Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 033 40044 221532 404525 70666 3514 447 28418 3941 706 510289 8314 363 651227 780315 2432 437 909394 36614 4911 326 493258 14427 50818 482-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 227 6581 508163 868164 66313 5201 527 6182 965251 27268 9981 927 6858 244132 026477 110258 1753 754184 84229 3744 8885 440-
1.1.2. Verejná správa1 123 62793929 19936 465900362 56146097 71812 904217 8808 9541 523276 7583 38819861 7289 0651 79080-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 682 11541 774339 337324 57851 9312 557 10514 9691 357 520207 9292 218 086210 582181 6941 684 041132 80310 5391 079 923219 70620 83012 962-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 320 22616 453159 732112 63824 427901 5356 642544 65873 238908 96793 22363 619818 18556 5834 400423 35587 30711 0336 724-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 264 25224 330149 785149 66621 6211 503 5077 153733 125120 4561 112 113109 77694 053608 93839 8104 786441 293121 9528 8495 528-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 581 3534 49220 5818 4822 848175 56461358 98513 897149 84625 80111 53169 9652 48539921 32211 3632 074448-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 906 20818 45194 573126 24811 5051 061 3646 180565 92190 718875 87368 83577 390360 80125 7703 788401 904100 7875 4834 619-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 776 6911 38634 63114 9367 268266 579360108 21915 84186 39415 1405 132178 17211 55559918 0679 8011 292461-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)960 91096829 70454 0845 862147 4251 16861 70714 216129 6587 43523 730252 28434 5961 338183 87510 424949707-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)136 726231188 190234 638018 0271867 3481502954 6351 8181531 4002400-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 366 64013 028102 163184 4984 158970 645416547 95833 167842 25952 232231 502819 679172 8694 589298 32277 1588 5041 973-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 305 65886536 2159 541244471 47914737 96010 498315 63914886 475240 98171 6691 10619 2992 053525636-
1.2.1.1. do 1 roka 245 842054044006 40607 009418140 947055 30911533 32201 25333500-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 55 233171 294207710 95532 22888727 03609505 8694 545381 16419114-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 004 58384834 3818 894237454 11814428 7239 193147 65614830 216234 99733 8021 06816 8822 001465632-
1.2.2. Verejná správa 1 851 13211 64352 13488 9343 793365 879172293 76017 411268 62313 74371 755454 40860 7652 66097 49637 8587 6321 197-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 209 84952013 81486 023121133 28797216 2385 258257 99738 34173 272124 29040 435823181 52737 246347140-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)45 65000410850923434 77024861305 25434 3251301-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 185 23249144 48921 695792317 985146124 67011 243378 0047 2809 149180 73110 79542448 63826 5781 008721-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 411 725357 2817 95243441 102020 390562208 3545857 25197 5951 14714516 3252 4256869-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny771 16045737 20413 657358276 662146104 24410 681169 6506 6951 89883 1369 64827932 31322 154940652-
1.5. Zahraničné aktíva 4 506 8114 781142 336208 16015 5061 110 7842 916189 764147 1031 095 62547 127451 065127 286387 73128 438503 66729 6863 3239 193-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 4097095 8874 6631 42326 9455147 60477935 9573 9312 59060 9342 6764204 0881 879467291-
1.7. Ostatné aktíva3 780 2062 58740 435171 6742 630925 734572284 022120 7331 433 48048 09947 987357 23522 9131 432281 02636 9931 152761-
1.8. Celkom31 119 34265 817867 7151 116 43890 8607 799 46222 4972 900 541603 0858 183 745386 4691 058 3933 983 803996 60649 7972 466 558430 45241 96331 420-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 904 04847 646504 008630 78146 3394 548 06415 2541 982 093204 1733 992 226263 851336 2212 394 183462 88724 4431 108 928282 10129 38213 901-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 362 7221 730163 45293 51811 9131 303 2011 885466 84440 0471 870 913131 988133 427724 683186 7366 564155 24662 2054 7412 178-
2.2.2. Ústredná štátna správa 210 0849407 5852 63515212 46397644 8884 16431 3964 3596 82172 2941 9051817 5528 4371 941660-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 331 24244 977332 971534 62834 2743 232 40012 3931 470 361159 9622 089 917127 504195 9731 597 206274 24617 698946 130211 45922 70011 063-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 191 74025 389165 870162 61310 3291 636 8009 392652 891108 452701 98761 760110 117854 282203 68610 558386 43160 14011 9078 468-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 599 24317 126162 09979 77122 050990 5512 220753 78822 191722 73063 46574 953273 39359 3876 045182 212150 54810 3271 886-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 073 7329 99184 22818 13220 094259 6461 735207 00514 561126 69152 45336 23382 55440 1623 83136 34171 3244 3781 117-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov374 0532 08825 6932 41680941 884224166 1773 11142 0289 8159 38444 2913 3143815 03311 9914 147330-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 151 4585 04652 17859 2231 147689 021261380 6064 519554 0111 19729 336146 54815 9111 833140 83867 2321 801439-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 228 0862 4624 998291 1391 895601 72278122314 492619 3782 1339 868303 6246 101214366 997671466709-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 142 3881 6924 998290 8011 478531 386781613 826619 3782 1339 868297 5684 888117361 415671466703-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace85 698769033841770 33602176660006 0561 213975 582006-
2.2.3.4. REPO operácie312 174041 10503 327063 45914 82745 8221451 035165 9075 07288110 49010000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)489 663611323 67303 48706 7324 004299 08353466 8846 00887 7841538 5962 472546-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 931 2704 119165 22962 4376331 076 0797233 74791 8851 054 6461 82350 569656 51541 491375464 08926 436895253-
2.4.1. do 1 roka 5)302 092173 17513 9476124 881015 97411 849203 37674 0616406 992017 04327200-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)98 707524 1052 449016 315014 16957927 40202 28716 3572 034012 8879552-
2.4.3. nad 2 roky3 530 4714 049157 94946 0415721 034 8837203 60479 457823 8681 81644 221639 51832 465375434 15926 400869201-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 423 3588 99780 86263 98021 064478 1282 770319 09230 182534 10568 848106 454441 84260 0293 833133 58757 8054 5774 076-
2.6. Zahraničné pasíva3 589 9782 86654 800182 97221 466692 4473 641116 921142 338893 45429 908442 997133 346313 48319 980480 05342 6121 81412 488-
2.7. Ostatné pasíva 3 781 0262 12962 684172 5951 3581 001 257825241 956130 5031 410 23121 50555 268351 90930 9321 012271 30519 0255 242696-
2.8. Celkom31 119 34265 817867 7151 116 43890 8607 799 46222 4972 900 541603 0858 183 745386 4691 058 3933 983 803996 60649 7972 466 558430 45241 96331 420-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt