Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 088 73844 077532 108527 70867 9214 501 20516 6021 728 930283 4564 343 161234 006322 7982 427 535420 00214 4871 303 283258 10128 28817 766-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 274 6462 438162 157173 90114 0361 585 4911 456252 24860 8391 935 3809 475133 461465 806279 9093 611155 75227 9255 2864 703-
1.1.2. Verejná správa1 135 41796329 36335 289898369 519472100 82613 033216 6309 5352 200271 5834 09920168 4299 3941 77479-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 678 67640 677340 588318 51852 9872 546 19514 6741 375 856209 5842 191 151214 996187 1371 690 146135 99410 6741 079 102220 78221 22812 984-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 319 49216 132160 477110 32124 583900 9486 565554 49972 349899 18997 26366 338816 84551 7194 896424 52787 48511 2976 753-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 228 14723 600149 434145 43521 8341 491 7867 050736 752119 2381 100 753110 23294 635599 36839 4164 693439 131122 9528 8465 593-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 566 1194 37720 8498 0722 793173 54459056 41313 544148 69425 78211 61460 5082 42239821 88711 4702 083441-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 886 69517 83293 861122 66911 6751 051 3976 103575 90589 920865 73069 35277 655358 83625 2843 685399 194101 5455 4634 673-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 775 3321 39134 72414 6947 366266 845357104 43415 77486 32915 0985 366180 02411 71061018 0509 9371 300479-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)998 03892130 55353 6176 549148 5681 05866 88017 981125 8397 35325 842269 69942 7771 071186 58610 3291 085638-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)133 002241279 148224 893017 7251565 3691483244 2332 0811528 8581500-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 549 79012 738106 866179 0284 8471 013 055531567 50932 998898 92352 230249 889845 520181 7554 905309 25277 5668 6231 784-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 388 20681039 1579 701220497 0108839 72910 697341 58518194 274253 09275 8331 46420 6562 168717622-
1.2.1.1. do 1 roka 279 503032342799 54415 728579161 582063 2602236 64101 325-4660-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 66 251171 442197213 29712 6121 16229 98901 2889 5665 404621 1789186-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 042 45279337 3929 077209474 1698631 3898 956150 01418129 726243 50433 7881 40218 1532 163633616-
1.2.2. Verejná správa 1 912 54411 39152 50582 1284 502371 914274306 14517 079295 81713 65677 172462 21864 9402 664103 35736 7757 5201 002-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 249 04053715 20487 199125144 131169221 6355 222261 52138 39378 443130 21040 982777185 23938 623386160-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)48 8200046022001025337 0615733735 01515 3891301-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 184 12949044 76321 662796317 495145125 78010 960376 5497 2209 135182 03210 69434247 47226 4701 019715-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 410 676357 2227 91643740 758020 005587208 5536017 24797 2461 2146516 5322 1087569-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny771 29645537 53613 661359276 528145105 74310 373167 9966 6191 88884 7869 48027730 94022 536944646-
1.5. Zahraničné aktíva 4 684 7174 193148 082227 64416 5901 129 4773 860192 602140 6121 151 09050 733480 136134 346393 35934 648531 93228 4683 5059 833-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)200 3757255 8294 6401 45726 6525147 41774135 7043 9182 54560 6842 6774154 1581 884468293-
1.7. Ostatné aktíva4 645 9912 83546 492223 6842 9241 184 862375323 005169 7161 701 41147 29562 538431 29530 0611 279374 78840 6111 183844-
1.8. Celkom32 402 56165 059884 1401 184 41094 5418 172 96621 5622 985 255638 7378 543 898395 4101 127 7744 081 4811 043 56356 0762 576 272433 11243 08631 236-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 025 49946 732507 977644 45648 4294 607 90714 6782 007 892199 6233 988 273263 013347 2522 388 531483 48024 6411 112 424279 61429 52813 539-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 498 5161 725165 875105 87213 9011 382 2701 874473 05239 3531 884 146112 402144 215723 989214 2658 145157 35161 0385 4892 147-
2.2.2. Ústredná štátna správa 238 9264537 0225 99115413 12495461 2614 11939 6395 5697 82073 3981 5861726 6558 2131 625435-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 288 05744 554335 080532 59334 3743 212 51311 8501 473 579156 1512 064 488145 042195 2171 591 144267 62916 324948 418210 36322 41410 957-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 990 18224 438159 565154 01310 2591 583 2728 584608 582102 563660 87763 809105 401836 028193 2199 426385 29754 85811 1968 368-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 717 13517 725170 80590 11122 1561 014 3652 427789 59622 694721 86378 87278 879283 45660 4065 850185 567154 86810 8681 885-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 136 05710 45290 61324 38520 115269 4131 950206 11414 526134 01866 34839 44686 73941 8643 76541 92274 9194 8241 154-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov387 9382 08126 7292 70691840 561202182 3213 20238 92511 1379 34644 9193 4973334 33311 2634 232286-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 193 1405 19253 46363 0201 123704 391275401 1614 966548 9201 38730 087151 79815 0451 752139 31268 6861 812445-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 226 6552 3904 483286 6201 959607 29183926814 421623 6762 1829 881304 6385 403219360 495637351704-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 135 9361 6274 483286 3271 522531 789839613 753623 6762 1829 881298 2224 393121355 229637350699-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace90 720763029343775 50202626680006 4161 010985 266015-
2.2.3.4. REPO operácie354 08502271 84907 585075 13316 47358 0721791 056167 0228 60182917 059000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)498 5157314575103 49806 6583 813305 01858671 2076 50988 1481619 5132 3833616-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 051 1613 939170 00264 2166541 108 0194244 01392 2281 087 8021 89850 335687 36246 981372463 30528 1751 563251-
2.4.1. do 1 roka 5)331 677143 27615 7326424 459016 66812 424223 014284 8693 1819 875018 02010230-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)109 333422 8952 046021 761014 65899329 915061421 143926014 148123954-
2.4.3. nad 2 roky3 610 1513 882163 83146 4385901 061 7994212 68778 811834 8731 87044 852663 03836 180372431 13728 0411 530197-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 422 1679 24179 82062 79821 175468 6512 907333 09729 316528 04968 792107 386438 04663 6525 126134 64658 7464 6142 987-
2.6. Zahraničné pasíva3 758 6802 72556 041187 30522 796721 3153 564119 680141 471957 95338 890478 623133 168320 77524 316490 38342 4601 80412 737-
2.7. Ostatné pasíva 4 646 5392 34870 155224 8841 4871 263 576409273 915172 2861 676 80322 23172 971427 86540 5271 460366 00121 7345 5411 706-
2.8. Celkom32 402 56165 059884 1401 184 41094 5418 172 96621 5622 985 255638 7378 543 898395 4101 127 7744 081 4811 043 56356 0762 576 272433 11243 08631 236-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt