Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 412 97839 680561 678500 25968 0704 534 73115 4811 887 655261 8814 435 316249 108375 6282 408 060415 09815 3751 322 803285 67036 48520 298-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 413 6672 524191 383171 93912 6991 556 6661 440262 43352 7202 051 99117 762129 746435 925284 7525 368196 83233 5575 9305 667-
1.1.2. Verejná správa1 105 21595928 12526 163972377 21149299 84510 093217 6807 4245 244260 8354 14013556 9387 2851 675122-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 894 09536 197342 170302 15754 3992 600 85413 5491 525 377199 0682 165 645223 922240 6381 711 300126 2069 8721 069 033244 82828 88014 509-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 429 33515 599164 648114 19325 762906 3436 143661 11868 206863 346100 30892 382851 56448 2955 033383 465104 92318 0077 674-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 233 09619 729143 172115 91622 5311 457 9906 843798 374116 1451 107 962116 404109 880606 27636 4524 243430 823131 2949 0626 326-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 589 6253 64722 6358 4633 145178 21658763 04112 960151 72029 22213 26559 5472 12638625 85312 4482 364551-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 838 09814 56685 78191 46912 0071 009 2565 852618 60587 523866 75272 09283 443363 82322 8863 218387 367108 2015 2575 273-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 805 3731 51534 75615 9847 379270 518404116 72815 66289 49015 09013 172182 90611 44064017 60310 6451 440502-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 133 88185534 17662 5906 023232 14156450 62914 689137 7506 77237 208248 71541 209593249 7858 3721 810510-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)97 784151749 457824 380015 2553056 5874391 1674 74625024 96023820-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 916 38612 832107 719211 6076 0431 037 866380665 45424 870944 07352 756233 506979 033168 1274 773324 090137 0486 2091 083-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 757 17052350 52423 297215549 15916566 4959 750415 59236591 408386 47086 6601 22623 06251 388872312-
1.2.1.1. do 1 roka 360 03311 6521 024147 149011 644691233 652258 0299641 848102 8981 226970-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 125 328203 52912 924617 71525 4011 37831 603123540 21311 276594952205-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 271 80950245 3439 349195524 29516349 4507 681150 33736233 144346 16133 5361 21119 21550 110755307-
1.2.2. Verejná správa 1 753 05112 08437 33386 5395 714341 015131314 47510 703260 92214 21854 719424 06351 3152 57293 26138 9765 011693-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 406 16522619 862101 771114147 69284284 4844 417267 55938 17387 379168 50030 152976207 76746 68432678-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)52 198019860959003149 835142309111688180001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 249 18155557 33220 803996284 344142209 4937 635374 2528 4099 733192 5437 84821446 97926 7651 138624-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 478 920259 7177 39213442 231070 9071 233215 7616556 500104 6711 070416 5151 90919620-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny770 26152947 61513 411862242 113142138 5866 402158 4917 7543 23387 8726 77821030 46424 856942604-
1.5. Zahraničné aktíva 3 937 0473 164161 888180 99117 595938 4972 532186 923134 850974 66458 085380 942119 555330 96532 729377 42032 5273 7195 946-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)210 1557794 1384 6421 53426 6395250 28164234 6794 2921 29070 7842 5852954 6912 266566129-
1.7. Ostatné aktíva3 876 9772 47737 535139 4234 350929 854384315 30396 3751 571 25744 73546 445370 56425 8371 124253 44336 1651 706888-
1.8. Celkom31 654 22759 488930 3091 057 80998 5907 752 89018 9713 315 112526 2848 384 076417 5241 047 8534 140 649951 15154 5282 328 729520 44249 82328 969-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 936 33543 671512 551643 59155 3354 480 41912 8342 138 081178 4583 986 543272 683401 7612 317 966449 05420 6871 078 680307 81436 20713 159-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 730 0742 589183 020120 95918 5771 292 8361 836595 02138 1421 963 98693 439175 907772 135203 1618 427158 92289 84011 2772 674-
2.2.2. Ústredná štátna správa 202 6675484 0658 3179626 99389550 7471 89137 5739 24017 77021 2844 1991727 7127 6133 553880-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 003 59340 534325 466514 31536 6623 160 59010 1031 492 313138 4251 984 984170 004208 0841 524 547241 69412 088912 046210 36121 3789 605-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 245 19919 800143 012129 3188 0031 386 6736 674504 79984 874572 71764 64797 933736 782152 8745 533273 18849 2709 1026 832-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 123 49718 798180 667101 63825 3211 072 4672 766925 97727 496712 276102 55897 640342 39569 4215 880265 823160 30012 0742 408-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 333 70210 38792 53523 42321 013272 4192 250295 34116 911147 98786 93155 837111 86450 0593 92160 78676 0026 0361 649-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov390 4003 07329 6205 70479038 212195171 4905 72726 59813 5299 73653 8523 5272969 74214 0284 280288-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 399 3965 33758 51272 5113 518761 836321459 1464 858537 6912 09832 067176 67915 8351 663195 29570 2701 758471-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 217 9621 937610268 7403 338611 65166337515 779636 4102 2039 711298 1697 170143360 199663201365-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 122 8801 235610268 6802 569531 102663214 967636 4102 2039 710289 7097 005112357 046660197361-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace95 08170206076980 54903738120018 460165313 153344-
2.2.3.4. REPO operácie416 93501 17714 619089 799061 16210 27663 5815962 800147 20112 22953112 83612800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)486 96511632589105 71808 0803 819334 24079446 28910 13374 52423001 7842183-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 539 2823 588201 64760 4554931 149 8251321 69182 3221 148 9661 57160 970902 59549 603412463 02689 9972 120118-
2.4.1. do 1 roka 5)422 3221104 89912 1274522 967015 73216 498294 04118 6901 3359 467034 1252 0482370-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)192 6831634 9952 318126 547013 8682 69851 36202 82073 6353 75708 9281 542505-
2.4.3. nad 2 roky3 924 2773 315191 75346 0104471 100 3111292 09163 126803 5631 57049 460827 62536 379412419 97386 4071 834113-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 402 9658 42599 07961 90115 315435 6912 614424 76125 652522 20456 797132 227382 69155 1589 900116 21550 6943 6402 776-
2.6. Zahraničné pasíva3 363 9321 89767 510153 09323 991648 5572 991145 572132 594850 82159 229354 242149 136289 78422 213411 31748 8872 09910 779-
2.7. Ostatné pasíva 3 924 7481 79149 197137 8783 4561 032 680531276 927103 4391 541 30226 45052 364378 12833 0281 085259 49121 2665 7352 054-
2.8. Celkom31 654 22759 488930 3091 057 80998 5907 752 89018 9713 315 112526 2848 384 076417 5241 047 8534 140 649951 15154 5282 328 729520 44249 82328 969-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt