Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 067 57241 311558 627482 56464 1054 449 17216 1231 815 693266 5944 338 571245 497365 9162 402 011397 46815 8971 276 771279 82532 56618 861-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 325 1722 499192 489156 5979 8731 577 5731 779260 26853 0601 970 52818 052130 966455 830269 8596 153172 06636 2936 1805 107-
1.1.2. Verejná správa1 103 57794727 82925 494940373 32551396 75811 763218 0408 2053 183265 4024 07114457 8337 4221 66642-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 638 82237 865338 309300 47353 2922 498 27413 8311 458 667201 7712 150 003219 240231 7671 680 779123 5389 6011 046 872236 11024 71913 712-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 369 05116 152162 962115 93025 323900 9876 374619 47367 870865 06997 26790 184845 34946 8724 820383 24999 81614 1107 244-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 224 57720 644143 831122 57722 3351 463 3186 867774 351116 8781 116 381114 518107 599602 13836 8534 337428 572128 5168 8905 972-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 571 3833 77121 1698 0073 034174 45258261 21613 127145 18928 25112 63158 1692 11138724 58811 9802 206514-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 858 87715 40287 76699 87711 8811 017 6325 899604 46688 288881 66570 63083 091361 71923 4273 322387 249106 2475 3085 008-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 794 3171 47134 89614 6937 420271 234386108 66915 46389 52715 63711 877182 25011 31562816 73510 2891 377450-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)948 1471 04131 50652 9105 560127 50559148 70416 998114 6716 98533 321228 18139 442441230 3927 6871 717495-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)97 226281949 055726 464016 1382453 8824726645 10736824 6599510-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 769 71512 494106 598206 4005 4611 025 086981617 53232 554930 79352 068230 204930 159157 7174 506313 631134 8637 3891 279-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 675 74361348 64623 360162536 28113161 34410 326391 65633695 382358 23575 9361 27022 31948 716662368-
1.2.1.1. do 1 roka 331 57201 8711 11108 272010 704503208 581062 67710533 21803 3751 106490-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 112 923204 26712 895814 79313 7961 39445 861049220 5028 3225141892110-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 231 24859442 5089 354154513 21613046 8448 429137 21433632 213337 62834 3961 21918 52647 518602368-
1.2.2. Verejná správa 1 752 45011 48138 24786 7125 208344 034407297 36316 371282 15013 21451 138406 59352 2922 52398 17839 3706 381787-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 341 52240019 70596 32891144 771443258 8255 857256 98738 51883 684165 33129 489712193 13446 777345124-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)60 3910192320220002556 0327256553 525150005-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 239 40655756 41420 144713291 707146216 3788 048356 4817 85710 081190 4247 87221942 94927 6721 093651-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 460 484268 4057 79312841 914070 3941 363200 9966637 139102 2491 115416 1841 96912220-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny778 92253248 00912 351585249 793146145 9846 685155 4857 1942 94288 1756 75721526 76525 703971631-
1.5. Zahraničné aktíva 4 041 2333 665161 173184 42115 258961 0442 496184 838134 633996 29654 305419 810113 959342 14629 990393 44933 0563 6407 054-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)209 2057793 8674 7021 40926 4215451 90264434 7453 8381 21269 6032 5123164 3812 177515129-
1.7. Ostatné aktíva3 493 6992 56537 855150 1333 351856 735380285 513101 3631 323 98942 69036 135368 06524 4191 326221 67035 3691 284857-
1.8. Celkom30 880 83461 371924 6021 048 59490 2967 610 38420 1803 171 855543 8598 036 907406 2631 063 6094 074 272935 66152 2682 252 425512 96546 48728 836-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 699 90244 076514 570627 09752 1984 498 08813 6762 049 024186 1393 913 509263 553382 8242 289 824448 49120 4871 046 174303 88632 36013 926-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 625 0061 792181 765113 32917 2121 363 2441 784525 96338 8561 910 77687 451161 469761 644203 9407 074149 46786 9539 7342 553-
2.2.2. Ústredná štátna správa 148 9822604 2554 34511015 1131 10933 5751 78224 0416 94415 51124 1652 2221595 8297 0681 4741 020-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 925 91342 023328 550509 42334 8763 119 73110 7831 489 486145 5011 978 692169 158205 8441 504 015242 32913 254890 878209 86521 15210 353-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 368 46421 771148 875132 3339 1461 445 1957 153525 95491 460571 69865 157101 901749 979156 2536 115271 05447 9068 9617 554-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 049 94718 178178 14898 39323 2461 054 0642 688899 84724 270724 209100 90091 376334 79465 7206 335252 288161 28111 9002 310-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 216 31110 09589 42721 02921 495267 3452 183204 47614 432150 25886 38952 640105 46147 0964 28356 85875 4505 8341 560-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov451 0022 76930 8895 08750738 467181233 5224 88027 53112 3758 28657 5212 4943847 54013 9544 304311-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 382 6345 31457 83272 2771 244748 252324461 8494 958546 4202 13630 450171 81216 1301 667187 89071 8771 763439-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 220 0832 075480273 9142 484612 54594237115 058631 2162 0539 670300 7719 339172357 535678291489-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 128 4041 277480273 8461 823534 531942614 318631 2162 0539 669292 7068 885113355 089675290485-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 67979806866178 01403657400018 065454592 446314-
2.2.3.4. REPO operácie287 41901 0474 78307 927063 31414 71351 5691 0482 897118 47111 01763210 001000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)492 1778020590804 27908 4623 277343 35273754 5899 40864 18122302 3733668-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 372 6923 721197 70960 0715031 107 6411294 75786 4581 099 7141 43960 217868 94147 980350455 63185 8221 615121-
2.4.1. do 1 roka 5)365 883155 61910 0895516 680011 19816 428257 42776 8012 58510 651027 2031 0211040-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)157 2701595 6042 345119 095010 9422 44056 70302 90143 7723 44508 7671 047436-
2.4.3. nad 2 roky3 849 5393 547186 48647 6374471 071 8661272 61767 590785 5841 43250 515822 58433 884350419 66183 7541 468115-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 422 5628 95399 17059 70616 549437 5102 728432 94926 728511 12761 734126 748399 69457 2167 507115 15852 3393 9572 789-
2.6. Zahraničné pasíva3 319 6422 77166 489148 11219 469598 8093 366129 743128 107856 16558 557395 041132 141288 81622 411410 10547 3711 85610 313-
2.7. Ostatné pasíva 3 573 8601 77246 459152 7001 577964 057409256 920113 1501 313 04020 24344 190374 26428 9771 289225 35721 1746 6631 619-
2.8. Celkom30 880 83461 371924 6021 048 59490 2967 610 38420 1803 171 855543 8598 036 907406 2631 063 6094 074 272935 66152 2682 252 425512 96546 48728 836-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt