Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 941 77941 644552 000485 07564 5874 439 05616 6481 760 860269 5384 332 762240 875372 3902 367 363384 35814 4951 277 236272 76731 98718 138-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 262 5342 412184 829154 97311 0371 558 5722 116249 11852 9671 979 29917 094147 099447 418255 1884 581151 20933 8556 0674 700-
1.1.2. Verejná správa1 095 36393427 57126 428930366 80349694 02811 931216 0067 7662 466267 8374 06214358 9667 3051 65140-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 583 88238 298339 600303 67452 6202 513 68114 0361 417 714204 6402 137 457216 015222 8251 652 108125 1089 7711 067 061231 60724 26813 398-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 318 73915 871164 350115 19225 163907 3236 443596 58869 236865 52695 63683 304828 73849 3534 914373 53696 79313 7796 994-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 183 11121 405143 977128 26821 8321 469 7156 897762 481117 6011 080 085113 059105 590598 51637 5734 422430 047126 9588 8475 837-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 567 4823 94820 9628 2822 944173 45359059 92313 297146 29427 77911 93357 1662 23638723 79811 7942 187510-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 827 54416 04088 181104 97311 6181 024 8335 931596 58688 837843 70670 55882 895361 07023 9153 414389 848104 9305 3104 899-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 788 0841 41834 83415 0137 270271 429376105 97215 46790 08514 72210 762180 28011 42262116 40110 2341 350428-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)984 78599531 14551 6705 555131 62869742 39117 748134 9127 07733 310220 32137 852430259 0857 7621 641566-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)97 245271258 543725 015016 2535356 9342406234 53433154 3939510-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 727 21512 486112 194201 0297 3211 024 713850612 94034 214933 99348 806233 629892 717156 2294 578321 356121 3457 5081 307-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 603 88263048 67523 338208525 18719354 29510 839372 987311107 407323 77371 5321 21121 69840 429754416-
1.2.1.1. do 1 roka 326 55802 2991 155439 395011 801412190 830075 2404231 00402 9111 3081180-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 100 887201 23712 999814 33312 5501 58243 97301 18014 1268 0965062791130-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 176 43760945 1399 184157501 45919239 9448 845138 18431130 987309 60532 4321 16118 16039 030622416-
1.2.2. Verejná správa 1 807 90111 31943 28783 2215 518353 054471312 67016 222290 38810 13650 044425 81854 1382 586104 10737 7536 389781-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 315 43253820 23294 4701 595146 472186245 9757 153270 61838 35976 178143 12630 559782195 55143 163366110-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)51 674002020274002147 2883382-533 535101605-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 255 16657555 45520 6621 776292 614145217 6728 995366 4307 6089 770191 6818 76523042 87728 1361 151624-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 457 963268 4387 8111 21642 248068 720625196 9206387 120104 4211 239416 2732 11013420-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny797 20354947 01712 851560250 366145148 9528 370169 5106 9702 65087 2607 52622626 60426 0261 017604-
1.5. Zahraničné aktíva 4 138 9043 848158 500184 09013 859987 0112 455192 500135 1031 021 01051 540418 452112 073349 64328 183436 50233 4443 6187 073-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)203 0737563 8684 6631 39326 5145452 58867634 8093 7591 20762 8542 5103224 3832 089498130-
1.7. Ostatné aktíva3 559 6392 41640 269160 5563 801849 686314289 118102 8101 355 18346 22838 835377 50722 2951 138231 36536 1411 162815-
1.8. Celkom30 877 04261 726922 2861 056 27792 7367 619 86820 4673 125 674551 3578 091 475398 8171 074 6644 004 137927 33448 9482 313 322493 93945 92428 091-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 738 38344 840513 434626 97452 0694 540 54813 9482 031 511187 4413 956 212242 865375 2022 288 042439 09819 8291 067 030294 59931 91612 825-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 616 7131 648178 634111 16617 6011 378 3381 988510 34637 3041 956 47566 815160 798760 386194 7646 173145 50678 4968 5101 765-
2.2.2. Ústredná štátna správa 172 8403305 1785 22616116 12786848 3943 31129 4146 20313 88524 5812 1831817 1676 8621 821948-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 948 83142 863329 622510 58234 3073 146 08311 0921 472 771146 8261 970 323169 847200 5191 503 075242 15113 475914 357209 24121 58510 112-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 484 45622 532147 026136 6319 6591 477 6387 619542 73891 726588 49165 22897 081785 448161 6126 473275 68752 0959 4187 354-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 968 90218 184178 49393 73522 2561 054 3042 583872 72324 516689 282101 84690 056313 60363 4706 194267 126156 41011 8822 239-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 208 62310 40091 17020 33220 334280 5552 088193 85915 149154 78787 48751 505101 29245 8084 13749 73272 7385 7251 525-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov448 7772 48930 4143 42270238 118171232 6384 19626 96712 1988 72857 5542 16539610 39313 5734 372281-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 311 5025 29556 90969 9811 220735 631324446 2265 171507 5282 16129 823154 75715 4971 661207 00170 0991 786433-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 224 2892 1472 884276 8262 392609 34889038415 023634 0632 0009 724298 4316 731184361 723736285519-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 133 3161 4172 884276 6991 776531 464890614 311634 0632 0009 724290 7946 414113359 228734284515-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace90 974730012761677 88403787120007 637317712 495214-
2.2.3.4. REPO operácie271 18401 2193 39004 793056 92615 56158 4877733 658105 59310 3386259 821000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)468 994751531 06504 01407 6262 926321 13879255 4058 37364 67620102 4493369-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 278 7833 825193 27461 2714311 091 2141277 47190 4351 106 1772 64359 488812 44047 879351454 49375 7171 528146-
2.4.1. do 1 roka 5)360 88036 60911 7157916 660011 15215 834252 061136 3913 53610 817024 5961 319950-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)136 5511632 5191 027020 054010 3322 39653 86502 94428 7032 859010 6739543528-
2.4.3. nad 2 roky3 781 3523 659184 14648 5293521 054 5001255 98772 205800 2512 63050 153780 20134 203351419 22473 4441 399118-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 451 8358 764100 78061 30719 575443 2362 767433 76326 768514 12370 545124 917404 62957 4616 220116 24753 7284 1302 874-
2.6. Zahraničné pasíva3 358 8252 47668 134144 53419 032593 2803 256130 165131 197865 22061 398410 169126 565288 34321 124436 47345 3461 66010 453-
2.7. Ostatné pasíva 3 580 2211 74546 511161 1261 629947 576495245 138112 5901 328 60520 57449 483364 08829 8771 223239 07922 1006 6571 724-
2.8. Celkom30 877 04261 726922 2861 056 27792 7367 619 86820 4673 125 674551 3578 091 475398 8171 074 6644 004 137927 33448 9482 313 322493 93945 92428 091-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt