Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 578 14939 463571 829503 55478 1024 577 23815 6631 923 765266 5154 423 764251 926388 1502 446 600411 05715 0111 332 765295 55137 19620 211-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 478 0672 520199 811177 89021 4771 594 5371 735265 97761 1532 027 24218 866137 542440 855277 5374 856199 13640 6176 3175 286-
1.1.2. Verejná správa1 109 43797129 20926 846992375 32048998 74410 095216 2417 5085 283266 6374 16413457 5027 6251 677118-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 990 64535 973342 809298 81855 6332 607 38113 4391 559 044195 2672 180 281225 552245 3251 739 108129 35610 0211 076 127247 30929 20214 807-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 460 61715 672165 480113 65225 914910 1216 140672 02068 579868 483101 41392 874857 37449 0205 165384 389106 05218 2697 912-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 232 78819 374142 325116 86422 6551 453 4606 831803 411115 8531 099 694116 990110 309607 22736 0674 203436 143132 2649 1186 409-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 590 2283 61122 4798 6223 180178 47858662 79213 135151 95029 13513 35559 5812 08838225 80012 6592 396558-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 832 54014 22785 14692 34412 0851 003 7955 836621 36687 094857 85572 56383 598364 30622 5203 178392 506108 8795 2415 340-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 810 0201 53634 70015 8987 390271 187409119 25315 62489 88915 29213 356183 34011 45964317 83710 7261 482511-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 202 20691134 82159 9786 979239 44746668 56010 809156 8806 80340 879269 51743 988651251 0628 6421 814485-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)95 031151858 325864 353015 0512655 2243451 2594 98828424 53335320-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 983 07312 949108 767211 0047 0841 039 208373668 01225 170998 28752 813242 168971 921168 1695 233326 319139 1016 4961 099-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 795 28748252 30723 200267557 11615870 6609 732432 29939497 694386 04085 7851 36523 03953 795954336-
1.2.1.1. do 1 roka 375 49841 9521 046116 849012 353711244 638063 5628840 169102 6651 353860-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 122 034283 62712 883618 10825 3081 20229 841132438 32011 08721 005262285-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 297 75544946 7289 271250532 15915652 9997 819157 82039333 808347 63234 5291 35319 36952 180840331-
1.2.2. Verejná správa 1 766 53112 23836 59488 5456 608335 761130303 92010 801289 55014 81453 467421 89250 9342 60995 28538 1545 229675-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 421 25522919 86699 259209146 33185293 4324 637276 43837 60591 007163 98931 4501 259207 99547 15231288-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)59 2060195902 028002956 02214825311053440001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 269 11555557 53121 0953 246292 277142207 7797 392382 6468 6439 825192 9238 53722649 56325 6061 129569-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 474 682259 8677 2912 32243 239070 0751 202208 7667406 406104 8871 089316 6501 92419620-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny794 43353047 66413 804924249 038142137 7046 190173 8807 9033 41988 0367 44822332 91323 682933549-
1.5. Zahraničné aktíva 4 066 4083 351170 568176 60819 486963 6282 530228 250129 290971 59359 554401 647125 513340 14932 492394 84843 1593 7425 750-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)208 9527884 1104 6241 53526 4425349 76863334 5704 1411 30870 4592 6092924 7442 305571129-
1.7. Ostatné aktíva4 267 0122 49843 229158 2174 9941 036 806380344 697111 2061 733 19445 66650 451399 37428 9181 033267 68836 9351 726977-
1.8. Celkom32 431 16059 604956 0531 075 162114 4477 937 62719 1383 422 270540 2338 600 076422 8891 093 8044 206 898959 97554 2912 375 181542 65250 85928 733-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 048 47644 049520 010643 94861 8044 518 92512 7432 163 999175 1763 972 954278 696416 9312 346 981446 61120 8821 074 942312 87036 95613 122-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 795 0352 295189 246119 16020 9501 320 9401 860592 72437 0361 963 262101 236188 428779 525207 3808 967155 80694 24011 9802 785-
2.2.2. Ústredná štátna správa 215 7357604 6018 93317127 71179558 5641 79740 7136 40518 55123 5921 8611788 6478 7343 722909-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 037 70740 994326 163515 85540 6833 170 27410 0881 512 711136 3431 968 979171 055209 9521 543 864237 37011 737910 489209 89621 2549 428-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 221 84419 927145 630131 2358 4731 370 3996 499505 82083 369558 35663 72897 175742 069152 5375 419274 98547 2718 9516 453-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 153 72619 163178 457101 22928 6941 087 5862 886941 54727 710711 497104 54499 814342 81767 2105 520261 061161 86312 1282 625-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 374 71210 46290 14021 65422 250278 3222 378322 17416 808149 78788 77856 476116 51948 6783 74362 79977 6736 0711 853-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov371 0823 24729 9755 44793040 784196148 9375 97127 67113 58410 31152 9593 2362989 15414 0904 291305-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 407 9325 45358 34274 1285 514768 480312470 4364 931534 0392 18233 027173 33915 2961 479189 10870 1001 766467-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 217 8471 904323267 5903 516614 30970337115 818635 6192 1959 866299 5664 757127360 400609174350-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 120 3331 208323267 5292 696531 876703014 987635 6192 1959 865290 9034 607113356 935604170346-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace97 51469706182082 43303718310018 663150133 465544-
2.2.3.4. REPO operácie444 29001 75315 801097 980064 9739 44663 5075883 097159 41212 86667114 04315300-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)514 84912133224107 31407 2703 128362 62378746 70610 32874 20520701 5691889-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 645 7953 540207 48960 4751 2551 177 7701344 23280 3561 166 6671 56267 180910 35051 591403477 14893 2642 51396-
2.4.1. do 1 roka 5)438 8011075 14612 0214321 418021 07115 330305 30619 13484010 192035 6652 2982280-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)196 9931925 6502 399127 108017 3822 43250 9411712 82074 9332 85308 0901 956653-
2.4.3. nad 2 roky4 010 0013 240196 69346 0551 2111 129 2441305 77962 594810 4201 39055 226834 57738 546403433 39389 0102 21993-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 377 0128 30199 85258 95119 181429 0512 595419 88025 303507 82055 001131 998382 31954 84610 473116 24351 3983 8002 765-
2.6. Zahraničné pasíva3 502 1211 79975 715153 81828 316662 9563 272184 459138 641867 12061 831373 216145 756296 84121 353424 75560 2182 05510 405-
2.7. Ostatné pasíva 4 342 9061 79452 655157 7293 8911 141 611527302 430117 6291 722 89225 01257 773411 16435 881974282 09323 3335 5182 256-
2.8. Celkom32 431 16059 604956 0531 075 162114 4477 937 62719 1383 422 270540 2338 600 076422 8891 093 8044 206 898959 97554 2912 375 181542 65250 85928 733-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt