 53750 56387 4953 383365 695171286 81916 135262 73313 54370 387457 93859 8262 72796 18340 4637 5491 187-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 251 47051513 55985 631102153 76676216 4205 355272 45538 34375 233123 04244 394490184 63336 920353110-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)48 30800360660523737 54324741275 28734 3251300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 199 23949144 06922 010860320 247146127 44011 388386 7547 3279 189181 41210 47842848 27126 6101 003717-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 414 625357 3537 82350241 823020 654562211 6685837 29397 3111 17014515 1332 4226869-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny782 24045736 71114 101358278 172146106 75510 826175 0866 7441 89684 1019 30828333 13822 188935648-
1.5. Zahraničné aktíva 4 551 2354 710145 111204 87215 2451 111 0042 805192 836136 7211 179 48646 952441 428129 621378 14927 752491 93927 7023 2469 237-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)202 4187045 9234 6761 42627 1265147 84478135 9913 9402 87261 0992 6854224 1361 868468290-
1.7. Ostatné aktíva3 894 4433 09040 604181 4332 675957 859573285 787127 7741 484 43647 45850 015356 76326 0111 520288 78137 0041 128786-
1.8. Celkom31 410 90666 527871 6331 136 18891 0877 867 64022 5592 884 196596 0518 395 752383 0471 058 4903 972 8251 003 25548 8832 487 829427 50642 11731 462-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 965 78348 457510 445646 54346 3384 567 06315 2891 962 493200 1954 048 680259 939341 5292 376 079462 42624 2201 115 301279 94929 51113 714-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 407 3071 821165 290105 92311 7011 294 2791 944472 42141 2531 912 719129 768135 919718 469185 0716 805156 20359 6744 6122 053-
2.2.2. Ústredná štátna správa 188 8409497 7324 39915310 3411 00533 7653 09325 2614 2675 34471 8772 1712087 4057 3822 274527-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 369 63645 687337 423536 22134 4843 262 44312 3401 456 307155 8492 110 700125 904200 2661 585 733275 18417 206951 693212 89322 62611 134-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 227 41725 864169 464161 15810 5841 650 9139 368653 486107 775708 96667 458112 654855 402199 60910 439390 95061 81312 0348 595-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 613 83517 342162 75981 22022 0231 007 1822 168748 42921 777729 74655 85875 239274 14861 5145 823181 921150 26210 1691 810-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 083 08310 20985 51720 10420 167263 3911 677211 91113 803129 89144 93636 66784 28940 7173 88535 97471 4334 2951 034-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov372 1952 10826 2142 36072342 183233161 7683 11544 0029 7059 25044 2093 4944004 98812 1224 069335-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 158 5575 02551 02858 7561 133701 608258374 7504 859555 8531 21729 322145 65017 3031 538140 95966 7071 805441-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 227 1332 4815 195292 3651 877599 79980421514 574619 0862 4439 870301 1907 938213367 000718422729-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 141 8271 7095 195292 0031 469530 983804613 906619 0862 4439 870295 2175 654115361 290718422723-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace85 306772036240868 81602096680005 9732 284985 710006-
2.2.3.4. REPO operácie301 251051 47804 549054 17711 72352 9021452 503154 9936 12373111 82210000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)515 046601273 80003 48606 9283 985322 94253567 2665 95888 6211498 5962 537560-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 910 9944 115162 17562 2496401 077 6827233 31692 0361 054 4631 82350 861645 83942 150395456 22825 810895269-
2.4.1. do 1 roka 5)292 839183 54213 9696222 993016 06411 073199 45773 8425307 592013 62524200-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)97 932504 1762 397015 980014 33365726 74002 28715 0072 5312013 6719565-
2.4.3. nad 2 roky3 520 2234 047154 45745 8835781 038 7097202 91980 306828 2661 81644 732630 30232 027375428 93225 777870204-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 430 9169 18280 69864 40121 296478 3572 801320 61830 411534 76168 900105 608443 04960 3573 890136 09758 6044 6424 105-
2.6. Zahraničné pasíva3 683 2832 82056 941176 65121 521713 8193 658117 000134 156966 93029 940434 507142 259316 91219 207488 31141 6051 79012 783-
2.7. Ostatné pasíva 3 904 8831 89261 247182 5441 2921 027 233804243 841135 2681 467 97621 91058 719359 64132 7891 023283 29619 0015 224591-
2.8. Celkom31 410 90666 527871 6331 136 18891 0877 867 64022 5592 884 196596 0518 395 752383 0471 058 4903 972 8251 003 25548 8832 487 829427 50642 11731 462-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt