Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 793 78343 234542 346485 45163 7064 422 34316 0031 732 427265 2784 298 606236 045334 9932 401 711395 18914 4821 234 930259 47029 77417 796-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 126 0672 260175 748142 83911 3791 525 7321 113245 54344 0991 933 69811 970130 117465 995262 5224 114132 49426 1405 8344 470-
1.1.2. Verejná správa1 096 04790726 98126 336879359 49549697 84912 677219 2369 9523 341266 2624 26314758 0437 4231 72931-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 571 66940 067339 617316 27651 4482 537 11614 3941 389 035208 5022 145 672214 123201 5351 669 454128 40410 2211 044 393225 90722 21013 295-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 276 55816 348166 279113 23924 205912 9586 632566 49870 413875 70096 54672 243823 80249 9385 162363 95293 65212 0546 936-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 203 04322 736146 402136 67421 4431 487 2737 020753 648119 1261 093 060110 61897 723596 69938 7294 577427 661125 1298 8025 723-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 566 0814 27620 9658 1772 794172 31960061 24913 599148 61226 25811 80357 3542 24738620 68312 1162 129515-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 851 79717 13790 389113 63911 4751 044 1336 052583 99789 782854 59569 42978 574359 83624 9383 570391 077103 0425 3554 777-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 785 1651 32435 04814 8587 174270 821368108 40215 74589 85314 9317 346179 50911 54462115 9019 9711 319431-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)982 86595726 75557 6495 732133 02574050 73718 903109 6846 79831 121244 68139 292466247 3027 0361 353635-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)109 198251798 715693 860018 1536067 2281614484 271445165 4788910-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 657 02812 777112 069201 5256 4011 022 847876602 18131 275917 50849 703227 867861 966172 1895 045311 950110 7738 3791 697-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 502 33379245 65323 279171506 44819645 09510 341352 788239103 450284 26573 9851 49120 84631 986748560-
1.2.1.1. do 1 roka 308 86701 8441 01679 486011 089525176 211071 4692533 72703 3891780-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 89 4981287013 002713 47612 4401 45436 628073012 5997 074581 09624233-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 103 96878042 9399 261157483 48619531 5668 362139 94923931 251271 64133 1841 43316 36131 961646557-
1.2.2. Verejná správa 1 874 63911 48946 86386 5784 643370 865492315 27515 240302 89811 11355 400442 73859 7562 691103 72136 6967 235946-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 280 05649619 55391 6681 587145 534188241 8115 694261 82238 35169 017134 96338 448863187 38342 091396191-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)46 2630017001990024041 38373671793 71210005-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 229 27157154 57220 6771 739297 391145191 1469 443368 8277 7358 867186 5699 76630342 20027 747906667-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 440 851267 1927 8341 19541 708047 832619206 0466297 258101 8981 2836314 9942 13111825-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny788 42054547 38012 843544255 683145143 3148 824162 7817 1061 60984 6718 48324027 20625 616788642-
1.5. Zahraničné aktíva 4 352 5904 000148 336194 91712 6791 070 2513 603202 194140 2011 072 25150 447446 729113 978365 39331 685452 96330 4923 5538 919-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)206 8377203 9254 6471 39227 4275354 21865635 2663 8622 08262 8802 5404044 2231 937481124-
1.7. Ostatné aktíva4 073 0682 80243 302196 0144 216999 514341304 205129 2641 532 92648 46356 083396 16825 5721 174292 94438 0941 187800-
1.8. Celkom31 358 22364 104904 5511 103 39990 1327 839 97221 0193 086 373576 3568 266 761396 2601 076 9864 023 447974 36053 0932 338 602468 51944 27930 010-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 719 91746 463513 498627 83949 1104 555 77014 4152 023 097187 9523 902 618238 722353 9642 335 577462 71922 4921 056 491285 02730 52413 639-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 404 6942 598176 13098 25514 9881 348 1921 956497 31137 7561 869 18459 361140 550725 771204 8047 647146 07366 4435 8771 798-
2.2.2. Ústredná štátna správa 213 6471 3016 0683 40413611 7331 14249 5602 63943 1977 32811 37658 1521 8201845 5366 1142 6411 316-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 101 57642 563331 300526 18033 9863 195 84511 3171 476 226147 5571 990 237172 033202 0381 551 654256 09514 661904 882212 47022 00710 525-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 706 67822 979152 517145 83110 0321 551 1558 035582 63896 470620 43167 081101 024820 248170 2937 217275 46957 06010 3007 898-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 869 88517 327172 51791 31521 8371 026 5592 438834 54622 239699 225102 09386 941294 66062 0506 244261 753154 79911 2992 043-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 194 7219 95089 73923 43519 882265 8221 943200 95413 812166 22486 91349 05394 54542 7704 22046 26572 7945 0801 321-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov417 6312 16527 8042 88379939 814187209 3033 48927 89913 1148 94248 0153 02838613 52311 5764 430274-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 257 5335 21254 97464 9971 156720 923308424 2894 938505 1022 06628 946152 10016 2521 638201 96570 4291 790448-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 214 9022 2583 530281 5612 117608 56184434014 413615 7342 0519 723300 27312 602207359 086611407584-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 123 7141 5143 530281 3601 593530 261844613 739615 7342 0519 723293 58511 651122356 405611406579-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 188744020152478 30003346740006 688951852 681005-
2.2.3.4. REPO operácie310 11102 7367 47309 570058 70214 43554 8478084 350136 47311 1509938 574000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)480 6787415335703 60107 4703 259319 94283366 3397 34068 58919602 4323757-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 109 3213 895177 77358 4853601 084 8074246 18189 1411 095 3102 68957 435733 08646 555370451 24860 1641 645173-
2.4.1. do 1 roka 5)338 84844 84111 4294719 889014 99313 294235 286186 6823 5819 603019 12836170-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)128 975932 7061 498021 408010 1462 15850 83401 72924 2562 681011 0363751936-
2.4.3. nad 2 roky3 641 4973 798170 22645 5583131 043 5104221 04273 689809 1902 67149 024705 24934 271370421 08459 7531 609137-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 479 0359 10698 53363 83321 654466 5762 897416 24128 530518 46373 051110 974418 10261 1445 098117 83659 5694 3543 073-
2.6. Zahraničné pasíva3 436 6792 34961 556158 98117 195635 5453 242135 037131 618888 01661 794422 746132 396298 92723 533410 32240 2701 72811 425-
2.7. Ostatné pasíva 4 132 5922 21853 038193 9041 8131 093 673461258 347135 8561 542 41219 17165 528396 94636 4261 404302 70521 0575 9901 643-
2.8. Celkom31 358 22364 104904 5511 103 39990 1327 839 97221 0193 086 373576 3568 266 761396 2601 076 9864 023 447974 36053 0932 338 602468 51944 27930 010-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt