Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 974 22841 904556 748488 20964 5054 411 10316 4471 771 196263 8874 371 969241 454367 4002 380 535384 74314 5091 276 215272 88432 26718 253-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 234 7712 761190 735157 74611 1091 537 7491 996246 24549 4081 969 67317 242137 719452 668257 0634 628154 06733 0836 1934 685-
1.1.2. Verejná správa1 093 67793927 51726 919931365 39549595 38711 863215 6727 4382 541266 8514 24514658 2077 4331 65741-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 645 78038 204338 496303 54452 4652 507 95913 9561 429 564202 6162 186 624216 774227 1401 661 016123 4359 7351 063 941232 36824 41613 527-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 329 23416 021163 582116 35525 175903 9576 414602 10568 862863 19595 97686 907835 99248 2894 905373 04697 47013 8957 088-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 226 96421 161143 822127 70421 9651 468 0916 886764 694117 2401 123 107113 679106 593599 21637 4284 394428 908127 3468 8615 868-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 570 0133 88420 9768 3402 962175 33658259 85013 258146 12327 91912 27957 0822 21238924 26611 8462 201509-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 867 45515 84587 968104 40111 6941 021 9655 923598 43588 570886 98270 66183 162361 04323 8073 385388 144105 2415 3044 925-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 789 4961 43234 87814 9637 309270 790381106 40915 41290 00215 09911 152181 09111 40962116 49810 2591 357434-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)990 20399530 95251 1405 252130 85265446 70116 454141 4706 85632 994221 33937 425429257 0107 4531 659568-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)99 373271398 346715 059016 0635858 8522626504 46829454 97710010-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 690 50212 506111 093200 1377 3251 024 061928606 27031 825883 22853 677232 291908 154158 7124 549322 546124 4877 3871 326-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 627 15062948 66723 432185527 44819255 18810 679379 400308108 549330 89474 4411 16321 71943 083748424-
1.2.1.1. do 1 roka 338 93802 2951 181429 206011 369485200 538076 1398532 78003 2901 4251030-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 104 065194 68812 963814 04602 9171 55144 735077414 0917 7455037888120-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 184 14761141 6849 288135504 19619240 9028 643134 12730831 636316 71833 9161 11418 05141 570632424-
1.2.2. Verejná správa 1 791 65711 37042 68783 3735 566351 389520305 11514 344276 67914 97749 240430 07355 1882 614103 57237 8776 291782-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 271 69650719 73993 3321 574145 224216245 9676 802227 14938 39274 502147 18729 083771197 25543 527348120-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)54 015002000217002149 7013312-623 5961001205-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 267 23156255 65420 3951 873302 936144220 5188 904365 1967 71910 092191 9698 34822942 64928 2661 146631-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 459 240268 6847 8281 26541 960069 076594197 8026387 118104 5641 106416 3062 11513420-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny807 99153646 97012 567608260 976144151 4428 310167 3947 0812 97487 4057 24222626 34326 1511 012611-
1.5. Zahraničné aktíva 4 061 6044 025155 602188 34313 751961 9562 475184 598140 137998 09050 140413 735108 686343 98729 202423 52033 0383 6446 676-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)202 7777613 8604 6761 38726 3995452 31267334 9013 7471 20262 9042 4963214 3492 105501130-
1.7. Ostatné aktíva3 491 5562 46037 917150 0863 387816 309308278 50296 2611 353 68945 62838 251384 58822 8751 113222 46735 6381 154923-
1.8. Celkom30 741 51562 217920 8741 052 04692 2257 542 98120 3583 113 397541 7088 056 774402 3671 063 2834 036 771924 75849 9322 291 352496 42846 09927 944-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 655 86245 007514 919628 13752 2904 521 45913 7802 020 958185 8023 903 602256 218377 0002 286 746434 73020 4991 054 017295 80732 15212 739-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 588 9941 958180 351112 99717 8561 375 9972 044519 45537 9741 909 98778 257157 173755 761192 2667 000149 27579 9098 7471 988-
2.2.2. Ústredná štátna správa 144 1243404 2794 70110513 97781732 8603 05521 8717 08513 74723 6482 1941745 9976 7481 939587-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 922 74342 709330 289510 43934 3293 131 48510 9191 468 643144 7731 971 744170 876206 0801 507 337240 27013 325898 745209 15021 46610 164-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 432 65722 217147 813136 0809 5261 464 2447 406526 29291 058588 81565 500101 745770 683158 2986 385268 96351 0129 2187 402-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 982 60318 363178 59896 14622 3721 049 4232 620878 09624 029692 470100 92490 886319 55564 9056 209266 349157 41611 9862 255-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 205 37410 46690 71822 15820 465273 5822 121196 03214 388150 67186 54652 535102 75647 2574 16750 17273 9625 8491 529-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov451 8112 58430 8963 42870537 692173233 6074 44028 69012 2148 54258 3732 1513899 73113 5464 357293-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 325 4175 31356 98470 5601 202738 149326448 4575 201513 1092 16429 809158 42615 4971 653206 44669 9081 780433-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 222 5442 1293 050275 4932 431610 07389337315 133635 9921 9899 866299 4286 981180357 042722262507-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 131 1851 4043 050275 3811 822532 025893614 410635 9921 9899 865291 6806 495111354 579719261503-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 359725011260978 04803677230017 748486692 463314-
2.2.3.4. REPO operácie284 93908282 72007 745063 88214 55354 4672 4633 583117 67110 0865506 391000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)473 463721571 27704 02407 7663 144325 45379655 2698 58264 19521802 4043671-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 283 8303 784193 80662 3624731 078 9321281 99890 4361 101 6821 44459 463824 21147 849351456 76078 6001 535144-
2.4.1. do 1 roka 5)367 59936 99110 92012116 733011 77916 269256 590146 6323 58510 133026 4011 3281000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)137 1411635 9991 021018 685010 9232 36152 97703 01729 1572 83408 9351 0033728-
2.4.3. nad 2 roky3 779 0913 617180 81650 4213521 043 5141259 29671 806792 1151 43049 814791 46934 882351421 42476 2691 398116-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 461 9748 837100 03660 41119 764439 1972 739434 43026 406515 07665 785126 501423 07157 7036 339114 92653 8594 0902 805-
2.6. Zahraničné pasíva3 337 7162 50265 547148 02218 128580 3743 327128 528128 279879 25558 488397 461126 257291 19221 326432 62044 3291 68010 401-
2.7. Ostatné pasíva 3 528 6692 01646 409151 8371 570918 995511239 717107 6411 331 70619 63647 589367 90429 0891 201233 02921 4296 6071 784-
2.8. Celkom30 741 51562 217920 8741 052 04692 2257 542 98120 3583 113 397541 7088 056 774402 3671 063 2834 036 771924 75849 9322 291 352496 42846 09927 944-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt