Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 033 95443 417540 353508 67367 0424 465 65916 1981 710 796275 2504 397 754237 404323 1642 412 002416 48714 4411 282 315258 52528 92317 872-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 274 2972 295171 555159 38312 5281 561 3881 215235 55748 6232 007 35411 251128 663475 803278 1583 504138 10727 3505 6744 690-
1.1.2. Verejná správa1 145 73597429 93336 061902367 947482103 50112 958226 09210 3041 543269 7904 11019768 5719 3201 85079-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 613 92240 149338 865313 22953 6122 536 32414 5011 371 738213 6692 164 308215 849192 9581 666 409134 21910 7411 075 637221 85521 39813 103-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 310 78816 051160 224109 10524 503896 4716 540553 26171 467884 56597 92870 457816 99750 2645 093434 55887 66811 4446 815-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 221 63323 136149 042143 40822 0071 487 1757 028741 625118 9841 098 130111 08797 132598 95739 0344 644434 783123 5798 8555 631-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 566 3964 25820 7358 1062 793172 52559357 07613 480148 79726 11411 56560 0862 36239222 83911 5012 098437-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 877 46217 47693 522120 75511 7761 048 4206 069579 38489 772861 53069 81978 351358 93325 0073 641394 749102 1655 4634 730-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 777 7751 40234 78514 5477 438266 230366105 16515 73287 80315 1547 216179 93811 66561117 1959 9141 293464-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)945 68493729 48551 9867 030147 82693158 70423 171112 7526 72624 935246 06843 339989177 93210 5361 099655-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)135 806241118 730674 852018 1494768 8611084324 3881 5811528 3647100-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 596 89312 306108 607187 3156 4931 017 136656574 28632 598916 70651 649251 114853 942177 3794 818310 38678 9038 8191 981-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 433 70978639 31014 827223504 3368941 35610 205348 86619098 468271 93576 8441 41520 9002 341742675-
1.2.1.1. do 1 roka 288 4730319509910 95215 053521166 700065 4211537 20101 708-6700-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 72 175196345 178713 23512 6761 21730 37501 07811 3765 213601 0860173-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 073 06076738 3579 140207480 1498733 6278 467151 79119031 969260 54434 4301 35618 1062 347655672-
1.2.2. Verejná správa 1 909 67411 01353 54784 1034 622370 574390307 77116 848305 77813 08275 925450 41763 3242 652102 36437 0057 7131 026-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 253 51050815 75088 3851 648142 226177225 1595 545262 06238 37776 721131 59037 211751187 12239 557364280-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)47 584004602220625136 59866571134 96624 6991206-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 168 76448044 67121 330796310 501145122 80010 641372 1917 3239 101183 01311 01131845 98626 519834714-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 409 893267 4997 75445141 084019 533595206 9326257 24098 1371 2686316 4602 0767569-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny756 71945437 16713 491345269 213145103 23510 046165 2596 6981 86184 8769 74325429 52622 617759645-
1.5. Zahraničné aktíva 4 630 1884 497156 180214 49816 0681 136 7304 037187 639134 0931 170 10251 669458 476128 877372 44134 512514 97329 6273 5469 149-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)200 3797365 8504 6861 41826 8055047 25665934 8673 9152 62061 4742 6724124 1921 904474265-
1.7. Ostatné aktíva4 518 0512 79246 894214 2022 7591 168 537390320 187168 5591 612 17348 48463 825436 66832 2141 321355 60340 4061 211778-
1.8. Celkom32 195 79964 229902 5561 150 74994 5778 125 59021 4762 962 969622 0478 540 391400 4501 108 9574 076 0841 017 17255 8242 518 153435 89643 80730 766-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 001 00646 145517 783634 75849 2654 604 67014 6291 973 151196 4294 048 327256 469351 5572 367 642471 90525 0391 099 741282 54330 20313 342-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 575 3542 037175 068105 35714 8341 383 3691 956451 20839 1691 986 59194 442143 069730 191210 6768 565156 67662 7545 9142 111-
2.2.2. Ústredná štátna správa 221 2876517 3943 91317718 0241 15861 9252 91726 6166 6619 45762 1351 9671766 5648 1712 168469-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 204 36543 457335 321525 48834 2543 203 27711 5151 460 018154 3432 035 120155 366199 0311 575 316259 26216 298936 501211 61822 12110 762-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 927 17023 728159 129150 37010 0621 567 9458 232594 70897 685645 28867 464105 816833 863182 8249 219385 35156 44910 6398 191-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 742 03617 382172 10888 32922 1411 018 6082 406809 44022 947714 83685 39678 959288 28161 4895 862181 416154 55911 1171 869-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 166 05810 03290 80321 46820 089269 4131 922198 86314 671165 94071 87240 36089 11443 5763 88340 39174 0364 8951 146-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov390 9672 11027 2242 63793338 847201195 4903 35329 35712 1438 90644 9533 2453334 19511 4004 387276-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 185 0125 24154 08164 2241 119710 348283415 0874 923519 5391 38129 693154 21414 6681 645136 83069 1221 835447-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 220 3222 3473 787285 1912 051609 94687729815 162618 6132 2389 684303 8515 729209358 464609365702-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 126 4741 5873 787284 8261 553531 838877614 491618 6132 2389 684297 1014 404124353 475609364697-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace93 849760036549878 10802926710006 7501 325864 989015-
2.2.3.4. REPO operácie314 83602971 59806 778055 57218 54956 3832684 572149 3219 2201 00811 270000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)497 0587615521203 50907 0793 486305 65964473 5017 13484 3231948 5912 4293729-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 089 1423 929172 38262 4263691 103 7124249 86990 7061 094 5581 90153 562718 48944 396371460 85529 7561 615198-
2.4.1. do 1 roka 5)346 06263 44015 0245622 747015 35913 213237 308276 4693 1368 474020 75511190-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)113 402932 4981 981021 409013 4331 12233 225087823 278844014 364226935-
2.4.3. nad 2 roky3 629 6783 830166 44445 4213131 059 5564221 07776 371824 0251 87446 215692 07535 078371425 73629 5191 587163-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 416 0089 18980 61560 90720 908464 4462 925333 98929 402523 81570 294112 046436 37263 8655 079133 74457 5314 5493 087-
2.6. Zahraničné pasíva3 662 1592 80158 946172 39122 471693 0403 504117 948134 126980 40048 421443 989130 311309 49523 527461 51042 0301 86512 581-
2.7. Ostatné pasíva 4 530 4252 09172 675220 0551 5641 256 213414280 933167 8981 587 63222 72174 302416 13643 1881 613353 71221 6075 5371 529-
2.8. Celkom32 195 79964 229902 5561 150 74994 5778 125 59021 4762 962 969622 0478 540 391400 4501 108 9574 076 0841 017 17255 8242 518 153435 89643 80730 766-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt