Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 007 91543 773535 501512 70266 1884 471 47016 3231 706 417274 2364 369 655234 948324 0062 401 275416 13113 7451 299 107258 71528 76417 836-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 241 1422 345166 810163 74012 1831 558 2161 315241 68150 2761 973 25510 415132 846458 903277 8992 883149 32327 9975 6544 753-
1.1.2. Verejná správa1 130 97097729 25934 877899371 065477100 28913 050213 6089 3272 268269 7874 08420068 3789 3791 85279-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 635 80340 451339 432314 08553 1062 542 18914 5311 364 447210 9102 182 792215 206188 8921 672 585134 14810 6631 081 406221 34021 25913 004-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 324 11816 168160 612108 97824 531901 0096 563553 41472 086895 44997 41168 441812 40850 8594 924438 20087 59011 3456 776-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 214 07323 328148 201143 72121 9191 488 4037 032738 608119 0581 096 789110 48295 280598 08239 0044 665434 450123 2578 8145 600-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 561 6594 30220 3948 0902 779171 56959056 53913 466147 14325 90311 60460 0472 41538321 82711 4532 084437-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 878 69417 62793 161121 10511 7211 050 2786 078577 85289 846862 88869 48978 123358 97125 0403 660394 944101 8755 4474 689-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 773 7201 40034 64614 5267 419266 556364104 21715 74686 75815 0905 553179 06411 54962217 6799 9291 283474-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)962 04893030 49653 3626 633146 36393854 59419 735119 7407 16424 712257 82342 0691 059183 63110 4571 100625-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)135 553241238 023226 414017 8283070 8141484574 2732 2151525 1253600-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 578 69612 425108 316182 9226 4081 012 526566565 88533 309915 28452 765249 559857 086175 3654 894309 81778 8728 8982 024-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 404 98678639 8049 735213496 6988940 18410 495345 05325399 723262 05174 4611 48120 1242 227728676-
1.2.1.1. do 1 roka 283 706027743989 38115 175597164 522067 3071334 47801 4420660-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 68 093171 528193213 04312 5691 25430 64401 15911 1025 369601 1310183-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 053 18776937 9999 103203474 2748732 4408 644149 88725331 257250 93634 6141 42117 5512 228644673-
1.2.2. Verejná správa 1 920 49611 11353 15485 6934 570373 525309304 70517 431304 39914 13672 337463 76561 8432 640103 25037 2827 8041 079-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 253 21452515 35887 4941 625142 303168220 9965 383265 83238 37677 499131 27039 061774186 44339 363366269-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)55 152004602110825844 00956841135 10424 6991301-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 178 36947944 67121 510796310 566145124 31310 762379 3907 2009 101183 46711 09133446 10826 492828725-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 412 039357 3507 78045141 216019 715596208 8936037 24298 0771 2866416 5002 0817569-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny764 17544437 31613 645345269 142145104 56710 166170 4976 5971 85985 3909 80527129 60822 585753656-
1.5. Zahraničné aktíva 4 631 0524 289154 505211 99616 8551 129 0554 126189 093132 9401 192 86650 842457 008127 759378 20234 070503 06128 0043 5369 329-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)199 8637275 8314 6731 41926 6205047 52065634 9033 9242 62560 8852 7014174 1731 881471267-
1.7. Ostatné aktíva4 434 8862 76447 362210 2782 8381 111 093364313 583155 1951 642 97647 15161 348424 77429 8391 313340 45640 8651 163745-
1.8. Celkom32 085 92364 456896 1861 144 12594 5068 061 54121 5732 946 818607 3558 579 083396 8371 104 3274 055 3591 018 43154 7762 507 421434 84243 66130 925-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 946 04546 498514 158634 60748 5634 597 50914 8001 966 639196 8554 005 758263 802347 6332 370 183474 20124 3711 098 388281 61530 02013 342-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 483 4871 729171 421103 19714 2061 368 7232 010450 57938 4821 930 619109 662144 334706 009210 0158 224152 90862 8445 5461 989-
2.2.2. Ústredná štátna správa 216 5627337 2597 08116111 0421 05949 9724 17730 9326 6178 99368 7121 6811746 5578 0902 256414-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 245 99744 035335 478524 32934 1963 217 74411 7311 466 088154 1962 044 207147 523194 3061 595 462262 50515 973938 923210 68022 21810 939-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 946 49924 172160 214147 48310 1391 582 2858 536603 930100 256643 46864 572104 759829 678187 6939 028385 41455 25210 8858 327-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 726 43317 486171 23488 98222 0541 017 9852 365802 00722 063714 63080 59478 740288 47860 6615 785180 809154 82310 9881 894-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 132 55010 16590 51622 57819 953269 9831 886205 35813 911130 26667 74740 05690 15242 4783 73839 77974 4494 8151 184-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov391 1982 09126 9762 65694439 078198188 7313 24936 77611 4529 01645 1113 5523364 19811 2364 356267-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 202 6855 23153 74263 7481 157708 924281407 9184 903547 5881 39529 668153 21514 6311 711136 83269 1391 817443-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 220 6882 3783 804285 8202 003609 48483028314 921619 4332 1699 776304 2315 156209358 324605345718-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 128 2021 6153 804285 4351 556532 698830614 257619 4332 1699 776297 6413 806122353 191605344713-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace92 486762038544776 78602776640006 5901 350875 133005-
2.2.3.4. REPO operácie352 37602262 04407 990059 86816 95666 6761881 031173 0758 99595114 376000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)513 5397415156303 50206 9213 641322 07260372 4476 82285 5311558 5912 4123718-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 065 0643 944173 08463 0405521 104 3464248 09489 3081 090 6611 89551 842698 55245 726372463 40428 3391 612241-
2.4.1. do 1 roka 5)341 64263 17514 87423923 727015 91612 713230 819215 5183 1609 738021 68810150-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)110 238423 2912 013020 987014 6901 10428 933087822 866896014 2811871053-
2.4.3. nad 2 roky3 613 1833 895166 61846 1533131 059 6324217 48875 491830 9091 87445 446672 52635 092372427 43528 1421 586188-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 421 3629 25680 26561 31821 100466 7322 929336 27529 606523 42869 169110 050438 27063 4565 096135 09158 3384 6083 133-
2.6. Zahraničné pasíva3 711 1972 67758 646170 34322 732700 7263 451120 934130 9561 007 44938 822451 898136 885311 13423 180472 27541 8361 83212 680-
2.7. Ostatné pasíva 4 428 7162 00769 882214 2541 5591 188 726389267 955156 9891 629 71522 54670 457404 64738 3831 603329 67222 3025 5521 511-
2.8. Celkom32 085 92364 456896 1861 144 12594 5068 061 54121 5732 946 818607 3558 579 083396 8371 104 3274 055 3591 018 43154 7762 507 421434 84243 66130 925-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt